WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Особливості науково-технічного перекладу - Реферат

Особливості науково-технічного перекладу - Реферат


Реферат на тему
Особливості науково-технічного перекладу.
Сюди відносяться тексти наукових статей, монографій, технічних описів. Вони призначені дня фахівців у даній області знань.
Головні мовні засоби, що вимагають еквівалентної передачі в перекладі тут наступні:
1. Семантика підмета.
2. Пасивні конструкції дієслова.
3. Перевага Present Indefinite.
4. Велика кільтість складних слів.
5. Виразна номінативність тексту - явна перевага іменників.
6. Велика кількість спеціальних термінів.
7. Еліптичний характер вираження думки.
Лексика загальнонаукового опису має наступні особливості:
1. Вона позбавлена емоційного забарвлення;
2. Її можна віднести до нейтрального варіанта сучасної письмової літературної норми;
3. В ній широко розвинена синонімія ("відіграє важливу роль" = "має важливе значення");
4. Наявність скорочень.
Комунікативне завдання наукового тексту - повідомлення нових зведень у даній області знань. Науковий текст недоступний непосвяченим. Отже, перекладачу необхідно "входження в тему", підвищення свого рівня компетентності. Переклад здійснюється на рівні слова, а в деяких складних словах - морфем.
Основні вимоги для перекладу науково-технічних текстів:
1. Точна передача тексту оригіналу
2. Сувора ясність викладання думки при максимально стислій і лаконічній формі, що є лише в нашій мові.
3. Переклад повинен цілком задовольняти загальноприйнятим нормам літературної мови
Терміни - це слова або словосполучення, що мають спеціальне, строго визначене значення в тій чи іншій області науки і техніки. Щоб правильно визначити їх значення, потрібно знати ту область науки і техніки, до яких вони відносяться. Термін по можливості повинен бути точним і стислим. Під точністю його розуміється здатність правильно орієнтуватися.
Терміни поділяються на:
1. прості - circuit;
2. складні - flywheel (маховик); clock work (вартовий механізм);
3. термін-сполучення - circuit breaker - вимикач.
Неологізми в науково-технічному перекладі - це нові слова, що з'являються в мові. Неологізм, проіснувавши якийсь час, або стає загальновживаним словом, або зникає.
digital computer - цифрова обчислювальна машина
to radio-fix - визначити літак за допомогою радіосигналу
helo - гелікоптер
Конверсія - утворення нових слів із вже існуючих без усякої зміни їх написання і вимови.
Motor - to motor
Двигун - працювати в режимі двигуна
Handle - to handle (керувати)
Layout - розташування
Те lay out - розміщати
Переклад назв технічних статей - це особливі труднощі. Їхні основні риси в американців - особливий стиль., яскравість, помітна форма., експресивність лексичних і граматичних засобів, пропуски допоміжних дієслів, союзів, артиклів, присутність скорочень. Звичайно це:
а. Назви у вигляді питання
Modernize? - чи варто реконструювати?
Why wash Aggregates? - питання промивання заповнювачів.
б. Назви у вигляді заяви або постановки питання
We give an Old Swimming Pool New Ideas - як передбачається реконструювати старий плавальний басейн.
в. назви-вигуки
Dоn't Get a Misfit! - не купуйте погане облалнання.
Rain Off the Roof! - відведення дощової води з дахів.
Специфіка науково-технічних текстів:
1. ряд застарілих зворотів, що включають архаїзми:
whereof- якого, про яке hereby - цим,
2. канцеляризми
above-said - вищевказаний
3. громіздкість речень.
Переклад патентів
Особливо відрізняються англійські від американських.
Англійські багаті:
1. складними прислівниками:
hitherto - дотепер
thereto - до даного моменту;
2. вираженнями типу:
We pray - ми молимо, просимо;
3. багаторазовим повторенням суті питання;
4. наявністю великої кількості дієприкметникових зворотів.
Деякі особливості перекладу науково-технічного тексту
