WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Вироблення навичок каліграфічного письма у першокласників - Курсова робота

Вироблення навичок каліграфічного письма у першокласників - Курсова робота

Швидкість письма суттєво впливає на його якість. При цьому треба мати на увазі, що при письмі відбувається складна взаємодія першої та другої сигнальних систем. Той, хто пише, тримає в пам'яті текст, подумки промовляє його, а це сприяє розвитку аналітико-синтетичного апарату. Імпульси від пальців рук надходять до мовних зон мозку, що сприяє їх розвитку. При швидкому письмі ці складні процеси не лише прискорюються, але й проходять на якісно вищому рівні.

Швидке списування є найбільш ефективним методичним прийомом, завдяки якому помітно прискорюється психічний розвиток дітей, зміцнюється їхня пам'ять, що дає змогу скоротити до 20 занять для більшості молодших школярів опанування цієї навички 24; 13.

При затримці мовного розвитку на перше місце виступають порушення фонетико-фонематичного сприйняття, що проявляється при засвоєнні навичок письма, в подібних випадках учень не чує звук, не може співставити правильно звук і букву, виділити звук, склад, фразу, путає оптично схожі букви (иш, иц і тощо). В результаті на письмі спостерігаються характерні помилки: заміни букв (тд, бп, г—к, і тощо),виправлення слів, злиття складів, окремих слів. Буває, що дитина, неправильно вимовляючи звуки, відображає це на письмі. Темп письма у таких дітей, як правило, дуже повільний, вони погано сприймають, як пишеться кожна буква, довго її "виводять", в результаті путаються, не встигають виконати завдання разом з класом [2; 127 ].

Аналіз помилок, яких припускаються шестилітні першокласники, дав змогу виділити ряд суттєвих психофізіологічних факторів, що найбільшою мірою впливають на формування графічних навичок письма.

Ускладнення в оволодінні навичками письма, які зумовлені психофізіологічними особливостями розвитку шестилітніх дітей [24;14]. Розглянемо їх:

1) недостатній розвиток :

 • окоміру—вихід елемента букви за межі рядка; різна висота букв в одному слові; різна відстань між окремими елементами, буквами;

 • координації руху руки—вихід елемта за межі рядка; різний нахил складових елементів букви та букв у слові; різна відстань між окремими елементами, буквами; відсутність плавності письма; наявність неправильного поєднання букв у слові, складі ,тремтячих ліній;

 • просторового сприймання—вихід елемента за межі рядка; різний нахил складових елементів букв та складів у слові; різна відстань між окремими елементами, буквами; дописування зайвих елементів у букві; зворотній порядок накреслення літери; наявність неправильного поєднання букв у складі, слові; написання друкованої літери замість рукописної; невміння побачити і назвати всі наявні елементи у букві; пропуск рядків; письмо поза основним рядком;

 • вольових якостей—вихід елемента букви за межі рядка; різний нахил складових елементів та букв у слові; різна висота букв в одному слові; різна відстань між окремими елементами, буквами; недописування елементів у букві; непослідовне називання елементів у букві; повільний процес перекодування друкованої букви в рукописну;

 • самоконтроль—вихід елемента букви за межі рядка; різний нахил складових елементів букви та букв у слові; різна висота букв в одному слові; письмо поза основним рядком; різна відстань між окремими елементами, буквами; дописування зайвих елементів у букві; зворотній порядок накреслення літери; "дзеркальне зображення"; надмірне стискання ручки; непомірний натиск на папір; недописування елементів у букві; відсутність поєднання букву складі, слові; письмо дрекованої літери замість рукописної; непослідовне називання елементів у букві; заміна однієї рукописної букви іншою (подібною за формою); повільне перекодування друкованої букви у рукописну;

 • довільної уваги—вихід елемента букви за межі рядка; різний нахил складових елементів та букв у слові; різна висота букв в одному слові; різна відстань між окремими елементами, буквами; зворотний порядок накреслення літери; недописування елементів у букві; письмо друкованої букви замість рукописної; заміна однієї рукописної бікви іншою (подібної за формою);

 • дрібних м'язів кисті—вихід елемента букви за межі рядка; різний нахил складових елементів букви та букв у слові; поява "тремтячих" лінії (під час проведення прямих і ламаних), при зображенні овалів та півовалів; різна відстань між окремими елементами, буквами; надмірний натиск на папір, стискання ручки, відсутність плавності письма; недописування елементів у букві; відсутність поєднання букв; неправильне букв у складі, слові; повільне перекодування друкованої букви у рукописну, швидка стомлюваність руки;

