WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Вироблення навичок каліграфічного письма у першокласників - Курсова робота

Вироблення навичок каліграфічного письма у першокласників - Курсова робота

Робота над звуковою структурою слова у зіставленні з графічною має бути складовою частиною уроків в період навчання грамоти [21; 65].

Основною одиницею діяльності має стати склад у формі злиття приголосного звука з голосним.

Складовий принцип української графіки має стати в основі формування графічної навички, що забезпечить не тільки каліграфічне, а й грамотне письмо [23; 65].

Хоча, проведене нами дослідження анкетування студентів четвертих курсів Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського свідчать, що 80% опитаних вважають, що основним критерієм сформованості культури писемного мовлення є грамотність письма, 15 % — каліграфічність та 5 % — обидва критерії. Розглянемо це на діаграмі №1 (додаток А).

Вироблення графічних навичок письма в шестирічних першокласників вимагає більшої затрати відповідних м'язових, фізичних зусиль. Тому вчитель не повинен форсувати швидкість письма, не прагнути забезпечити синхронність в оволодінні тією чи іншою буквою на уроках читання письма, як це має місце переважно в роботі з семирічними першокласниками.

У формуванні графічної навички письма спостерігаються такі технічні етапи, відображені у відповідному навчальному посібнику – зошиті з письма:

а) підготовчі вправи, спрямовані на оволодіння вмінням тримати ручку, орієнтуватися в графічній сітці зошита, координувати рухи вістря ручки в межах верхньої і нижньої ліній робочого рядка (штрихування контурів фігур, обведення трафаретів, поданих пунктирними лініями, проведення прямих, ламаних і кривих ліній);

б) засвоєння основних елементів літер: короткої і довгої прямої палички, паличок з закругленням угорі і внизу, паличок з петлями, лівого і правого півовалів, овалу;

в) письмо окремих рядкових літер, які складаються виключно з елементів, опрацьованих у підготовчий період;

г) засвоєння правил поєднання букв у склади і слова; письмо складів і буквосполучень, слів;

д) відпрацювання плавного, ритмічного письма [23; 66 ].

З 35 хв. уроку з шестирічними учнями на суто графічні вправи відводиться від 15 до 20 хв. Тільки під кінець навчального року на письмо може витрачатися близько 25 хв. уроку. За цей час шестирічні учні можуть зображати на сторінці зошита 60 – 75 графічних знаків.

Отже, процес навчання дітей письму в букварний період має ґрунтуватися на міцних науково-методичних та психологічних знаннях учителя, оскільки від того, який рівень сформованості навичок письма в молодших школярів залежить ефективність здійснення мовної освіти учнів у середній та старшій загальноосвітній школі.

  1. Програмні вимоги щодо здійснення навчання письму в першому класі

Оволодіння методикою викладання каліграфії, уміння писати на класній дошці і в зошитах є, безперечно, одним з найголовніших завдань процесу професійно-методичної підготовки вчителя. Інакше, якість уроків письма в період навчання грамоти, проведених не кваліфіковано, без урахування науково обґрунтованого досвіду педагогів-майстрів нашої школи, піддається, ясна річ, сумніву. Отже, навчаючи дітей письма, вчитель мусить постійно прагнути до виконання різних видів завдань:

 1. знаходити основний рядок, верхню та нижню, похилу, міжрядкову лінії;

 2. зіставляти й порівнювати письмо великих і малих букв, знаходити спільне й відмінне у рукописних буквах;

 3. навчити писати букви простих і складних накреслень;

 4. списувати з друкованого та рукописного текстів тощо [3; 12-13].

Звичайно, у тих, хто навчається каліграфії, необхідно сформувати навички правильного, розбірливого, красивого почерку, бо від цього певною мірою залежать подальші успіхи в навчанні.

До завдання навчання каліграфічного письма поряд з виробленням правильного почерку входить також прищеплення учням орфографічних навичок, адже відомо, що рівень орфографічної грамотності учнів пов'язаний з графічними навичками: чим старанніше і краще дитина пише, тим, як правило, вища її грамотність. Щоб методично правильно проводити уроки письма в період навчання грамоти, а також навчати учнів каліграфічного письма на уроках фонетики, граматики, правопису і розвитку мовлення, вчитель повинен досконало знати методику викладання каліграфії [11; 64].

