WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Використання прийменників у лівому мовленні. Оформлення протоколу та його витягу - Реферат

Використання прийменників у лівому мовленні. Оформлення протоколу та його витягу - Реферат

номер, дату, назву організації, кількість присутніх, порядок денний. Під рубрикою "Слухали" - назва питання, хто висловився.
Повні, в яких записуються виступи доповідачі та інших учасників зборів, нарад, засідань. У докладний протокол заносять також запитання доповідачеві та конспективний запис виступів під час обговорення.
Стенографічні, де всі виступи, репліки, запитання й відповіді записуються дослівно. Якщо перебіг засідання стенографується зміст виступів до протоколу не заноситься, розшифрована та оформлена належним чином стенограма додається до протоколу.
Коли перебіг зборів. Нарад засідань фіксується на магнітній плівці записам на магнітофоні чи диктофоні, після засідання записані на ній тексти виступів передруковуються і заносяться до протоколу.
Протокол має такі реквізити:
1. Назва виду документа, яку пишуть посередині рядка.
2. Порядковий номер протоколу.
3. Назва зборів,конференції, засідання, наради із зазначенням їх характеру (загальні збори, виробнича нарада, розширена нарада).
4. Назва установи, підприємства чи організації, де відбувалися збори, конференція.
5. Дата проведення зборів, засідання, нарада, яку пишуть нижче від назви організації з лівого боку. У цьому ж ряду з правого боку пишуть місце проведення (назва міста).
6. Кількісний склад учасників, якого пишуть з нового рядка. У разі великої кількості присутніх на засіданні їх список складають окремо й додають, а в протоколі зазначають лише загальну кількість. Якщо кількість учасників сягає 10-12 осіб, то вказують усіх присутніх.
7. Посади, прізвища, ініціали керівників зборів, конференції, наради (голови, секретаря, членів президії).
8. Порядок денний, тобто питання, що їх розглядають на зборах, нараді або конференції. Питання у порядку денному формулюють у називному відмінку.
9. Текст.
10. Перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок.
11. Підписи керівників зборів, засідання, конференції (голови й секретаря).
Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожний розділ: "Слухали", "Виступили", "Ухвалили".
Слово "Слухали" друкується великими літерами, після нього ставиться двокрапка. У наступному рядку з абзацу вказують ініціали та прізвище доповідача (у називному відмінку), тему доповіді. Далі викладається основний зміст доповіді або, що текст додається. Так само оформляється "Виступили".
У розділі "Хвалили" повністю записується прийняте рішення, яке може складатися з одного чи кількох пунктів, або з констатуючої частини й резолюції.
Якщо на зборах проводяться вибори таємним голосуванням, результати оформляються окремими протоколами лічильної комісії: в одному зазначається склад комісії, а в іншому - результати голосування.
Результати голосування з кожної кандидатури записується.
Протоколи групуються у хронологічному порядку і за номерами, документи, що стосуються одного протоколу, - за порядком денним.
Текст протоколу має бути точним, лаконічним складеним на основі виступів, повинен усебічно характеризувати обговорюване питання з додержанням змісту й форми викладу, позиції учасників сторін.
Зразок протоколу.
ПРОТОКОЛ № 8
загальних зборів студентів ІІ курсу
природничо-географічного факультету
10.05.07 м. Київ
Присутні: декан факультету доц. Кулик В.П., доц. Куценко А.А., доц. Кучер П.І., асистенти: Зизимко Б.П., Литвин Ф.С., студенти ІІ курсу.
Голова: Литвиненко С.В.
Секретар: Шульга В.О.
Порядок денний:
1. Підготовка студентів до виробничо-польової практики.
2. Робота з озелененням навколишньої території.
1. Слухали:
Каценко А.А. Інформація керівника виробничо-польової практики.
Виступили: Зизимко Б.М. вніс пропозицію переділити студентів на підгрупи, чітко визначити кожному завдання й години роботи на ділянці.
Литвин Ф.С. відзначив, що до початку практики треба підготувати рослини.
Ухвалили:
1. Усім студентам взяти участь у виробничо-польовій практиці.
2. Доручити керівникам практики скласти графік роботи.
3. Поділити студентів на групи і визначити час роботи на ділянці.
2. Слухали: _____________
Голова зборів (підпис) С.В. Литвиненко
Секретар (підпис) В.О. Шульга
Крім повного протоколу є стисла форма - витяг із протоколу. Він є короткою формою і відображає конкретне окреме питання. У витягу вказують прізвища та ініціали тих, хто виступив (без викладу виступів), а також зміст прийнятих рішень. Витяг із протоколу підписують голова й секретар засідання. У протоколі роблять позначку про зроблений витяг, а також зазначають, кому його вручено чи надіслано.
Реквізити:
1. Назва документа
2. Номер документа, із якого робляться витяг.
3. Назва організації, установи, яка проводила засідання нараду.
4. Дата проведення зборів, засідання.
5. Номер питання, що розглядалося, і його суть (як його сформульовано у протоколі).
6. Текст (внесена ухвала щодо питання, яке розглядалося).
7. Посада, прізвище та ініціали того, хто підписав оригінал (без його прізвища).
8. Посада, підпис, ініціали та прізвище того, хто уклав витяг.
9. Дата укладення витягу.
Зразок:
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №14
засідання профспілкового комітету
Харківського медичного училища №3
Від 15.05.2002
ІІІ. Слухали:
4. Валько Б.Г. - заява з клопотанням про надання путівки до лікувально-оздоровчого профілакторію "Ластівка".
Ухвалили:
Надати завідувачеві навчальної частини Вальгу Борисові Геннадійовичу путівку по названому профілакторію.
Оригінал підписали:
Голова Зинов'єв Я.В.
Секретар Альошина О.Б.
З оригіналом згідна:
Секретар-референт (підпис) З.В. Гречуха.
20.05.2002 р.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1997. - 296 с.
2. Тараненко А.А, Брицик В.М. Український правопис. - 4-е вид. К., 1992.

 
 

Цікаве