WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Колористична лексика як репрезентант концептів "ностальгія" і "любов" - Реферат

Колористична лексика як репрезентант концептів "ностальгія" і "любов" - Реферат

Реферат на тему:

Колористична лексика як репрезентант концептів "ностальгія" і "любов"

Однією з перспективних тем сучасної лінгвістики залишається функціонування лексики кольоропозначень в художньому тексті. Цим і зумовлюється вибір теми пропонованої роботи.

Метою роботи є дослідження функцій колористичної лексики в репрезентації концептів „ностальгія" і „любов" в романі В. Набокова "The Gift". Для вирішення цієї мети були поставлені наступні завдання:

1. Виявити структуру концептів „ностальгія" і „любов" в романі В. Набокова "The Gift".

2. Встановити, яким чином колористична лексика репрезентує фрейми концепту „ностальгія" і як вона вербалізує концепт „любов".

3 .Встановити тональність обох концептів та супоставити їх.

4. Виявити усі узуальні та оказіональні лексичні одиниці - маркери кольору і встановити функцію кожного у художньому тексті.

Колористична лексика стала предметом уваги багатьох лінгвістичних робіт. На значну роль колористичної лексики у літературі вказує велика кількість дослідників. Колір є найважливішою оцінною категорією інтерпретації художнього тексту.

Сприйняття кольору - це фізичне відчуття, породжуване матерією, що об'єктивно існує поза людиною і незалежно від її свідомості. Але спектральний склад світла в різних місцевостях різний. Відмінності середовища у якому мешкає людина, розходження психофізичних здібностей людей обумовлюють і відмінності в системі колористичної лексики різних мов і різних індивідів. Загальне число кольорів і відтінків кольору, що розрізняються людським оком, перевищує 10 тис., однак це не означає, що усі вони можуть бути виражені словесно. Хоча деякі письменники виявляють надзвичайну майстерність у колірному описі героїв і навколишнього простору. [2]

Проведене дослідження функцій колористичної лексики в романі В.Набокова "The Gift" дозволяє зробити наступні висновки:

1. Концепт „носталгія" в романі складається з двох фреймів: „відірваність від рідного" та „поєднання з чужим"; концепт „любов" складає один фрейм.

2. Кольоропозначення слугують важливим засобом вербалізації концептів „ностальгія" і „любов", за допомогою яких реалізується точка зору автора на проблеми відірваності від рідного, поєднання з чужим та взаємних відносин двох осіб.

3. Тональність кольоропозначень прямопропорційна характеристикам персонажів. Лексичні одиниці, що позначають світлі і теплі тони, викортстовуються при описі батька Федора. Вони реалізують перший фрейм концепту „ностальгія" - роз'єднання з близьким та рідним. Холодні і темні тони, використовуються при описі Чернишевського. Вони реалізують другий фрейм досліжуваного концепту - поєднання з чужим. У той час як прозорі та біло-блакитні кольори репрезентують концепт „любов", що є не типовим, бо традиційно колір кохання - червоний.

4. Наряду з узуальними В.Набоков використовує оказіональні кольоропозначення, які виконують роль кольорових уточнень. Це обумовлює надбання кольором символічного звучання в романі.

5. Абсолютна частота використання кольоропозначень в романі дорівнює 372. 211 з них вербалізують концепт „ностальгія". Абсолютна частота використання кольоропозначень вжитих при описі батька - 141. Негативна конотація темних кольорів у другому розділі роману нивелюється контекстуальним оточенням і тому вони отримують нейтральну конотацію.

Абсолютна частота використання кольоропозначень при описі Чернишевського - 70. Позитивна конотація світлих кольорів в четвертому розділі роману нивелюється контекстуальним оточенням і тому вони реалізують негативну конотацію.

Абсолютна частота використання кольоропозначень для позначення концепту „любов" дорівнює 161. Холодні і прозорі відтінки, вифарбовуючи концепт „любов", отримують позитивну конотацію.

6. Тема примарності реального і дійсності уявленого світів проходить через всю книгу. По контрасту реальний світ третього розділу в багатьох випадках виявляється нечітким, хитким, безбарвним.[1] Для його характеристики використовуються слова "transparent", "translucent", "ghostly', "diffused", "glossy", "cloudy", "gleaming". Поетичний світ, у якому спогади, міражі, фантазії, виглядають яскравіше ніж реальне життя, зв'язаний в основному зі спогадами про батька - з дитинством Федора. Раціональність мислення дорослих приводить до вицвітання фарб дитинства. Звідси спостерігається яскравість дитячих спогадів у другому розділі роману і сірість сьогодення в третьому розділі.

Колірна насиченість роману "The Gif" велика невипадково - вона сюжетно обумовлена. У книзі світ уявлення і реальний світ переплітаються між собою. Незважаючи на свою ілюзорну природу уявленні зустрічі, містична присутність, сни вражають своєю наявністю, розмаїттям кольорів. Між тим реальний світ у багатьох випадках виявляється невиразним, чорно-білим.

Література:

  1. Апресян Ю.Д. Роман „Дар" в космосе В. Набокова // Изв. РАН. Сер. Лит. и яз. 1995, - т. 54 №3 - с.3-18; №4 - с.6-23.

  2. Шевченко Н.Г., Грыженко А.Ю. Цветообозначения в оригинале и переводе романа Р. Киплинга „Свет погас" // Контрастивное исследование оригинала и перевода художественного текста. Сб. науч. тр. - Одесса: ОГУ, 1986, - с. 38-44.


 
 

Цікаве