WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Вироблення навичок каліграфічного письма у першокласників - Курсова робота

Вироблення навичок каліграфічного письма у першокласників - Курсова робота

Курсова робота

Вироблення навичок каліграфічного письма у першокласників

ЗМІСТ

Вступ

............................................................................................

3

Розділ 1.

Методика навчання письма в букварний період ................

5

1.1.Психолого-педагогічні особливості процесу навчання письма шестирічних учнів ..........................................................

5

1.2.Програмні вимоги щодо здійснення навчання письму в першому класі ..............................................................................

6

1.3.Характеристика рукописного шрифту для навчання письма шестирічних першокласників ........................................

10

1.4.Організаційні і гігієнічні умови навчання письма .............

13

Розділ 2.

Формування навичок каліграфічного письма в учнів першого класу .............................................................................

14

2.1. Методи навчання каліграфічного письма учнів ................

14

2.2. Графічні помилки учнів .......................................................

15

2.3. Труднощі у засвоєнні каліграфічного письма ....................

18

2.4. Шляхи подолання труднощів у засвоєнні каліграфічного письма ...........................................................................................

22

2.5.Особливості навчання ліворуких дітей ..............................

23

2.6.Нетрадиційні підходи до розв'язання проблеми красивого і грамотного письма ..................................................

28

Висновки ....................................................................................................... 34

Список використаної літератури ................................................................. 36

Додатки .................................................................................. 38

ВСТУП

На нинішньому етапі розбудови держави українська мова набула державотворчого статусу, займає важливу роль і місце в структурі мовної освіти та життєвої необхідності досконалого оволодіння нею усіма громадянами України. Державна мова покликана розв'язувати проблеми освіти, розвитку та виховання підростаючого покоління.

Мета навчання української мови полягає у створенні умов для формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє виражальними засобами рідної мови, усіма її видами, типами, стилями, жанрами акумульованими в ній духовними скарбами.

Зазначена мета охоплює три найважливіші загально дидактичні завдання: навчальне, виховне і розливальне. Навчальне завдання, зокрема, передбачає ряд завдань мовної освіти молодших школярів, серед яких: засвоєння основних усних і писемних норм української літературної мови, її виражальних, лексико-фразеологічних, граматичних, стилістичних засобів.

Зміст мовної освіти поділяється на культурологічну, комунікативну, лінгвістичну змістові лінії. Так, лінгвістична лінія ознайомлює з основами мовної системи, формує і удосконалює практичні вміння і навички володіння усною та писемними формами української літературної мови.

Як бачимо, одним із основних завдань початкового етапу навчання української мови є володіння учнями писемним мовленням.

Культура писемного мовлення передбачає грамотне, правильне висловлення думки за допомогою графічних знаків – літер (на письмі), охайне, чисте, відповідно до мовних норм, каліграфічних та естетичних правил письму.

Підготовка до письма починається вже в першому класі у підготовчому періоді навчання грамоти. Так, на кінець підготовчого періоду програмою ставиться ряд вимог до початкових умінь учнів, серед яких є наступна вимога: правильно сидіти, тримати ручку під час письма, рухати руку вздовж рядка, орієнтуватися на сторінці зошита, зображувати і розташовувати у робочому рядку елементи букв.

Робота над формуванням та розвитком культури писемного мовлення здійснюється і у наступних класах.

Проблемою методики навчання дітей письму є об'єктом дослідження сучасних науковців: Ушинський К.Д., Корф М.О., Сухомлинський В.О., Рождественський Н.С., Вашуленко М.С., Савченко О.Я., Шкуратяна Н.Г., Білик О.П., Головащук С.І., Воскресенська Н.О., Горбачук В.Т., Кравчук Д.М., Паламарчук В.І. тощо.

Як бачимо, даній проблемі приділяється велика увага, оскільки вона є досить актуальною на сучасному етапі здійснення мовної освіти підростаючого покоління. Тому тема дослідження: „Формування навичок каліграфічного письма в 1 класі".

