WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Вироблення навичок каліграфічного письма у першокласників - Курсова робота

Вироблення навичок каліграфічного письма у першокласників - Курсова робота

Варто зазначити, що діти припускаються графічних похибок й іншого характеру. Так, окремі учні не лише перекручують знаки, а й "дзеркально" зображають їх. Якщо учневі усно вказати на те, щоб він виправив ці помилки, то він довго буде підправляти окремі елементи ліній, а своєї помилки так і не виправить, бо він її не розуміє. Це трапляється у дітей внаслідок н е з р і л о ї просторової уяви.

Трапляються ще й такі помилки: вчитель пише і пояснює на дошці написання прямої палички в напрямі зверху вниз, а дехто з учнів сприймає це інакше і пише знизу вверх. Це обумовлено заздалегідь виробленим рефлексом правої руки ще до вступу в школу, коли учень без нагляду старших виконавців будь-які малюнки і прямі лінії в них проводив завжди знизу вверх. Однак вчасно помічені помилки вчитель може легко виправити без будь-яких ускладнень.

Відомо, що при написанні окремих букв учні зустрічаються лише із сполученням елементів. Набагато складніше написання букв у словах, бо процес зображення їх проходить в більш складних психологічних умовах. Так, при написанні слова учень має дотримуватись не лише правильного зображення елементів та букв, а й рівномірних відстаней між ними, він має уважно стежити за поєднанням букв у словах, однаковим розміщенням букв і слів у рядку, рівномірним розташуванням слів та речень на відповідній сітці зошита, домагатися певних натисків і похилого написання.

Внаслідок такої кількості графічних вправ, які учень має виконувати в процесі письма в післябукварний період, виявляється багато хиб. Для аналізу графічних порушень учнів було проведено контрольні роботи з каліграфії, внаслідок чого встановлено, що основними помилками в учнівському письмі є пропуски елементів в окремих буквах і, безумовно, деформація їх. Спостерігалось також неправильне розміщення елементів і букв на сітці зошита, помилки в поєднанні букв між собою 12;114.

Найчастіше пропуски елементів літер зустрічаються там, де є подібні. Так, наприклад, замість малої букви ш пишуть и, замість мл, замість пт. Щоб ліквідувати це вчитель повинен звернути увагу на кількість елементів, порахувавши їх. Спотворені форми букв частіше спостерігались у таких буквах: х, л, м, т, ж, к. Так, наприклад, перший елемент у букви "л" та "м" школярі починають писати дуже високо і не доводять до нижньої рядкової лінії. В таких випадках замість л маємо букву ч.

Причиною таких порушень при написанні букв можуть бути неуважність і неохайність. Найчастіше відхилення від правильних форм написання букв спостерігаються в учнів навіть всупереч усім намагатися правильно і красиво, бо навички самоконтролю в них ще не сформовано 12; 115.

Отже, узагальнемо графічні помилки, які допускають діти:

1 клас:

 1. нахил письма не відповідає загальному нахилу, паралельності контрольних похилим лініям зошита;

 2. переведення через лінію, на якій учень пише, недоведення до неї елементів малих букв;

 3. недоведення до середини відстані між лінійками або переведення через них елементів малих букв р, у, д, ф, з;

 4. нерівномірність потовщення прямих елементів малих та великих букв, цифр;

 5. неправильність поєднання елементів та букв у словах;

 6. неправильні форми букв;

 7. неохайність ведення зошитів, записів.

2 клас:

Критерії оцінок, як і у 1 класі, але з деякою специфікою. Ця особливість полягає в тому, що учні вже навчаються дещо дрібнішого почерку:

 1. неправильна висота малих і великих букв відповідно до поданої розліновки зошита;

 2. недотримання правильного нахилу відповідно до того, який був у 1 класі.

 3. переведення через лінію або недоведення до неї елементів малих та великих букв (крім таких, як р, у, д, ф, з);

 4. відсутня паралельність між буквами, в словах та між словами в реченнях;

 5. зміна або спрощення деяких елементів малих та великих букв, що призводять до деформації.

3 клас:

 1. різна висота малих букв у словах;

 2. занадто велике письмо або надмірно дрібне;

 3. пряме (вертикальне) письмо або "дзеркальне", яке має протилежний нахил (справа наліво) 17; 39.

