WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Лексика мови з погляду стилістичної точки зору - Реферат

Лексика мови з погляду стилістичної точки зору - Реферат


Реферат на тему
Лексика мови з погляду стилістичної точки зору
План
1. Міжстилева лексика
2. Розмовно-побутова лексика
3. Арготизми
4. Книжкова лексика
5. Застарілі слова
Література
Лексика мови з погляду експресивно - стилістичної точки зору, поділяється на міжстилеву, розмовно-побутову і книжкову.
1. Міжстилева лексика
Багата своїми виразними можливостями і семантичною ємністю, лексика мови являє собою складне і різноманітне явище не тільки з погляду походження, соціально-діалектного характеру і важливості в загальній системі мови, але і з погляду експресивно-стилістичної. Стилістичні розшарування лексики і розходження слів по експресивному фарбуванню тісно зв'язане з тим, що мова являє собою сукупність декількох стилів, різних по тим мовним засобам і прийомам (у першу чергу лексичними), що беруться для висловлювання визначеного змісту. Застосування тих, а не інших засобів мови обумовлюється, як відомо, тією областю і ситуацією, у якій розгортається мовне спілкування. Мета повідомлень, що ставить перед собою той що говорить чи пише, змушує його відбирати з загальнонародної мови таку лексику, що була б найбільш діюча, найбільш виразна, найбільш придатна для поставленої задачі.
Саме тому кожний зі стилів мови характеризується визначеною системою лексичних засобів.
Класифікація лексики з її стилістичної сторони звичайно ускладнюється її класифікацією з погляду експресивної.
Це зовсім природно, тому що кожен стиль має свої, йому лише властиві експресивні особливості. Ясно, наприклад, що такому стилю, як науковий, буде далека емоційно пофарбована лексика; навпроти, для стилю художньої літератури така лексика буде одним з найбільш характерних ознак.
У переважній більшості випадків саме емоційна характеристика слова й експресивні особливості визначають його стилістичне вживання.
З погляду експресивної, слова поділяються на розряди і групи по їх експресивному фарбуванню, що поясняється тим, що в слові іноді спостерігається не тільки вказівка на будь-яке явище дійсності, але і висловлюється відношення розмовника до цього явища. Саме супровід назви визначеним оцінним моментом і створює в слова те чи інше емоційно-експресивне фарбування (презирство, несхвалення, зневагу, жарт, іронію, ласку).
З погляду експресивно-стилістичної, у лексиці мови виділяють такий шар слів, що є міжстилевим, що має застосування у всіх стилях мови, і являє собою розряд слів експресивно не пофарбованих, емоційно нейтральних. Міжстилеві слова є назвами життєво важливих явищ дійсності без будь-якої їхньої оцінки - це чисті найменування предметів, якостей, дій: wind, a flower, night, to run, to fly, red, good, a dog, a person, to think, to know, beautiful.
З огляду на експресивну нейтральність такої лексики, її нерідко називають нейтральною лексикою.
2. Розмовно-побутова лексика
Розмовно-побутова лексика вживається в невимушеній бесіді. Вживання її в писемній мові обмежено стилями художньої літератури і публіцистики, де вона використовується з визначеними художньо-виразними цілями. Всіляке вживання розмовно-побутової лексики в книжковій мові додає даному контексту розмовний відтінок, і розмовно-побутові слова відчуваються в ньому як елементи, якщо йому зовсім не далекі, так принаймні сторонні.
Розмовно-побутова лексика поділяється на 2 розряди:
загальнонародну розмовно-побутову лексику
розмовно-побутову лексику, чи соціально диалектно
обмежену. Це - діалектизми. Розмовні професіоналізми й арготизми.
Серед лексичних шарів обмеженого вживання, що є лексичними факторами мови, однієї будь-якої групи людей, іноді дуже широкої, особливе місце належить лексиці діалектної.
Під діалектною лексикою маються на увазі такі слова, що не входять у загальнонародну лексичну систему, а є приналежністю одного чи декількох діалектів мови.
Діалектна лексика є лексикою позалітературною, лексикою усної розмовно-побутової мови будь-якої частини народу, об'єднаного територіальною спільністю.
Діалектизми, що вживаються в художній літературі, усвідомлюються як чужі і сторонні літературній мові, своєрідні мовні інкрустації, вживані звичайно у визначених стилістичних художньо-виразних цілях.
Наприклад:
Babbie - маля
Chaw - плямкання
Chop-chop - швидко
Emmat - мураха
Flasket - кошик для білизни
Fleet - дрібний
Всередині діалектної лексики можна намітити кілька типів слів в залежності від того, що відповідає тому чи іншому діалектному слову в літературній мові.
З цього погляду в ній виділяються власне лексичні діалектизми, лексико-фонетичні, лексико-словотворчі, семантичні й етнографічні.
Професіоналізми
Прфесіоналізми - це слова, що є приналежністю мови визначеного колективу, що об'єднаний будь-якою виробничою діяльністю, чи спеціальністю чи професією.
У їх склад входять словникові одиниці, відомі не всьому народу, і вживані однією будь-якою професійною групою (медичні працівники, юристи, моряки).
Професіоналізм позначає спеціальні поняття, знаряддя чи продукти праці, виробничі процеси. Тому їх іноді називають спеціальними словами чи термінами. От кілька прикладів професіоналізмів:
Ab domen- черевна порожнина (мед.)
Abscess - раковина в металі (тех.)
Barbarize - засмічувати мову варваризмами
Biopsy - біопсія (мед.)
Bleeder - запобіжний клапан (тех.)
Debtor - дебет (бухг.)
Demandant - позивач (юридич.)
Parol - той, що не міститься в документі за печаткою (юридич.)
Mast-head - щогли (мор.)
Membrane - діафрагма (тех.)
Moulding - виливок (тех.)
Panzer - бронетанкові війська (воен.)
Sanction - передбачена законом міра покарання (юрид.)
Як і діалектизми, професіоналізми складають такий шар слів лексикі мови, сфера вживання яких є обмеженою. Однак вони серйозно відрізняються від діалектизмів:
сфера їхнього вживання обмежена не териториальністю, а соціально;
вони входять до складу лексики літературної мови.
У ряді випадків сфера

 
 

Цікаве