2) незавершене окостеніння кисті: вихід елемента букви за межі рядка; різний нахил складових елементів букви та букв у слові; поява "тремтячих" ліній; різна відстань між окремими елементами, буквами; відсутність плавності письма, недописування елементів у букві; відсутність поєднання букв у складі, слові; повільне перекодування друкованої букви у рукописну; швидка стомлюваність руки;

3) знижена здатність до автоматизації рухів: різний нахил складових елементів букви та букв у слові; різна висота букв у слові; відсутність плавності письма (окреме письмо елементів); відсутність поєднання букв;

 1. розкоординованість процесів розвитку зорового і рухового аналізаторів: різний нахил складових елементів букви та букв у слові; різна відстань між окремими елементами, буквами; відсутність плавності письма; дописування зайвих елементів у букві;

 2. відсутність перспективного бачення: вихід елемента букви за межі рядка; різний нахил складових елементів букви та букв у одному слові; відсутність плавності; відсутність поєднання букв; неправильне поєднання букв у слові, складі;

 3. загальне зниження працездатності: вихід елемента за межі рядка; різна висота букв в одному слові; різна відстань між окремими елементами, буквами; порушення гігієнічних правил письма; дописування зайвих елементів у буквах; відсутність поєднання букв; неправильне поєднання букв у складі, слові; письмо поза рядком;

 4. повільність сприйняття і запам'ятовування послідовності дій: різна висота букв в одному слові; різна відстань між окремими елементами, буквами; зворотній порядок накреслення літери; непослідовне називання елементів у букві;

 5. слабка сформованість розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення): недописування елементів у букві; зворотний порядок накреслення літери; "дзеркальне" зображення букви; письмо друкованої лутери замість рукописної; невміння побачити і назвати елементи у букві; непослідовне називання елементів у букві;

 6. нездатність диференціювання рухів: відсутність поєднання букв; неправильне поєднання букв у слові; заміна однієї букви іншою; заміна елементів у букві; дописування зайвих елементів у букві; недописування елементів; зворотне зображення букви 24; 13.

Як бачимо, проблем під час навчання письму у молодших школярів чимало, але ми переконані, що їх можна успішно подолати завдяки систематичній планомірній цілеспрямованій діяльності учителя по їх вирішенню.

2.4. Шляхи подолання труднощів у засвоєнні навичок каліграфічного письма

Систематичне і цілеспрямоване застосування вчителем спеціальних завдань і вправ корекційного характеру допоможе учням позбутися вищезазначених помилок. Зокрема, дітям, графічні навички яких слабо формуються внаслідок назрілого просторового сприйняття. Недостатнього розвитку окоміру, необхідно показувати початок робочого рядка і міжрядковий простір. Обов'язковими є зразки написання букв та їх сполучень — діти порівнюють написане із зразком. Корисними є вправи на конструювання окремих елементів тих чи інших букв, переконструювання однієї літери в іншу. Весь процес здійснюються під керівництвом і з допомогою вчителя. Перед написанням нової букви таким учням пропонується: обвести зразок протилежним кінцем ручки; перші букви написати олівцем, при необхідності використовувати гумку.

Корекційна робота щодо усунення графічних недоліків, викликаних незрілістю просторового сприймання, не повинна обмежуватись уроками письма. Вона продовжується на математиці під час вивчення тем: "Розміщення предметів у просторі" (зверху, знизу, між, зліва, справа, поза, усередині); "порівняння предметів за розмірами" (довший, коротший, такої ж довжини; вищий, нижчий; широкий, вузький) та ін., на заняттях ознайомлення з навколишнім світом під час вивчення тем "Наша школа", "Дорога від дому до школи ". На уроках образотворчого мистецтва під час вивчення тем "Розвиток спостережливості і зорової пам'яті", "Розвиток спритності і гнучкості руки" (вибирати формат і положення аркуша паперу залежно від форми і розмірів предметів, які зображуються; заповнювати площину аркуша паперу, враховуючи розміщення предметів у просторі; порівнювати, співставляти і визначати спільні і відмінні особливості предметів і явищ) і тощо.


 
 

Цікаве