Учитель, який неформально ставиться до роботи, не може задовольнитися простим констатуванням успіхів або невдач, пов'язаних із застосуванням тих чи інших прийомів навчання і виховного впливу на дитину. Він намагається зрозуміти і усвідомити причини впливу, бо подолання порушень в письмі першокласників значною мірою залежить не лише від самих учнів, а й від класовода, від глибоких знань дитячої психології, від передових методів навчання графіки письма, перевірених педагогічною практикою.

2.3. Труднощі у засвоєнні каліграфічного письма

Перебудовуючи процеси, які відбуваються в системі народної освіти нашої країни, передбачають перехід на систематичне навчання в умовах школи дітей шестирічного віку. Ефективність їхнього навчання неможливо без усебічного врахування вікових особливостей розвитку дітей, їхньої здатності до засвоєння знань, умінь і навичок, передбачених навчальними програмами 24; 11.

Досвід роботи з шестилітками засвідчив, що найбільші труднощі виникають під час навчання їх письма. Зумовлені ці труднощі віковими особливостями нового контингенту учнів і специфікою предмета 24; 12.

Спостереження свідчать, що за останні роки значно знизилась якість каліграфічного письма. Це залежить від багатьох причин.

Перш за все, не можна знімати вини з учителів, які у багатьох випадках не приділяють належної уваги формуванню в школярів навичок краснопису. Дітям часто бракує належної культури письма, вони неохайно ведуть зошити, неправильно сидять за партою, підкладають під себе ноги або за спину портфель, ховають ноги під лавку, низько нахиляють голову. Не вміють тримати ручку. При письмі рухають не лише кистю, а й ліктем та плечем.

Звичку важко виправляти. Діти вередують, не виконують вимог учителя, намагаються довести, що інакше писати не можуть. Не дивно, що в класоводів не вистачає терпіння, і вони перестають звертати увагу на таких вихованців 17; 10.

Основною причиною низької якості каліграфічного письма є наявність у класі великої кількості дітей з тимчасовою затримкою в психічному розвитку. Дослідження, які були проведені спеціалістами різного профілю (психоневрологи, невропатологи, педіатри, педагоги, дефектологи, психологи, логопеди) в різних регіонах нашої країни, показали, що в 50 % випадків невстигання було пов'язане з затримкою психічного розвитку, в 24 % - з порушенням поведінки (синдром рухомої розгальмованості) і тільки в 4 % - з розумовою відсталістю і з загальною недорозвиненістю мови. В інших випадках відмічалась загальна (соматична) ослабленість порушення слуху, зору [2; 125 ].

Але основною причиною низької якості каліграфічного письма є наявність у класі великої кількості дітей з тимчасовою затримкою в психічному і фізичному розвитку. Такі діти погано читають і лічать повільно, і з помилками пишуть. У них не розвинута пам'ять, нестійка увага, їм бракує належної старанності у навчанні. Недостатній обсяг зорового сприймання погано впливає на окомір. У таких дітей порушується паралельність в елементах букв. Одна літера більше другої, з'єднанні між собою або дуже високо або дуже низько. Прямі елементи букв зламані вгорі чи внизу. Почерк нерозбірливий.

Вчені дійшли висновку, що імпульси від пальців рук сприяють розвитку мовних зон мозку. Так було в історії розвитку людини: у процесі праці лапа мавпи перетворювалася в руку людини і водночас розвивалась друга сигнальна система , тобто мова [17; 1].

Так і тепер, тримісячні малюки, які виконують вправи з розвитку пальців, починають говорити раніше й краще від тих дітей, з якими не займалися. Такі вправи необхідні всім дітям, особливо тим, хто погано читає, бо в них, як правило, не розвинуті, малорухомі пальці, особливо мізинець та безіменний. У таких школярів недостатня швидкість аналітико-синтетичних процесів, координація рухів. Будь-яку трудову операцію вони виконують повільно, незграбно. Достатньо запропонувати учням постукати по парті олівцем, щоб виявити серед них тих, хто відстає у розвитку, погано читає, повільно пише: темп стукоту в них у 2-3 рази повільніший, ніж у здібних дітей.


 
 

Цікаве