WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Семантика прізвищ України - Реферат

Семантика прізвищ України - Реферат

предки утворювали прикметники такого типу від назв місцевості. Так виникли тисячі українських прізвищ на -ський, -цький, -зький, про які досить часто некомпетентні люди говорять, що це польські прізвища. Наприклад: Калиновський, Потоцький, Тарновський, Сиволозький.
Іменникові прізвища
З суфіксом - ель
Суфікс - ель має декілька значень, а одне з них - це вираження походження: полтавець - той, що походить з Полтави, житель Полтави. Наприклад: Богуславець - від Богуслав,Добросинець - Добросин.
Значна кількість прізвищ на -ець походить від назв міст:
Канівець, Коломиєць, Уманець, Полтавець.
З суфіксами - ич, -свич, -ович, -енко. Прізвища цих типів, утворені від назв населених пунктів, важко відмежувати від прізвищ, які самі стали основою для створення топоніма. При наявність прізвища Виткович і назви села Витків легко зробити висновок, що Витковичем була названа людина за походженням з Виткова. Заставивши прізвище Балич з назвою села Баличі, приходимо до висновку, що тут не людина одержала назву за походженням, а, навпаки, село одержало свою. назву від жителів - Баличів (патронімічна назва від первісного прізвиська Бала).
Від назв місцевостей утворилися такі прізвища: Туркевич (м. Туркап, Львівська обл.), Устинович (Устинова, Лемківщина), Шепарович (Шепарівці, Івано-Франківська обл.)
Рідше зустрічаються прізвища, утворені від топонімів за допомогою суфікса -енк-о: Миргородченко (м.Миргород, Черк.), Харковщенко (від м.Харків).
З топонімічними назвами пов'язано походження деяких прізвищ на -ик, -ник, але цей зв'язок переважно проблематичний. Можливо, що прізвище Смонаник вказує на походження з с. Смоне (львівська обл.)
З суфіксом -оч маємо, наприклад, прізвище Косила, яке можливо, походить від назви с. Косилів (Хмелин.обл.) К суфіксом - ук утворені прізвища Жеребук, Кобилюк, які могли бути утворені від назв Жеребки (Хм.) Коибал (Ів.-Ф.)
У ряді випадків прізвище збігається з топонімічною назвою. Це такі назви, як Бринь (прізвище записане у Львівській обл., а село такої самої назви є в Івано-Франківській обл.)
Прізвища, утворені за соціальною приналежністю або від назви постійного заняття.
Прізвища даної групи дають можливість уявити суспільне життя України у таких аспектах:
а) адміністративне управління;
б) військо;
в) економічне життя (промисловість, ремесло, торгівля, сільське господарство, мисливство й рибальство, заробіток);
г) організація праці закріпачених селян;
д) суспільна верхівка;
е) наука і мистецтво;
є) церковне життя;
ж) боротьба народу за визволення.
Звичайно, наявність якогось прізвища не завжди доводить, що його перший носій був саме тим, що означало його прізвище. Серед українського народу не було, наприклад, царя, короля, кардинала і т.д., хоч прізвища такі існують. Прикладом може слугувати поема М.Рильського "Марина".
Гаврило це. Хоч вів ніколи Риму
Не бачив, як ніхто з його дідів,
Та прізвище хтось жартома пустив
(Хто ж, як не пан, від них усе береться!)
І Папаримський наш Гаврило зветься
По книгах навіть, а не тощо так.
Проте в більшості випадків прізвище виникало внаслідок того, що його перший носій справді належав до даного стану або мав певну професію. До наступних поколінь ця назва переходила або в незмінному вигляді, або змінена за допомогою різних суфіксів (переважно патронімічних або зменшених і згрубілих), напр.: Кравець, Кравчик, Кравчук, Краченя, Кравченко, Каврчук, Кравців, Кравчишин та ін.
Прізвища, утворені від назв адміністративних посад.
Частина прізвищ дає деяке уявлення про адміністративний апарат країни. Вище згадувалось, що такі прізвища, як Цар, Король, а також Цісар, Шок, виникли, очевидно, не як назви нащадків царя, короля, цісаря, а як прізвиська (переважно несмішливі), утворені з невідомої нам причини. Проте характерно, що прізвища відтворюють назви представників державного управління, які були типові для ХVІІ- ХVІІІ ст., тобто для періоду формування і закріплення більшості українських прізвищ.
Керівникам держави допомагали в адмініструванні воєводи і старости. Прізвище Воєвода і похідне від нього Воєвідка записані в Івано-Франківській обл. Прізвище Староста і похідне від нього (у польській фонетичній формі) Старостійнській існують у Львівській обл.
Слово "депутат" давно відоме українському народові. Ірченко подає два значення його:
1) виборна особа ("Од цариці знов наказ: прислати до столиці депутатів", "Основа, 1862);
2) обласне - власник полонини.
Прізвище Депутат записане в Черкаській обл., отже, треба думати, о воно мало перше, основне значення.
Прізвища, утворені у зв'язку з військовою службою.
Хронологічно давнішими є прізвища, що відображають організацію українських козацьких військ, пізніше з'явилися нові назви, переважно іншомовного походження (в зв'язку зі службою в російській та австрійській арміях).
Традиції козацької України живуть у таких прізвищах: Гетьман з похідними патронімічного типу: Гетьманчук, Гетьманщук, Гетьманюк.
Назви козацької військової старшини збереглися в таких прізвищах: Кошовий, Лата ман (похідні Атаманенко, Атаманчук, Атаманюк, Ватаманюк, Атаманець, Отаманко), Полковник, Асаул ( з похідними Асаулюк, Осаулю), Сотник (тетронімічне Сотниченко), Хорунжий, Хоруний (з похідними Хорункевич і Хоронжинський).
Одночасно з цими назвами виникали також прізвища, пов'язані із службою в польському й турецькому військах, куди волею чи неволею попадали окремі українці. Так, прізвище Посполітак генетично, мабуть, пов'язане з польським pospolitym ruszniem, тобто загальним ополченням, а прізвище Ритаровський - з відомими в історії польськими рейтарами.
Служба в різних родах російських і австрійських військ позначилась утворенням прізвищ: Гренафір, Гусар з похідними Гусарець, Гусаревич, Гусарський, Драгун, Ілон.
Минуть можливо, сторіччя з часу, як перестали існувати царська й цісарська армії, служба в яких завжди була ненависною для українського народу, але спогад про цей важкий період історії залишиться у родових прізвищах далеких нащадків колишніх австрійських і російських солдатів.
Прізвища, виникнення яких пов'язане з економічним життям країни
Існуючі прізвища цієї групи свідчать про ступінь розвитку різних галузей господарства в період закріплення родових назв.
а) Промисловість і ремесло
Промисловість до скасування кріпацтва знаходилось у зародковому стані. Природно, що ті

 
 

Цікаве