WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Семантика прізвищ України - Реферат

Семантика прізвищ України - Реферат

нечисленні особи, які займалися промислом, настільки відрізнялися від інших членів суспільства, що назва їх професії не тільки ставала їх особистою назвою, а й переходила на нащадків як родове прізвище.
Наприклад, одне з найпоширеніших українських прізвищ Мельник, записане в 16 областях, має чимало похідних: Мельничук, Мельниченко, Мельикович, Мельнишин, Мельничайко.
Велика кількість прізвищ показує найрізноманітніших ремісників, тобто людей, що "знали яке-небудь ремесло".
Наприклад: гончарство - одне з найдавніших відомих у східних слов'ян ремесло. Прізвище Гончар записане у восьми областях. Від нього зменшені в патронімічні: Гончарик, Гончарук, Гончаренко, Гончаров.
б) Торгівля
Значно меншою мірою, ніж промисловість і ремесло, відображається у прізвищах торгівля. Цей факт пояснюється тим, що торгівлею займалися на Україні головним чином представники інших народностей - вірмени, євреї, греки.
Основна загальна назва людини, що займаєтьсяторгівлею - купець.
Як прізвище Купець записане в Закарпатській обл. Похідні - Купчик (Хмел.) і Купецький (Терн., Львів.)
в) Сільське господарства
Частина прізвищ вказує на заняття сільським господарством, хоча прізвищ таких порівняно небагато. Це на перший погляд дивне явище пояснюється тим, що, як каже А.Доза, прізвище Селянин (Рaiscent) виникло тоді, коли селянин переїжджав до міста.
Одна з важливих галузей с/г - це пасічництво, або бортництво. Це заняття знайшло відображення в прізвищах Бортник, Бортій, Бортовий, Бортейчук, Пасіка, Пасічник, Пасічний, Пасішний, Пасічняк, Пасічинський, а також Рій, Рой, Роїк.
г) Лісове господарство. Мисливство і рибальство
Це група прізвищ зв'язана своїм виникненням із службою по охороні лісу. Так, перетворились у прізвища давні назви лісових сторожів: Гайовий, Лісний, Лісовий, Лісник, Карбівник, Лісняк, Лісняченко.
Прізвищ пов'язаних з мисливством та рибальством небагато. Це Охотник і Стрілець (Стрільців, Стрільчук) , Пташник, Убийвовк, Рибак, Рибалка, Рибалко, від яких утворилися похінді: Рибачок, Рибачук, Рибалченко, Рибарук, Рибарчук.
Прізвища, утворені від назв церковних посад.
Ціла низка прізвищ утворилася від слова "піп". У первісній формі Поп - це прізвище записане на Закарпатті. Досить поширена зменшено-зневажлива форма Попик і Папко. Прізвища, що були первісно прізвиськами поповного сина - це Попенко, Попченко, Попович, Поп'юк, Попенюк, Попов, Попів, Попівчак.
Досить значну групу сучасних українських прізвищ складають прізвища, основою для утворення яких була якась характеристична особиста ознака людини, що виділяла її з-поміж оточення. Прізвища ці виникла з первісних прізвиськ (вуличних кличок).
Зріст: Велет, Довгий, Малик, Малюк, Куций, Коротун.
Повнота, фізична сила: Дебелий, Годований, Гладун, Барило, Узький, Худаш, Сухий, Жилавий, Слабуха.
Тіло людини - голова: Головатий, Головань, Головій;
Лоб: Чолоч, Чолій, Лобань;
Губи: Варга, Губай, Тригуб;
Очі: Чорноокий, Кальноокий;
Ніс: Носуля, Кушка, Двойнос, Сухоніс, Носуль;
Вуха: Ухоч, Канаук;
Обличчя: Мордань, Краснощок, Чорнопикий;
Шия: Кривошия, Кривов'язий;
Рот: Ротань, Криворот;
