WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Проблеми словотвору. Неологізми - Реферат

Проблеми словотвору. Неологізми - Реферат

ускладнень:
Цей фільм виявився арабським, але тому що він був дубльований на англійсьу, ми змогли насолодитися дотепністю і жвавістю його діалогів.
Значення відименних дієслів, як було зазначено вище, повинне виводитися зі значення вихідних іменників при обов'язковому орієнтуванні на контекст. При перекладі неологізмів-запозичень основним засобом розкриття значення слова є контекст і, звичайно, словник тієї мови, з якого запозичене дане слово.
Неологізми - скорочення
Бурхливий ріст лексичних скорочень спостерігався в англійській мові вже в період 50-х - 60-х р. Цей спосіб утворення нових слів виявився дуже продуктивним і в наступні десятиріччя.
Великий відсоток скорочено-похідних слів складають буквальні абревіатури. У різних словниках включені апроніми, що вимовляються як цілі слова (а не як алфавітні назви окремих груп), і інші, менш регулярні, типи буквальних скорочень.
Розглянемо кожну з груп.
Найчисленнішими є ініціальні абревіатури, представленіпочатковими буквами скорочених компонентів чи словосполучень складних слів, наприклад:
MVP (most valuable player) "найкращий гравець"
ОАО (Orbiting Astronomical Observatory) "орбітальна космічна обсерваторія"
SST (Supersonic Transport) "надзвуковий реактивний літак"
D.I.Y. (do-it-yourself) "саморобний"
L.D.C. (Less-developed country) " країна, що розвивається,"
r-t-w (ready-to-wear) "готовий (про одяг)"
Серед ініціальних скорочень нерідко зустрічаються омонімічні утворення, які розрізняються легко в контексті:
ВР (Beautiful People) "вершки суспільства"
ВР (Black Panther) "Чорна пантера"
Апроніми що вимовляються як слова, наприклад:
GRAS (Generally Recognized as Sage) "визнаний нешкідливим."
TESL (teaching English as a Second Language) "навчання англійському, як другій мові."
TACAN, частіше tacan (tactical air navigation) "тактична аеронавігаційна система "Такан."
Загальний вид абревіатури виник у результаті ініціального скорочення сурядних словосполучень, наприклад:
D&D (day and dumb) "глухонімий" (амер. сленг - у значенні "ховаючий інформацію від поліції").
r.&r. r.'-n.'-r.(rock n roll) рок'н'рол.
R&D (Research and Development) "дослідження і розробки".
Подібні скорочення можуть входити до складу словосполучень типу:
A&R.: man (Artist and Repertory) "людина, що займається підбором акторів і репертуару".
Для англійської розмовної мови, особливо щодо сленгу дуже характерне вживання усічених слів. Найбільш продуктивним видом усікання виявилась апокопа тобто усікання кінця слів, наприклад:
limo (limousine) "лімузин".
disco (discotheque) "дискотека".
para (parachutist) "парашутист".
mayo (mayonnaise) "майонез".
Утворення суфіксальних неологізмів від словосполучень
За останній період зросла продуктивність суфіксів, що приєднуються до словосполучень для утворення іменників.
Велика частина таких новотворів з'явилася шляхом приєднання суфікса (72%). Похідні з цим суфіксом позначають:
осіб, що належать до визначеної расової і соціальної групи. У цьому випадку словосполучення вказує на характерну ознаку даної групи людей: brain mind - "витік мозків, виїзд найкращих і творчих працівників із країни"; brain minder - "науковий чи творчий працівник, що виїхав із країни в пошуках роботи на більш вигідних умовах"; green card "зелена картка, дозвіл, який видається американською владою іноземним робітникам"; green-carder - "іноземний робітник у США, що має дозвіл на в'їзд"; Third World "третій світ"; Third Worlder "виходець, житель країни третього світу, особливо розташованої в Азії чи в Африці".
Неологізми з суфіксом -er можуть означати прибічників певної наукової концепції: Big Bang - "великий вибух - теорія походження всесвіту"; Big Bagner - прибічник великого вибуху; cold moon -"холодний місяць"- вчений, зрекаючий наявність термічної чи вулканічної діяльності у місячній корі; hot moon - прихильник теорії про наявность термічної чи вулканічної діяльності в місячній корі ".
Також похідні з цим суфіксом можуть означати осіб, що у своїй
діяльності додержуються принципів, коротко виражених в основі:
hard line - "жіноча лінія, нестійкість, відмовлення від вчинків, компромісів"; hard liner "прихильник "жіночої лінії" у політиці"; soft line - "м'яка лінія, стримана, помірна політична лінія чи тактика"; soft liner-
"прихильник "м'якої лінії" у політиці, супротивник застосування сили при рішенні контролю".
Деякі неологізми з цим суфіксом означають предмет, висловлювання,
що співвідносяться з поняттям, вираженим словотворчою основою: all
night - "ніч безперервно"; allnighter "те, що триває протягом усієї ночі"; to slap the knees "ляскати по колінах від реготу"; knee-laper - "сміховинний жарт, гострота".
В утворенні неологізмів від словосполучень беруть участь також суфікси абстрактних іменників - ism, - ness.
Суфікс -ism утворює іменники зі значеннями:
політичних рухів: Third world - "третій світ"; Third worldism -
"рух, у підтримку країн третього світу".
Значення соціального поводження: Uncle Tom - "дядько Том"; Uncle Tomism " - зрадництво інтересів негритянського населення США неграми"; do it yourself - "зроби сам"; do-it-yourselfism -"прагнення зробити усе своїими руками, відмовлення від послуг професіоналів".
Також існують неологізми, утворений від словосполучень за допомогою суфікса o- ness: all at once "раптом, відразу, раптово, одночасно"; all-at-once-ness "умова, при якій багато подій відбуваються раптово й одночасно".
При приєднанні суфікса до словосполучення всі його компоненти зближаються і стають невідривними друг від друга. Це часто фіксується графічно за допомогою дефіса чи злитого написання.
Література:
Ю.А. Зацний "Обогащение словарного состава английского языка в 80-е годы", Киев, 1990.

 
 

Цікаве