Engineering technical terminology
Оскільки науково-технічний текст насичений термінами, що несуть основне навантаження, ми розглянемо питання термінології трохи докладніше,
У звичайній мові слова, як правило, полісемантичні, тобто вони передають цілий ряд значень, що можуть розходитися часом досить широко. Візьмемо для приклада суму значень слова table, що концентруються навколо стрижневого поняття "площина":
стіл скрижаль
дошка таблиця
плита табель
дощечка плоскогір'я
Поряд з цим, слово table володіє і рядом переносних значень, що зберігають відомий, хоча і більш віддалений, зв'язок зі стрижневим поняттям:
суспільство за столом
їжа (те, що подається на стіл)
напис на плиті
Така багатозначність слів у загальнолітературній мові є фактором, що свідчить про багатство мовних образотворчих засобів.
Лексична багатозначність додає мові гнучкість і жвавість і дозволяє висловлювати найтонші відтінки думки.
Інакше обстоїть справа в науково-технічній мові; у неї головною вимогою виявляється гранична точність вираження думки, що не припускає можливості різних тлумачень.
Тому основною вимогою, пропонованою до терміна, стає однозначність, тобто наявність тільки одного, раз і назавжди встановленого значення.
Фактично далеко не всі терміни задовольняють цій вимозі навіть у межах однієї спеціальності, наприклад:
engine машина, двигун, паровоз
oil олія, мастильний матеріал, нафта
Це обставина, звичайно, представляє відоме ускладнення для точного розуміння тексту й ускладнює роботу перекладача. Які джерела виникнення англійської науково - технічної термінології?
Найбільшу групу складають терміни, запозичені з іноземних мов, чи штучно створені вченими на базі, головним чином латинської і грецької мов, по мірі розвитку науки і техніки і появи нових понять.
Так, наприклад, у 1830 році з'явилася назва нової інертної речовини paraffin від латинського parum affinis, тобто мало торкаючийся (з іншими речовинами).
У 1850 р. Либих створив нове з'єднання шляхом окислювання спирту. Він назвав його aldehyde, з'єднавши перші частини латинських слів:
alcohol dehydrogenatum
Іноді виникали і гібридні утворення такі як: haemoglobin від грецького haima кров і латинського globus куля.
Особливо багато термінів з'явилося в Англії в XVIII і XIX століттях у період бурхливого розвитку наук, при цьому частина термінів з мови вчених стала проникати в загальнолітературну мову і зробилася загальним надбанням. До таких слів відносяться:
dynamo, barograph, ozone, centigrade, cereal, gyroscope, sodium, potassium та ін.
У XX столітті виникли такі новотвори, як:
penicillin, hormone, isotope, photon, positron, radar, biochemistry,cyclotron і т.і.
Ці терміни швидко стали загальнозрозумілими завдяки тісному зв'язку новітніх наукових відкриттів з повсякденним життям.
Усе-таки потрібно відзначити, що основна маса науково-технічної термінології продовжує залишатисяза межами загальнолітературної мови і зрозуміла лише фахівцю даної галузі знання. Друга по величині група термінів являє собою загальнолітературні англійські слова, які вживаються в спеціальному значенні. Наприклад:
jacket куртка і;разом з тим -кожух
jar глечик і конденсатор
to load навантажувати і заряджати
При цьому зустрічається вживання одного слова в різних спеціальних значеннях, в залежності від галузі знання; слово pocket кишеня, наприклад, має наступні спеціальні значення:
повітряна яма (в авіації)
оточення (у військовій справі)
мертва зона (у радіо)
гніздо родовища (у геології)
кабельний канал (в електротехніці)
У структурному відношенні всі терміни можна класифікувати таким способом:
а) Прості терміни типу: oxygen, resistance, velocity.
б) Складні терміни, утворені шляхом словоскладання. Складові частини такого терміна часто з'єднуються за допомогою сполучного голосного:
gas + meter = gasometer
При цьому іноді відбувається усікання

 
 

Цікаве