WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Вироблення навичок каліграфічного письма у першокласників - Курсова робота

Вироблення навичок каліграфічного письма у першокласників - Курсова робота

На уроках письма, як ні на яких інших, учитель, на нашу думку, має дотримуватись режиму, який би чергував дитячу працю з відпочинком. Крім 3-4 хвилинної динамічної паузи в середині уроку, необхідно здійснювати дві додаткові фізкультхвилинки в межах кожної половини уроку. Після кожних 5хв письма вчитель змінює вид роботи, даючи можливість відпочити м'язам рук й очам (Додаток В).

Дотримання організаційних та гігієнічних правил постановки навчальної роботи з письма має бути в полі зору вчителя на кожному уроці, оскільки від цього залежить не тільки успіх в оволодінні графічними навичками, а й здоров'я дітей.

Однак, щоб запобігти перевтомі дітей, слід на всіх уроках проводити фізкультхвилинки, особливо на уроках письма.

1.4. Характеристика рукописного шрифту для навчання письма шестирічних першокласників

Сучасні ритми життя поставили початкову школу перед необхідністю запровадити більш простіші накреслення літер, ніж раніше, які б дозволили прискорити письмо. Спрощення в конфігурації літер, в першу чергу прописних, вимагає і зниження віку дітей, які розпочинають сьогодні систематичне навчання у школі. Навчальний рукописний шрифт розрахований на рівномірне письмо без натисків.

Спостереження за формуванням графічної навички у шестирічних дітей показали, що безвідривне письмо, особливо частини прописних літер ускладненої конфігурації – А, Б, В, Д, К, Н, Ю, у багатьох випадках непосильне для них. Воно вимагає від дітей непомірного напруження, що в результаті знижує не тільки швидкість, а й, головне, якість письма. У процесі запису складу чи слова дитині в окремих випадках легше відірвати перо від паперу, поєднати букви додатковим штрихом, частково відпочивши при цьому, ніж вести безперервну лінію. Особливо неприйнятним для шестиліток виявилося написання літер з елементами обведення ліній. Зосередження основної уваги дітей на суто графічних елементах письма негативно позначається також і на їхній орфографічній грамотності [21; 68].

Розділ ІІ. Формування навичок каліграфічного письма в учнів початкових класів

2.1. Методи навчання каліграфічного письма учнів

Навчання першокласників мови розпочинається з навчання грамоти, мета якого — виробити у дітей навички читання й письма, розвинути усне та писемне мовлення школярів в єдності з розвитком їхнього мовлення.

У лабораторії навчання і виховання дітей 6-річного віку. Науково-дослідного інституту педагогіки України було проведено чотирирічний експеримент, а у 1985 р. внесено відповідні зміни до деяких форм написання елементів великих і малих букв алфавіту. Було змінено структуру таких великих букв: А, Б, В, Є, Н, К, Ю, а також малих: Є, Н, Ю.

У 1985-1986 н. р. було внесено ці зміни до шкільної графіки письма. Зараз школи України працюють за цим алфавітом [18; 38].

Навчання каліграфічного письма в початковій школі проводиться за такими методами: лінійним, тактовим, аналітико-синтетичним або генетичним, копіювальним [7; 18].

Лінійний метод

У школах України затверджено зошити лише з двома графічними сітками з розліновкою № 3, а з III чверті 1 класу або з II чверті 2 класу пишуть у зошиті з розліновкою № 5 [18; 38].

Лінійний метод відіграє важливу роль у навчанні учнів каліграфічного письма в початкових класах.

Тактовий метод

Або ритмічний широко застосовується під час навчання дітей каліграфічного письма, тобто писати під протяжний звук І: раз І, два І...[18; 38].

К. Д. Ушинський писав: "Такт для руки, яка пише, означає те саме, що й для танцюючої ноги. Точний розмір у русі— ось і вся таємниця гарного і швидкого письма. Подивіться на руку доброго писаря і вам спаде на думку вправна нога, що танцює на паркеті: в обох руках основа одна й та сама — такт" [28; 412] .

Застосування ритмічного методу зосереджує увагу учнів, пожвавлює роботу і зрівнює темп письма дітей усього класу. Письмо під такт допомагає учням установити постійний ритм пальців, необхідний для написання цілого ряду літер. Він запобігає також рвучким і поспішним рухам руки, що буває причиною неохайного і брудного письма [7; 23 ].

Тактовий метод має позитивне значення, хоч відіграє тільки допоміжну роль.

Аналітико — синтетичний метод

За цим методом проходить навчання письма в цілому, а вивчення написання букв — у тій послідовності, яка подається в букварі для навчання читання. Це тому, що навчання читання і письма відбувається паралельно [18; 38].

