WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Розвиток суспільства і збагачення словникового складу англійської мови - Реферат

Розвиток суспільства і збагачення словникового складу англійської мови - Реферат

(відвідують усі футбольні матчі, у яких беруть участь їхні діти, звідси і назва - "футбольна мама ") і виявляють велику активність у політичному, громадському житті, особливо на місцевому рівні. "Футбольні мами" - це ціла армія активних виборців, що не можуть ігнорувати політики; не випадково, що коло жіночих проблем (утворення освіта, охорона здоров'я) одержало останнім часом позначення soccer mom issues.
Наприкінці 90-х років словосполучення soccer mom послужило зразком для створення вираження waitress mom, що позначає ще одну категорію жінок, що впливають на хід виборів, а саме представниць нижчих шарів - жінок середнього віку без освіти, що мають декількох дітей і нерідко працюючих у двох-трьох місцях. Типовим місцем роботи із сумісництва є ресторани, кафе, закусочні, де ці жінки підпрацьовують як офіціантки, звідси і їх назва - waitress mom.
Ще на початку 90х років укладачі словників неологізмів підкреслювали, що навколишнє середовище виходить на перше місце серед головних постачальників інновацій. Наші спостереження свідчать, що в наступні роки кількість "эконеологизмів" ніяк не зменшилась. За сферою екології цілком закріплений префікс есо-, число неологізмів з цим словотворчим елементом досягає багатьох сотень, його синонімом останнім часом став виступати і елемент enviro-(envirobusiness, envirogear, envirotech), екологічна спрямованість характерна для багатьох новотворів із префіксом bio- (biodiesel, biofriendly, bioremeditation, bioregionalism), із суфіксом -friendly (eco-friendly, fish-friendly, ozone-friendly). країнам, що розвиваються, стала проводитися політика, що називають політикою "биоімперіалізма" (bioimperalism).
Важлива роль "четвертої влади" обумовлює той факт, що сфера масової інформації є місцем народження багатьох мовних інновацій, що співвідносяться з найрізноманітнішими сферами людської діяльності, і в той же час постійно виникають неологізми, що безпосередньо зв'язані з мас-медіа; відбивають тенденції їх розвитку. Вважається, наприклад, що головною тенденцією розвитку засобів масової інформації є їх "бульваризація" (tabloidization) - перетворення в дешеві видання, що прагнуть привернути увагу читачів сенсаціями, скандалами, плітками. Учені пишуть про комерціалізацію навіть "якісних" газет, у результаті чого вони стають так називаними "life-style magazines".
Не випадково, що виникає цілий ряд нових слів і словосполучень для позначення бульварних газет і журналів, низькопробного телебачення. Так, дешеві друковані видання позначаються неологізмами ragazine (rag+magazine), red tops, tab; словосполучення rat pack з експлікованою негативною оцінною коннотацією створене для характеристики бульварної преси Великобританії, а похідне rat packer позначає журналіста, що працює в такій пресі; низькопробне телебачення одержало назви tabloid TV, trash TV, неологізм broadloid (broadsheet + tabloid) підкреслює тенденцію перетворення "серйозних" газет у газети-гібриди.
Загострення проблеми злочинності відбивається, насамперед, у неологізмах, що позначають нові види злочинів. Можна відзначити, наприклад, нові слова, зв'язані з автомобільними злочинами:
car-jacking
car-bombing
ram-raid
Функціонування неологізму car-jack і його похідних свідчить, що в англійській мові затвердився новий словотворчий елемент -jack у значенні викрадати (трансформаторні засоби). У попереднє десятиріччя за аналогією з цим словом були створені такі одиниці як:
sky-jacking
sea-jacking
ship-jacking
У теперешній час тероризм є серйозною проблемою. Саме слово тероризм "притягає" до себе слова, та утворює інновації:
bioterrorism
narcoterrorism
cyberoterrorim
new terrorism
new terrorists
Можна відзначити і триваючу концентрацію неологізмів навколо слова bomb як символу тероризму, наприклад:
bus-bombing
car-bombing
unabomber (University and Airline bomber)
Цілий ряд неологізмів відбиває боротьбу зі злочинністю. У середині 90-х років у США народився заклик до непримиренного відношення до злочинності, до "нульового терпіння" (zero tolerance), популярними стали такі словосполучення, як:
zero tolerance attitude
zero tolerance campaign
zero tolerance police
zero tolerance policy
Досить значне число інновацій співвідноситься з повсякденним життям англійців і американців: родиною, дозвіллям, спортом, їжею, напоями, автомобілями. Розглядаючи неологізми, зв'язані з дозвіллям, спортом, необхідно відзначити, що кілька десятків слів відбивають таке явище 90-х років, як втрата інтересу багатьох людей, особливо молоді, до традиційних видів спорту (recreation fatigue). Все більшу популярність приймають:
extreme sports
bungee jumping
sky-surfing
sky-coasting
white water rodeo
black water rafting
cave-tubing
space-diving
orbital surfing
extreme skiing
snowsurfing, snowboarding
street luge
ski football
train surfing
trainspotting
З проблемами родини, з дітьми, їх вихованням, освітою співвідносяться такі неологізми, як наприклад:
family mentoring
flexi-boarding
to hot-house
sleep-over school
unadoption
unschooling
barrel children
boat kids
bajador
kinderpolitics
kidcare
two pay-check family
baby-making industry
tug-of-love
Неологізми зв'язані з деякими напоями і харчуванням:
raw-foodism, living foodism
natural hygienist
functional food
nouvelle cuisine, global cuisine, fusion cookery
java-jive
java-junkie
power drink,
java-water
aqua purificada
alcopops
microbrew
ice beer
ice-brew technology
designer beer, designer lager
gene food, superfood
Frankenstain food, Frankenfood
Відомо, яка важлива роль належить у Західному суспільстві, особливо в американському, автомобілям. Система автотранспорту, вважають учені, перетворилася в "технобіоциноз", що функціонує по своїх власних законах. Не випадково, що серед неологізмів останнього десятиріччя виділяється велика група "автомобільних" слів і словосполучень:
clean car, green car, fuel-cell car, hypercar, supercar
hybrid cars
biodiesel
Викладений матеріал про зв'язок лексико-фразеологічних інновацій з розвитком суспільства свідчать, таким чином, що неологізми 90-х років, як і в попередні періоди розвиткуанглійської мови, були барометрами, що реагують на всі зміни в суспільстві, на зв'язані з ними процеси, і відбивали ці процеси в мові, усуваючи протиріччя між новими потребами комунікації в умовах мінливого позамовного середовища і ресурсами самої мови. Соціальна детермінованність інноваційних процесів розкривається, зокрема, у явищах концентрації неологізмів навколо визначених понять, у поліномінації, в атракції синонімів, у формуванні визначених словотворчих тенденцій, моделей, елементів.
Серед конкретних соціальних факторів, що роблять вплив на інноваційні процеси в лексико-семантичній системі англійської мови, можна виділити економічну базу і зв'язану з нею стратифікацію суспільства, стиль життя соціально-економічних груп, ціннісні орієнтації їхніх представників, расову, вікову диференціацію носіїв англійської мови.
Література:
Ю.А. Зацний "Шляхи та тенденції розвитку лексико-семантичної системи сучасної англійської мови", Запоріжжя, ЗДУ, 1992.
Ю.А. Зацний "Англо-русский словарь сферы бизнеса", Никополь, 1994.

 
 

Цікаве