WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Механізми взаєморозуміння в спілкуванні - Реферат

Механізми взаєморозуміння в спілкуванні - Реферат

функції, задачі і повноваження. Владні структури видають нормативні документи, іноді цензурируют інформацію, визначають стратегію і зміст інформації, що повідомляється, фінансують ЗМІ, інститути ЗМІ (установи поширення) - теле- і радіокомпанії, журнали і газети - здійснюють техничну сторону інформаційного забезпечення. Министерство зв'язку стежить за станом кабельних мереж, справністю радиостанций, функціонуванням пошти і телефонних мереж. Видавництва наймають квалифікаційний персонал, через кореспондентів збирають з усіх кінців світу інформацію, обробляють, ілюструють і випускають в світ. Групи інтересів являють собою які-небудь впливові кола. Це можуть бути опозиційні партії, що рвуться до ефіру для поширення в масах своїх ідей, промислові компанії, через рекламу свої товари, що проштовхують, банківські структури, що домагаються від владних структур вигідної їм економічної політики, численні суспільні рухи, фонди, асоціації, що апелюють до громадськості і прагнуть заручитися її підтримкою. У системі науки й утворення існують традиційно сильні установи, що створюють і передають інформацію: школи й університети, наукові лабораторії, конференції і симпозіуми, окремі вчені і наукові школи, журнали і вісники.
Другий елемент у формулі Лассуелла - "що повідомляється" - позначає зміст інформації, що посилається. Під змістом повідомлень масової комунікації розуміються сукупності переданих з їхньою допомогою знань, оцінок, вірувань, представлень спеціалізованого і повсякденного рівнів. Цей зміст може подаватися аудиторії в різних формах: усних висловленнях, друкованих текстах, малюнках, фотографіях, екранних зображеннях. Зміст повідомлення має два важливих параметри - форму й обсяг. Обсяг повідомлення коливається від єдиного знака до мільйонів і мільярдів біт інформації.
Третій елемент - кому призначене повідомлення - вказує на її аудиторію. З погляду структури її не можна уявити собі як однорідне ціле. Аудиторія надзвичайно різноманітна. Вірніше, існує безліч аудиторій. Багаторічні дослідження, проведені в різних країнах, переконують, що деякого усередненого слухача, читача чи глядача не існує. Аудиторія розпадається на безліч аудиторій чи соціокультурных груп, що сприймають інформацію в залежності від того:
o до якого класу, стану звернене повідомлення;
o яка ступінь сугестивності аудиторії;
o які фізичні недоліки виявлені в аудиторії;
o у якому психологічному стані знаходяться люди;
o який рівень утворення аудиторії;
o де проживають люди (місто-село);
o який рівень культури в даній країні;
o який політичний режим у даній країні;
o які релігійні переконання людей;
o який рівень расових і релігійних забобонів в аудиторії;
o який рівень довіри аудиторії до ЗМІ.
Яку аудиторію групу ви ні візьмете, відразу ж знайдете, що складові їх індивідів розрізняються по психофізіологічним і соціокультурним особливостях сприйняття і переробки інформації. Узяти, приміром, публіку на стадіоні. Вона неоднорідна по складовим її індивідах: на стадіон ходять і виховані і невиховані, і росіяни й українці, і віруючі й атеїсти і т.п. І кожний сприймає, переробляє і реагує на побачене (тобто на зорову інформацію) по-різному.
Четвертий елемент формули Лассуелла - канали масової комунікації. До них відносяться видавництва газет, журналів, книг, теле- і радіотрансляційні мережі, у даний час - електронна пошта, комп'ютерні системи. Вони розрізняються технічними можливостями, а звідси, кількістю і якістю переданої інформації. У будь-якому випадку мова йде тільки про технічний елемент.
П'ятий елемент у формулі Лассуелла - ефект трансляції - представляє суму двох факторів: організація передачі інформації і сприйняття інформації. Від мов Гітлера збуджена юрба приходила в такий екстаз, що йшла громити найближчі будинки й убивати "ворогів нації". Мови сучасних релігійних лідерів бувають не менш ефективними: деякі навіть закінчуються омницидом - колективним самогубством. Однак случається, що інформація, що повідомляється, залишає слухачів зовсім байдужими.
Фахівці думають, що ефект впливу інформації на аудиторію залежить від наступних факторів:
o кваліфікованості організації потоку інформації;
o технічної оснащеності засобів передачі інформації;
o широти охоплення аудиторії;
o рівня утворення і культурного рівня аудиторії;
o змісту повідомлення;
o форми подачі, якості ілюстрування, доказовості інформації, зрозумілості матеріалу, що повідомляється, його цікавості;
o ступеня довірчості людей до СМИ;
o твердості політичних заборон;
o можливості вільно виявляти свою волю після одержання інформації;
o наявності незайнятого часу для сприйняття інформації;
o економічної ситуації в країні;
o типу релігії, ступеня її впливу на розуми людей і її відносин до СМИ;
o привабливості інформації для аудиторії.
Дослідження показують, що привабливість інформації складається з приступності мови повідомлення, особистісної значимості теми, емоційності фарбування інформації.
Під коммуникатором розуміється суб'єкт, що транслює інформацію. Це - джерело масової комунікації, тобто ЗМІ. До індивідуальних коммуникаторів тут відносяться репортери, журналісти, ньюсмейкеры, критики, редактори, дизайнери реклами і т.п.
Усі ЗМІ можна розташувати по ступені убування ефекту впливу на широку аудиторію в наступному порядку.
- Вузькоспеціальні газети і журнали
- Популярні журнали
- Масова преса, популярні газети
- Радіо
- Телебачення
- Кількість слухачів, глядачів, читачів
Схема 8.2. Ефект трансляції і розміри аудиторії.
Прогрес комунікації полягає в зростанні потужності і дальнодії засобів зв'язку, збільшенні інформаційних потоків, швидкості передачі повідомлень. Сьогодні радіо, телебачення і преса, називані "четвертою владою", виступають чи ледве не самим могутнім каналом впливу на розуми і серця людей, можливо, більш могутнім, чим родина, уряд, групи однолітків. Подібне положення склалося в останні 50-100 років.
Людство практично ще не встигло звикнути до нової ситуації. Виникають усілякі накладки і дисфункції. "Четверта влада" навчилася дуже потай і ефективно маніпулювати суспільною думкою, забрала безконтрольну владу над людьми. При цьому зміст далекий не всіх телепрограм робить доброчинну дія на людей. Інформаційнеперевантаження, особливо дітей, загрожує психічному здоров'ю людей. Засоби зв'язку зробили індивіда безпомічним у випадку технічних несправностей: поломка телевізора, телефону, радіо на якийсь час ізолюють його від нормального життя. Дизфункція технічних засобів комунікації виявляється ще й у тім, що вони підміняють природні.
ЛІТЕРАТУРА:
Де Сосюр Ф. "Труды по языкознанию".
Сеір Е. "Избранные труды по языкознанию и культурологии", М., 1977.
Реформатський А.А. "Введение в языкознание", М., 2000г.
Ахманова О.С. и др. "Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка". М., 1970г.
Кравченко А.І. "Общая социология". М., 2001г.
Общая социология// Посібник під ред. Проф. А.Г. Ефендієва.- М. ИНФРА - М., 2000г.
Добренков В.І., Кравченко А.І., "Социология": ВЗ ТЗ: Социальные институты и процессы. - М.: ИНФРА - М., 2000г.
Культурология. Посібник для студентів тех. ВНЗ/ Колектив авторів., Под ред. Багдасарьян Н.Г. - М.: Вища школа, 1999г.

 
 

Цікаве