WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Методика навчання письма в букварний період - Реферат

Методика навчання письма в букварний період - Реферат


Реферат на тему:
Методика навчання письма в букварний період
План
1. Психолого-педагогічні особливості процесу навчання письма 6-річних учнів.
2. Організаційні і гігієнічні умови навчання письма.
3. Характеристика рукописного шрифту для навчання письма 6 річних першокласників.
4. Види робіт з письма в букварний період.
5. Письмо літер, складів і найпростіших слів під диктовку.
6. Запис складів і слів по пам'яті.
7. Вправи на перевірку.
1. Психолого-педагогічні особливості процесу навчання письма 6-річних учнів.
Протягом першого року навчання в учнів мають сформуватися технічні навички письма (уміння користуватися засобами письма, орієнтуватися на сторінці), графічні навички уміння правильно зобразити всі рядкові і великі літери алфавіту), орфографічні навички (уміння записувати без пропусків і замінити літери слова, вимова і написання яких збігається з опорою на звуковий аналіз).
Вчитель, який навчає 6-річних дітей повинен врахувати психофізіологічні особливості дітей цього віку. Недостатня розвиненість і слабка рухливість дрібних м'язів, кисті руки, низька витривалість до навантажень є причиною повільного письма 6-літніх дітей. Складністю є аналіз графічної по елементної будови літери, що виявляється у недописуванні окремих елементів, або додавання зайвих. Частіше трапляються випадки дзеркального відображення літер. Стрімкими є помилки фонетично-графічного характеру на пропуск, заміну і перестановку букв у словах, пов'язаних з недостатньою увагою до звукового і звуко-буквенного аналізу. Навичка письма є систематичною. Вона складається з цілого ряду вмінь, які вимагають спеціальних вправлянь. До них належить: вміння писати вивчені букви з дотримуванням правильного зображання всіх елементів, з'єднувати букви між собою, виконувати звуковий аналіз слова. Звуко-буквенний аналіз слова є вправою підготовчого характеру. Так як весь комплекс виконуваних дій є складним. Розрізна азбука використовується при цьому, як форма, письма.
Робота над звуковою структурою слова має бути складовою частиною всіх уроків письма, як продовження тієї, що була розпочата на уроці читання. Основною одиницею діяльності є склад у формі злиття письма і читання.
Складовий принцип має стати в основі формування графічної навички, що забезпечить каліграфічне і грамотна письма.
Програма навчання грамоти б-річок. передбачає відставання у вироб-ленні графічних навичок письма. Тому вчитель не повинен добиватися швидкості письма і його синхронності.
У формуванні графічної навички письма є технічні стани, відображені у зошиті з письма:
а) підготовчі вправи на оволодіння, тримати ручку, орієнтуватися ж графічній сітці зошита, координувати рухи вправ, в межах верхньої і нижньої лінії (штрихування і обведення фігур),
б) засвоєння основних елементів літер,
в) письмо окремих рядкових літер які складаються, з елементів, опрацьованих в підготовчий період.
г)засвоєння правил, поєднання букв у склади і слова,
д) відпрацювання плавного ритмічного письма.
З уроку 6-літкам відводиться І5-20 хвилин, на графічні вправи, під кінець року 25хвилин.
2. Організаційні і гігієнічні умови навчання письма.
В період навчання грамоти учні оволодівають початковими вміннями писати в зошиті і на дошці. Ширина робочого рядка 5мм..
Між рядковою і верхньою робочою - 6 мм. В такий спосіб розлініяні зошити для 6-річок. В цих зошитах учні пишуть 1 рік.
На другому році без контрольних похилих. В другому півріччі другого, року навчання учні пишуть в зошитах і широку лінію. Відповідно до зміни зошита змінюється класна дошка. У класі має. бути плакат з зразком шрифту "Накреслення літер у рядках з: під кутом 65о. Для забезпечення правильного нахилу вчитель має слідкувати за правильною поставою дитини.
На уроках письма, праця чергується з відпочинком (одна динамічна пауза, дві фізкультхвилинки). Після кожних п'яти хвилин, письма змінюється, вид роботи. Ці правила повинні бути в полі зору вчителя на кожному уроці.
3. Характеристика рукописного, шрифту для, навчання письма 6-річних першокласників.
У сучасній школі запроваджено простіші накреслення літер, які б при швидшу зали письмо. Цей шрифт розрахований на рівномірне письмо без натисків кульковою або авторучкою. Спрощення запроваджені для безвідривного письма, яке є непосильні для шестирічок. У процесі запису, складу чи слова дитині легше відірвати перо бід паперу.
Післябукварний період починається після того, як вивчили всі літери.
Діти повинні читати слова з наголосом.
4. Види робіт з письма в букварний період.
Одним s найголовніших завдань є функція красивого, чіткого, каліграфічного і орфографічного письма. Уміння перекодовувати звуки, мови у букви позначення їх на письмі, уміння запису ваги баз пропусків, роздільне написання слів у реченні, велика буква, м'який знак, я, ю, є.
Основну роль. має. відіграти звуко-буквенний аналіз з застосуванням розрізної азбуки. На уроках письма учні значно уточняють, активізують словниковий запасе такі види письмових робіт:
1) підготовчі вправи - дитина вчиться, аналізувати, графічну будову літери.
Виконуються спочатку на дошці вчителем, у повітрі. При цьому вчитель повинен стояти спиною.
Далі виконуються en разя з зошиті за зразками букв, накреслених пунктиром. Потім 2-З букви, а далі рядок.
2) вправи, спрямовані на вироблення ритмічного письма у темпі, доступному для учнів (письмо під такт).
Записування з дошки або з букваря. Під час письма учні можуть прогнозувати звуки, які вони позначають буквами. Це проговорювання має носити складний характер.
4) Вибіркове писання - застое озується для закріплення вивчених літер. Завдання можуть мати такий характер:
а) виписати слова з букваря (буква па початку слова)
б) виписати слова з двох окладів
в) виписати слова у яких буква з позначає звук з
г)виписати імена дітей
д) записати слова, які відповідають на питання що?
5.Письмо літер, складів і найпростіших слів під диктовку.
6.3апис складів і слів по пам'яті
7. Вправи на, перевірку.
5.ІІисьмо літер, складів і найпростіших за звуко-буквеного будовою слів під диктовку. Ці фонетико-графічні диктанти за формою проведений можуть бути попереджувальні пояснювальні і контрольні .
6. Запис складів і слів по пам'яті. Учні спочатку читають склад на дошці, називають звуки, які входять до нього складу, потім він закривається, а учні записують. Після запису склад відкривається, учні звіряють записане в зошиті із зразком, поданим на дошці рукописний шрифтом. Подібним чином виконується і запис слів з пам'яті
7. Вправи на перевірку виконаних записів. Цьому вмінню вчитель повинен приділити особливу пильну увагу. Вже в період навчання грамоти учні повинні навчитися зіставляти із зразком свої записи виконані у процесі як списування, так і інших видів роботи з письма. Учитель показує, яктреба здійснювати самоконтроль, промовляючи слова за складами, звіряючи їх із зразком на дошці, в підручнику чи на картці. Від цього вміння значною мірою залежатиме грамотність учнів на наступних етапах навчання.

 
 

Цікаве