Перед майбутнім вчителем часто виникають питання про те, як проводити заняття на уроці з усім класом, як враховувати індивідуальні особливості кожного учня, як зайняти всіх учнів водночас корисною і продуктивною роботою, як зробити так, щоб кожен учень активно працював на уроці.

Для методично правильного вирішення з учнями 1 класу вищезазначених питань та реалізації програмових вимог з навчання грамоти, при навчанні дітей написанню букв та поєднанні їх майбутньому вчителеві слід:

 1. чітко уяснити звуковий склад мови, способи позначення звуків буквами та пояснення написання останніх: як пишеться та чи інша буква, її елементи, форма, розмір, пропорції;

 2. вміти коментувати (пояснювати) написання нововивченої букви та поєднання її з іншими у словах;

 3. виробити у першокласників практичні навички користування різними прийомами письма в період навчання грамоти;

 4. навчитися бачити власні графічні помилки, а також вміти відшукувати їх в письмі товаришів;

 5. вміти узагальнювати заняття: яку букву писали? З яких елементів вона складається? Як пояснити процес її написання? Для чого вчимось писати.

Для здійснення цих завдань вчитель повинен опанувати методи і прийоми каліграфічного письма, гігієнічні вимоги до нього, навчитись аналізувати причини індивідуальних відхилень, що порушують розбірливість і красу почерку, освоїти способи виправлення їх.

Зазначимо, що шляхом правильно дібраних вправ з каліграфії слід домагатися зберігання в учнів чіткого й легкого для читання почерку при переході до швидкого письма в 3—4 класах. Цим самим буде забезпечена достатня швидкість виконання всіх письмових робіт з різних предметів навчального плану. Привчаючись правильно і красиво оформляти письмові роботи, той, хто навчається каліграфії, переносить ці навички на оформлення будь-яких робіт, над якими йому доведеться працювати в своєму житті.

Зміст занять з каліграфії визначається програмою школи та темою й метою уроку. Так, у 1 класі це вправи для розвитку кисті правої руки і пальців, окоміру, написання букв у порядку ускладнення їх по групах (за генетичним методом після букваря), а також письмо складних для написання букв. Крім цього, діти повинні навчитися писати склади, слова й речення, а також зв'язні тексти. Певне місце мають займати вправи на письмо окремих складів та складних для дітей буквосполучень; письмо під такт сприяє поступовому переходу учнів від письма повільного до скоропису [11; 66].

Ці уміння в процесі всього навчання в початкових класах поступово переходять у навички. Так, у 1 класі програма вимагає в добукварний період розпочинати навчання письма з підготовчих вправ.

У добукварний період учні вже одержують деякі навички з письма основних елементів букви, підготовлюють себе до письма в цілому.

У букварний період навчання каліграфічного письма проводиться за букварем (за звуковим аналітико-синтетичним методом). Учні мають навчитися зв'язного і ритмічного письма букв та сполучень їх у словах; вчитися писати великі та малі букви друкованим і рукописним шрифтами; виробляють навички записування слів і речень (у 2-3 слова) після попереднього аналізу їх учителем, а потім самостійно. Порядок вивчення букв визначається програмою для початкової школи (1 клас).

У післябукварний період школярі вдосконалюють навички каліграфічного письма за генетичним методом, тобто всі малі та великі букви алфавіту вивчаються за групами відповідно до складності написання їх [11; 67].

Навчання дітей каліграфії має проводитися за зразками вчителя на класній дошці і в зошитах.

Основні умови підготовки до писання на дошці:

 1. Класна дошка має бути гладенькою, коричневого, чорного або темно-зеленого кольору.

 2. Дошка повинна бути розкреслена за зразком зошита відповідно класу, із збільшенням графічної сітки в 10-15 разів.

 3. Дотримувати правил методики:

 • під час письма стежити, як сприймають учні вивчений матеріал;

 • писати в середньому темпі;

 • пишучи на дошці, підправляти написане ганчіркою, а не пальцем, долонею;

 • необхідно коментувати письмо;

 • запис зразка на дошці не можна виконувати до початку уроку;

 • при написанні на класній дошці учитель повинен пам'ятати, що це зразок для запису в зошиті;

 • спрямування зору вперед;

 • запобігання неуспішності [17; 38].


 
 

Цікаве