WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Із когорти українських фольклористів - Реферат

Із когорти українських фольклористів - Реферат

На фольклористичну діяльність О. Роздольського звернули увагу і зарубіжні дослідники, про що свідчить лист петербурзького вченого М. Азадовського від 26 вересня 1940 р., в якому йдеться про його зацікавлення збірками українських казок О. Роздольського, котрі він мав намір використовувати у своїй педагогічній роботі зі студентами університету [11, № 5, c. 313]. Високо оцінили записи О. Роздольського чеський фольклорист і етнограф Ї. Полівка та австрійський науковець Р. Кайндль [41].

О. Роздольський готував також матеріали про фольклор західних областей України для передач по радіо [42]. Проте весь вільний час упорядкував свій архів, мріяв видати збірники українських народних пісень з нотами, які записав упродовж 1909-1941 рр. З цією метою розшифровував пісенні тексти з валочків фонографа, в чому допомагали йому члени родини, зокрема дружина. Саме в процесі цієї роботи і захопила його смерть 27 лютого 1945 р. Похований на Личаківському цвинтарі у Львові.

Втрата О. Роздольського болем відгукнулася в колі його співвітчизників. У некрологах сповіщалось про великі його заслуги перед українською наукою. Зокрема, Ф. Колесса в газеті "Вільна Україна" наголошував, що вся українська фольклористика понесла значну втрату в особі О. Роздольського. Він вказував на чималу кількість уснопоетичного матеріалу, зібраного ним протягом усього життя. "Велика праця, яку зробив (О. Роздольський.– Г.С.), – зазначав автор, – його багатоцінні збірники – це справжній подвиг, який заслуговує нашої найбільшої вдячності і глибокої пошани" [43]. Відомий дослідник І. Свєнціцький звернув увагу на ті досягнення, які О. Роздольський вніс в українське мовознавство, адже його фольклорні записи містять надзвичайно цінні відомості для історичної діалектології, інших суміжних дисциплін [44, № 2, c. 101].

Високо оцінюючи заслуги О. Роздольського як фольклориста, мовознавця, перекладача і педагога, не можна забувати, що саме педагогічній праці віддавав він багато часу, відриваючись від наукової діяльності. На цьому полі, як слушно зауважив Ф. Колесса, він міг би досягнути набагато більше, якби повністю віддавався улюбленій роботі [19, арк. 343]. Та попри всі ті обставини, фольклористичний доробок О. Роздольського вирізняється масштабністю як у просторовому, так і в кількісному відношеннях. Окрім згаданих друкованих матеріалів, він залишив багато досі не опублікованих, здебільшого пісенних, зразків. Так, у відділі рукописів ІМФЕ тільки фонд 40-1 налічує 99 одиниць збереження, загальною кількістю 9645 аркушів. Крім цього, там же знаходяться його фольклорні записи у фондах 28-3, 34-2, 34-3. А якщо додати ще 9 одиниць збереження матеріалів словникового характеру, то перед нами постає воістину велична постать, гідна уваги.

Література

 1. Життєпис О. Роздольського // ВР ІМФЕ.– Ф. 34-2.– Од.зб. 29 а.– Арк. 5-7.

 2. Колесса Ф. Кілька слів про фольклор Західної України // Колесса Ф. Музикознавчі праці.– К., 1970.

 3. Колесса Ф. Спогади про Миколу Лисенка // Колесса Ф. Музикознавчі праці.– К., 1970.

 4. Кирчів Р. До ювілею "Towarzystwa ludoznawczego" // Народознавчі зошити.– 1995.– № 3.

 5. Гнатюк В. Дещо про Русь Угорську // Радикал.– Львів, 1895.– № 2.– С. 14-19; № 3.– С. 26-30.

 6. Галицькі народні казки / В Берлині пов. Бродського із уст народа списав Осип Роздольський, впорядкував і порівняння додав др. Іван Франко // Етнографічний збірник.– Львів, 1895.– Т. 1.

 7. Франко І. [Передмова] до видання "Галицьких народних казок" // Етнографічний збірник.– Т. 1.

 8. Бурлака Г. Листи М. Грушевського до І. Франка // Великий Українець: Матеріали з життя та діяльності М. Грушевського.– К., 1992.

 9. Франко І. Огляд праць над етнографією Галичини в XIX в. // Франко І. Вибрані статті про народну творчість.– К., 1955.– С. 240-241.

 10. Роздольська О. З останніх років І. Франка // Спогади про Івана Франка.– К., 1981.

 11. Сокіл Г. Із неопублікованого листування Осипа Роздольського // Народознавчі зошити.– 1995.– № 4, № 5.

 12. Протокол засідань секції філологічної Наукового товариства ім. Т.Шевченка (далі – НТШ) від 9 лютого 1898 р. № 29 // Відділ рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника (далі ВР ЛНБ).– Ф. 42 а.– Спр. 11.– Арк. 29.