Навчання письма за букварем (за аналітико-синтетичним методом) завершується в кінці першого півріччя у 1 класі початкової школи.

Генетичний метод

Навчання письма за цим методом розпочинається тоді, коли учні вже закінчили читати і писати за букварем і зможуть вільно розпізнавати як друковану, так і рукописну букву, і продовжується протягом усього періоду навчання учнів каліграфічного письма у 1 – 4 класах.

При генетичному методі навчання письма діти, вивчаючи будь-яку нову букву, мають справу з деякими відомими їм з попередніх уроків елементами, що ввійшли до складу нових букв.

Генетичний метод має такі особливості:

  1. написанню букв передує попереднє вивчення назви і форми елементів;

  2. написання букв проходить не за алфавітним порядком, а за порядком наростання труднощів у написанні;

  3. навчання будується на основі генезису, тобто утворення кожної наступної букви шляхом попереднього засвоєння основного елемента і додавання нового 7; 24 .

Копіювальний метод

За цим методом навчання каліграфії майже не проводиться. Вчитель злегка олівцем писав учням у зошитах ті чи інші букви в певному порядку, а учні механічно наводили їх чорнилами.

Формування рухових навичок писання у дітей шестирічного віку лише розпочинається, тому часткове запровадження копіювального методу в процесі навчання каліграфічного письма сприяє виробленню ритмічних рухів кисті руки дитини 7; 27.

Ми вирішили з'ясувати, до яких методів схиляються майбутні учителі, а саме випускники Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, які мають навчати письму шестирічних дітей (Додаток А). Так, респонденти звертаються переважно до лінійного та тактового методів навчання письму першокласників, хоча в процесі письма застосовуються усі запропоновані методи.

Таким чином, застосування того чи іншого методу навчання каліграфії в різних класах ще не вичерпує всіх питань у навчанні правильного каліграфічного письма. Особисті навички в письмі вчителя, наочний показ ним правильного написання літер, слів та речень, зацікавленість дітей заняттям, повсякденний і систематичний контроль учителя за виконанням учнями всіх правил каліграфічного письма – основні фактори у виробленні учнями навичок правильно писати.

2.2. Графічні помилки учнів

Найхарактернішими порушеннями, що зустрічаються в письмі першокласників, є "перевертання" ними під час письма елемента або букви. Досліджено і установлено, що у дітей дошкільного віку (3—5 років) сприймання форм предметів або зображення їх на папері (малюнки, фігури та інше) часто відбувається незалежно від положення їх у просторі. Можна спостерігати, що діти охоче розглядають різні картинки, які лежать перевернуті догори нижньою частиною. Більше того, вони можуть малювати предмети у перевернутому вигляді. Однак пізніше, в 6—7 років, ці явища майже повністю зникають, і перевернуті зображення в учнів зустрічаються дуже рідко. Та все ж спостереження показують, що багато учнів 7—8 річного віку на першому етапі навчання (добукварний період) знову повертаються до перевернутого відображення предметів на папері. Такі учні при поспішному читанні окремих слів можуть читати їх навпаки: замість "і"—"зі", замість "за"—"аз" тощо.

Слід з'ясувати причини такого змішування. Все це може трапитись лише внаслідок поверхневого засвоєння учнями тих чи інших букв, складів або слів.

Для усунення таких недоліків треба невідкладно виправляти змішування в написанні. Слід звернути увагу учня на конструктивні особливості букви. Наприклад, велику букву З починаємо з верхнього лівого півовалу, а букву Е—з верхнього правого. Крім цього, необхідно вказати ще й на рух руки при написанні в одному і другому випадках.

Відомо, що діти помічають кожну дрібницю в класі, особливо, коли вчитель привчає до такої спостережливості. Можна навести безліч прикладів на заняттях з письма, коли вчитель може розвивати вміння спостерігати. Наприклад, на класній дошці учень написав речення: Ми добре пишемо. На перший погляд ці три слова були справді написані добре, але вгору піднеслось багато рук з бажанням вказати на помилки. Вчитель викликав до дошки учня для аналізу, який зазначив, що перший елемент букви М — передній плавний — зламаний, другий сполучений з наступною буквою дуже низько (біля нижньої рядкової лінії). Діти додали, що в слові добре в букви о зламаний овал: вгорі він гострий, а внизу широкий; в букви р подовжена лінія крива, в букви е вузька петля. Далі першокласники вказали на помилки в наступному слові, всі ці зауваження були правильними, об'єктивними. Отже, можна переконатися, що дитяче сприймання є особливо точним і конкретним.


 
 

Цікаве