WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Розвиток суспільства і збагачення словникового складу англійської мови - Реферат

Розвиток суспільства і збагачення словникового складу англійської мови - Реферат


Реферат на тему
Розвиток суспільства і збагачення словникового складу англійської мови
Останнє десятиріччя XX сторіччя було періодом бурхливого розвитку всіх сторін життя людства, однак серед них слід особливо зазначити сферу сучасної інформаційної техніки, сфери економічного і суспільно-політичного життя як головних постачальників нової лексики і фразеології, причому комп'ютеризація соціального життя приводить до того, що багато неологізмів, які зв'язані з інформаційною революцією, належать одночасно і сфері сучасної техніки, і сфері економіки, і сфері медицини і т.і.
homebanking
E-sourcing
database marketing
telemedicine
technoathlete
Сфера економічного життя останнім часом була сферою кардинальних змін, і ці зміни відбиваються в численних інноваціях. У 90-і роки, вважають вчені і фахівці, в економіці і бізнесі відбувається революція, і навіть не одна, а цілих чотири. Перша зв'язана з "глобалізацією " ринків і бізнесу, друга - з комп'ютерами, третя - це революція в керуванні економіки і четверта революція зв'язана з впровадженням інформаційної техніки.
У зв'язку з глобалізацією економіки і бізнесу спостерігається, наприклад, висока дериваційно-синтагматичня активність лексеми global:
globality
globalize
globalization
global corporation
global villager
Отже, народився рух "антиглобалізації" (antiglobalization), усе зростає число людей, що протестують проти пагубних наслідків цієї тенденції розвитку економіки, особливо щодо навколишннього середовища (globoprotesters).
Продовжують створюватися і пропагуватися нові економічні теорії, напрямки економічної політики, слово economy (economics) вступає в активні зв'язки для утворення неологізмів, особливо фразеологічних:
behavioral economics
goldilocks economy
knowledge economy
stakeholder economy
Таким чином, образна інновація goldilocks (goldilocks economy) виникла в останні роки для позначення тимчасового стану економіки в деяких розвинених країнах, що характеризуються стійкими темпами росту і низьким рівнем інфляції.
Цілий ряд нових слів утворено з осколками слова economics (nomics), що у попереднє десятиріччя перетворився в суфікс:
bionomics
burgernomics
geekonomics
mediconomics
З інших центрів слова і фразоутворення слід зазначити лексеми market, entrepreneur, на базі яких створені неологізми, зв'язані, в основному, із процесом переходу цілого ряду країн до ринкової економіки, з позначенням підприємців у різних областях, сферах:
marketize
marketization
to free-market
entrepreneurialise
ethnopreneur
technopreneur
Останні десятиріччя були періодом постійних реорганізацій ділових підприємств, фірм, корпорацій з метою підвищення ефективності їх роботи (насамперед такі реорганізації позначали "урізування" числа співробітників). Якщо в 80-і роки подібні реорганізації і зв'язані з ними скорочення працівників позначалися словом downsizing, то в 90-і роки на зміну йому прийшло слово reengineer і його похідні reengineering, reengineered.
В останнє десятиріччя найбільше інтенсивно поповнювалася суспільно-політична лексика і фразеологія, що відбиває міжнародне життя, суспільні рухи в США й у Великобританії. Для Західної Європи цей період був періодом подальшої інтеграції в рамках Європейського союзу після підписання Маастріхтских угод (Maastricht). З програмою введення в 1999 році єдиної європейської валюти (слово euro стало позначати одиницю єдиної валюти) співвідносяться такі інновації, як:
euro-fan
euro-member
euro-block (euro-zone)
X-group
E-day
Чимало неологізмів відбиває стратифікацію британського й американського суспільства, його розподіл на різні класи і соціальні групи. В другій половині 80-х років в американському варіанті виник неологізм underclass для позначення найбідніших шарів населення, бездомних, безробітних. У 90-і роки саме на базі цього неологізму з'явилося словосполучення biological underclass. Під "біологічним підкласом" розуміють людей, чий генетичний склад робить їх неповноцінними в суспільстві (наприклад, вони більше піддані деяким захворюванням, особливо спадкоємним). Такі люди стають об'єктом дискримінації при найманні на роботу, при оформленні страхування, навіть при вступі в шлюб. Попутно відзначимо, що за аналогією було створено і висловлювання cosmetic underclass для позначення людей, що у силу свого матеріального становища не можуть собі дозволити зробити пластичні операції, змушені "задовольнятися" своєю зовнішністю і тому вони мають комплекс неповноцінності.
У США й у Великобританії стали виділяти і нову соціальну еліту - "надкласи", "суперкласи". У США це, наприклад, "білий надклас" - white overclass, до якого належать керівники високого рангу, відомі юристи, лікарі, діячі мистецтва і культури європейського походження. Саме слово overclass, створене за аналогією зі словом underclass і виступаюче деякою мірою його антонімом, стало позначати еліту, що править клас США, а також досить значний прошарок мільйонерів (наприкінці 90-х років, по оцінках журналу Форбс, у США нараховувалося приблизно 5 мільйонів родин з річним доходом понад мільйон доларів).
Молоде покоління завжди було в центрі суспільної уваги і тим самим притягало до себе нові одиниці, що служать для його позначення і характеристики. Сучасне молоде покоління британців, наприклад, часто іменується "поколінням екстазу" (Generation Ecstasy, Generation Е, Gen Е). Ці назви зв'язані з наркотиком-стимулятором "Ecstasy", популярним серед молоді. Після публікації книги американського письменника Дугласа Купленда "Generation X" назва цієї книги стає самою популярною назвою нового покоління США (воно часто функціонує й у скороченій формі - Gen X), а для позначення представників цього покоління були створені неологізми Generation Xer, GenXer, Xer.
Серед молодих американців окремо стали виділяти людей латиноамериканського походження, для їхнього позначення виникло словосполучення generation ? (? - буква іспанського алфавіту), а неологізм ? став позначати представника такої молоді. За зразком неологізму Generation X виникло і новотвір Generation Y, що вживається для позначення підлітків. Загальним позначенням молодих людей у США стало також словосполучення nexus generation, що підкреслює, що це покоління є сполучним поколінням. Відзначимо, що наймолодше покоління (Generation Y) характеризується і за допомогою словосполучення echo boom. Усе більша кількість молодих американців проживає і працює за межами своєї країни, особливо в країнах, що розвиваються; для позначення молодих "экспатриатів" стали вживатися неологізми Generation Global, Generation G, Gen G.
У зв'язку з інформаційною революцією покоління людей до двадцяти років стали також називати "поколінням інтернету" (Nеt generation, N-Gen).
Зовсім недавнімпозначенням нового покоління
став термін вчених в області демографії - millennials, що підкреслює, що це покоління нового, третього тисячоріччя. Термін охоплює досить широку вікову групу - від дітей до молоді у віці до 25 років.
Нові соціальні групи стали виділяти і серед жінок. Так, у другій половині 90-х років в американському варіанті виникло вираження soccer mom для позначення численної категорії замужніх жінок середнього класу, що, як правило, не працюють, займаються вихованням дітей

 
 

Цікаве