 13. Галицькі народні казки / Зібр. Осип Роздольський // Етнографічний збірник.– Львів, 1899.– Т. 7.

 14. Галицькі народні новели / Зібр. Осип Роздольський // Етнографічний збірник.– Львів, 1900.– Т. 8.

 15. Людкевич С. Передмова до видання "Галицько-руські народні мелодії" / Зібр. на фонограф Й. Роздольський, списав і зредагував С. Людкевич.– Т. 1 // Етнографічний збірник.– Львів, 1906.– Т. 21.

 16. Квітка К. М. Лисенко як збирач народних пісень.– К., 1923.

 17. Колесса Ф. [Рецензія] на кн.: К. Квітка. М. Лисенко як збирач народних пісень // Колесса Ф.М. Музикознавчі праці.– К., 1970.– С. 559.

 18. Галицько-руські народні мелодії / Зібр. на фонограф Й. Роздольський, списав і зредагував С. Людкевич.– Т. 1; Т. 2 // Етнографічний збірник.– Львів, 1906.– Т. 21; 1908.– Т. 22.

 19. Колесса Ф. Історія української етнографії // ВР ІМФЕ.– Ф. 14-2.– Од. зб. 244.

 20. Українська державна чоловіча гімназія у Перемишлі (1895-1995).– Дрогобич, 1995.

 21. Гаївки / Зібр. В. Гнатюк. Мелодії схопив на фонограф Й. Роздольський, списав Ф. Колесса // Матеріали до українсько-руської етнології.– Львів, 1909.– Т. 12.

 22. Засідання Виділу // Хроніка НТШ.– Львів, 1909.– Вип. III.– Ч. 39.

 23. Справозданя // Хроніка НТШ.– Львів, 1911.– Вип. IV.– Ч. 48.

 24. Справозданя з етнографічної експедиції // Хроніка НТШ.– Львів, 1900.– № 4.

 25. Засідання Етнографічної комісії // Хроніка НТШ.– Львів, 1909.– Вип. II.– № 38.

 26. Засідання Етнографічної комісії // Хроніка НТШ.– Львів, 1909.– Вип. III.– Ч. 39.

 27. Справозданя з музею // Хроніка НТШ.– Львів, 1911.– Вип. III.– № 47.

 28. Франко І. Етнографічна експедиція на Бойківщину // Франко І. Зібр. творів: У 50 т.– К., 1982.– Т. 36.

 29. Засідання Етнографічної комісії від 14 травня 1908 року // Хроніка НТШ.– Львів, 1908.– Вип. III.– Ч. 35.

 30. Роздольський О., Мочульський М., Джиджора І. В обороні правди.– Львів, 1913.

 31. Повідомлення Українського Наукового товариства в Києві від 12 лютого 1914 р. № 61 // З особистого архіву О. Роздольського (Зберігається в автора цієї статті).

 32. Заява НТШ у Львові від 19 листопада 1915 р. // З особистого архіву О. Роздольського (Зберігається в автора цієї статті).

 33. Мається на увазі проф. М. Грушевський.

 34. Мушинка М. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства // Записки наукового товариства ім. Шевченка.– Париж; Нью-Йорк; Сідней; Торонто, 1987.– Т. 207.

 35. Заліська Р., Іваницький А. Листування Климента Квітки і Філарета Колесси // Записки НТШ.– Львів, 1992.– Т. 223.

 36. Нудьга Г. Творча спадщина О. Роздольського // Вільна Україна.– 1958.– 19 березня.

 37. Лист І. Франка до О. Маковея від 14 травня 1899 року // Франко І. Зібр. творів: У 50 т.– К., 1986.– Т. 50.

 38. Повідомлення Наукового товариства імені Шевченка у Львові № 165/30 від 23. VII. 1930 року // З особистого архіву О. Роздольського (Зберігається в автора цієї статті).

 39. ВР ІМФЕ.– Ф. 34-3.– Од. зб. 36.– 239 арк.; Ф. 40.– Од. зб. 98.– 14 арк.

 40. Роздольський О. (Рецензія) на кн.: О. Ровінський. Буковинські казки // З особистого архіву О. Роздольського (Зберігається в автора цієї статті).

 41. Polivka G. Halićki narodni kazky (№ 26-77) // Zeitschrift fr sterreichische Volkskunde.– Wien, 1901.– S. 93-98; Kaidl R. Neuere Arbeiten zur Vlkerkunde, Vlkerbeschreibung und Volkskunde von Galizien, Russisch-Polen und der Ukraine // Globus.– 1904.– Bd. LXXXVI.– № 19.– S. 315-318.

 42. ВР ІМФЕ.– Ф. 34-2.– Од. зб. 29 а.– Арк. 18.

 43. Колесса Ф. Пам'яті О. Роздольського // Вільна Україна.– 1945.– 27 березня.

 44. Сокіл Г. Два документи в пам'ять Осипа Роздольського // Народознавчі зошити.– 1995.– № 2.


 
 

Цікаве