Зуби: Зубик, Зубань, Веззубик, Білозуб, Глинозуб, Щербатий, Кланцатий.
Живіт: Череватий, Пузач, Броюхань, Жовтобрюх;
Стегна, боки: Бедратий, Бедрій, Безбокий, Кривобокий;
Руки: Безрук, Дринирук, Сухоручко;
Ноги: Ногань, Лаба, Балій, Циба, Білоном, Білоножко, Кривоніг, Литка;
Пальці: Безпалька, Шестопалько, Шестопальок;
П'яти: Зеп'ятий, Товстоп'ят, Довгоп'ятий.
Фізичні вади: Глухий, Сліпий, Горбун, Кривцун, Німий.
Зовнішній вигляд: Хороший, Чистик, Брикун. Грядний. Модний, Галянт, Лисий, Чорнявий, Білень, Гудик, Гидко, Бородоч, Смаглий.
Інші ознаки, зв'язні з фізичними властивостями: Кивко, Кивайло, Жмурко, Марчук, Моргаль, Цмокало, Плювака, Невмивака, Чукрай, Храпко, Сопливий. Солодун.
б) Прізвища, утворені від назв психічних властивостей.
Вдача, характер: Благий, Тихий, Святий, Добру, Шовковий, Крикун, Верещака, Гормей, Крутько, Морочило, Дикун, Гуляка, Пияка, Лакомий, Хитрунь, Масник, Лизун, Шептій, Пома, Кривдун, Скупий.
Розум, освіта: Мудрий, Мудрак, Змислий, Мудрейовський, Розумнюк, Немудрий, Тупиця, Тупичка, Телиця.
Інші шляхи виникнення прізвищ
Досить значна кількість прізвищ залишається поза основними семантичними групами. Так, наприклад, існує низка прізвищ, утворених від числівників: Півтора, Четвертак, Семерак, Сотченко. Щодо походження прізвища Півтора є кілька версій, які не мають фактичних підтверджень.
Є прізвища, утворені від назв страв: Борщ, Сало, Молоко, Юшка; знарядь праці: Шило, Швайка, Карюк; тварин: Курка, Жаба, Сорока, Бобер, Кабан, Лось; абстрактних назв: Журба, Доля, Правда, Зима; Туча, Мороз, Вітер; прізвиськ: Підкуй мука, Святок ум, Вирви хвіст, предметів домашнього вжитку: Брама, Ліжко, Збанок, Макогін…
Досить часто зустрічаються запозичені прізвища.
Запозичення прізвищ - природне явище, особливо за умом тривалого спільного проживання на одній території кількох націй (народів). Запозиченнями вважаємо такі прізвища етимологічно не виводяться ні із загальнонародної, ні з місцевої діалектні лексики: Арбора, Арич, Дзик, Добинда та ін.
Запозичення прізвищ робить їх двомовними. Прізвище Герман засвідчене на Буковині як тримовний онім: є воно в українців, румун і євреїв.
Отже прізвище - важлива родова спадкова назва особи, без якої вже протягом кількох століть не обходиться жодна людина. Його поява зумовлена потребами розвитку суспільства. Воно виникло й офіційно закріпилось як естафета роду, яка передається від покоління до покоління і зберігає в собі інформацію для нащадків про економічне, політичне і культурне життя деяких предків.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
- Мосенко Л.Г. Українські імена і прізвища. - К.: Знання, 1996, - 47с.
- Панцю С.Є. Антропонімія Лемківщини. - Тернопіль, 1995, - 132 с.
- Редько Ю.К. Сучасні українські прізвища, - К., 1966.
- Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей. Словник-довідник, - К.: Наук.думка, 1996. - 335с.
- Словник прізвищ: практичний словозмінно-орфографічний (на матеріалі Чернівеччині). - Чернівці: "Буряк", 2002 - 424 с.
- Чучка П.П. Антропонімія Закарпаття: Конспект лекцій. - Ужгород: Вид-во Ужгород, Ін-ту, 1970, 130 с.
- Шул В.В. Онім у мастацкім тэксце: монографія /В.В. Шур. - Мінськ: Бел. кнігазбор, 2006 - 216 с.

 
 

Цікаве