Об'єкт дослідження є багатогранним. В цілому – це процес формування та розвитку культури писемного мовлення учнів в умовах кабінетної системи.

Предметом дослідження є формування навичок каліграфічного письма в першому класі.

Мета дослідження – узагальнити, систематизувати та удосконалити теоретичні засади методики навчання письма в першому класі.

Новизна дослідження полягає у розкритті та обґрунтуванні методичних, психологічних, гігієнічних особливостей навчання письма ліворуких дітей

Гіпотеза дослідження: рівень культури писемного мовлення школярів буде відповідати Державному стандарту загальної середньої освіти України, якщо навчання письму розпочинається з першого класу початкової школи, використовуючи науково обґрунтовано, методично правильно, систематично, різноманітні методи, прийоми та засоби навчання письму, що є умовами успішного навчального процесу.

В залежності від теми, мети ставимо такі завдання:

  • проаналізувати вимоги програми до оволодіння початковими навичками першокласниками;

  • визначити основні аспекти та умови ефективного навчання письма першокласників;

  • з'ясувати методичні, психологічні, гігієнічні особливості навчання письма ліворуких дітей, дослідити питання про походження ліворукості і наявність методики навчання письму ліворуких дітей;

  • підібрати діагностичні методики по проблемі виявлення ліворуких дітей;

  • сформувати та обґрунтувати деякі рекомендації студентам відділення „Початкове навчання", вихователем дошкільних установ, батькам по темі дослідження.

В процесі написання наукової роботи плануємо використати такі методи науково-педагогічного дослідження: педагогічне спостереження, бесіда, анкетування, психолого-педагогічне тестування, аналіз результатів діяльності учня і теоретичні методи (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, висновки).

Розділ І. Методика навчання письма в букварний період

1.1. Психолого-педагогічні особливості процесу навчання письма шестирічних учнів

Протягом першого року навчання в учнів мають сформуватися технічні навички письма (уміння користуватися засобами письма, орієнтуватися на сторінці зошита та у його розліновці), графічні навички (уміння правильно зображати всі рядкові і великі літери алфавіту, здійснювати їх поєднання), а також початкові орфографічні навички (уміння записувати без пропусків і заміни літер слова, вимова і написання яких збігаються, з опорою на звуковий аналіз) [21; 64].

Процес письма для першокласників складається з цілого ряду вмінь, кожне з яких вимагає спеціальних вправ для їх відпрацювання.

Учитель, який навчає шестирічних школярів, повинен враховувати психофізіологічні особливості дітей цього віку. Недостатня розвиненість дрібних м'язів кисті руки, слабка рухливість, недосконала регуляція окремих рухів, низька витривалість до навантажень є причиною більш повільного і менш стійкого письма у шестирічних дітей порівняно з семирічними. Окремо складність для шестиліток становить і сам аналіз графічної поелементної будови літери, що виявляється в недописуванні окремих елементів або додаванні зайвих, у графічному спотворенні букви в результаті неправильної аналогії з іншими. Частіше, ніж у семирічних школярів, трапляються випадки дзеркального зображення літер.

У період навчання грамоти стійкими також можуть бути помилки фонетико-графічного характеру – на пропуск, заміну і перестановку букв у словах, пов'язані з недостатньою увагою до звукового і звуко-буквеного аналізів.

Навичка письма є синтетичною. Вона складається з цілого ряду вмінь, кожне з яких на етапі початкового оволодіння вимагає спеціальних вправлянь. До них належать вміння: писати вивчені букви з дотриманням правильного зображення всіх їх елементів: з'єднувати букви між собою, враховуючи графічні особливості кожної пари сусідніх літер; здійснювати звуковий аналіз слова, правильно встановлюючи послідовність у ньому звуків; переводити звукові образи в графічні. Враховуючи складність для шестирічних дітей такого комплексу дій, здійснюваних майже одночасно, слід окремі з них, наприклад звуко-буквений аналіз слова, запроваджувати як вправи підготовчого характеру із застосуванням розрізної азбуки, що є для дитини також однією з форм письма – графічного зображення складу, слова.


 
 

Цікаве