WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Зміст поняття “ Переклад “ - Реферат

Зміст поняття “ Переклад “ - Реферат


Реферат на тему
Зміст поняття " Переклад "
Переклад являє собою один з найважливіших видів мовної діяльності ( МД ) , володіння яким необхідно для повноцінної роботи представників найрізноманітнійших спеціальностей . Переклад сьогодні є найбільш перспективним засобом подолання існуючих мовних бар'єрів . Очевидна зростаюча роль перекладу в удосконалюванні міждержавної комунікації , в обміні різною інформацією , що представляється на різних мовах . Про це свідчить постійне розширення ринку перекладу , масштаби підготовки перекладачів у різних країнах , а також розробка і впровадження автоматичних перекладацьких систем , практичні потреби багато в чому сприяють розвитку науки про переклад .
Проф. Бархударов Л. С. визначає переклад як " процес заміни мовленнєвого твору (тексту ) на одній мові мовленнєвим твором (текстом ) на іншій мові при збереженні
незмінного плану змісту " . Це значить , що при перекладі відбувається заміна одиниць мови , але зберігаються незмінним план змісту , тобто передана текстом інформація . Звідси випливає , що найважливішою задачею , наявною перед перекладачем у процесі здійснення перекладу , є відшукання у вихідному тексті мінімальної мовної одиниці , що підлягає перекладу , тобто такої одиниці , якій повинна бути підібрана відповідність у мові , на яку перекладають (ПМ ) , але складові частини якої по окремості не передаються засобами ПМ .
Таку одиницю прийнято називати одиницею перекладу .
Отже , одиниця перекладу - це найменша одиниця вихідної мови (ВМ) , що має відповідність у ПМ та складну будову , але частини її , по окремості узяті , "неперекладні " , тобто в тексті перекладу їм ніяких відповідностей установити неможливо .
У круг діяльності перекладу входять :
художня література (проза , поезія ) ;
публіцистика ;
наукова література ;
документи ;
ораторська мова ;
ділові папери ;
кінофільми .
Переклад - це процес , що розпадається на два етапи :
1 . Психічний акт ( твір , створений на одній мові , перетворюється на іншій мові ) ;
2. Результати перекладу ( новий текст на іншій мові ) .
У науці існують два напрямки :
досліджує співвідношення між оригіналом і перекладним текстом.
психолінгвістика ( чи деякі галузі психології ) - займаеться процесами , що відбуваються в розумі перекладача .
Загальними є 2 положення :
Ціль перекладу - як найближче познайомити читача з текстом .
Перекласти - значить найвірніше виразити те , що було створено засобами іншої мови ( у цьому міститься відмінність перекладу від переказу , адаптації та ін. )
У поняття " переклад " входить наступне :
Текст може перекладатися з близькоспорідненої мови чи неспорідненої.
З літературної мови на діалект і назад .
З літературної мови одного періоду на літературну мову іншого періоду .
Вимоги до перекладеного тексту :
Повинний бути зрозумілий і доступний читачеві .
Повинний відповідати нормам тієї мови , на яку перекладаеться.
Перш ніж приступити до перекладу , необхідно :
а ) Самому собі усвідомити в точності і проаналізувати , що перекладається ( історія , культура . ментальність , жанр , стиль ) ;
б ) Вибрати відповідні засоби вираження (лексика , граматика , художні засоби ) .
Рівні мовної ієрархії при перекладі.
У сучасному мовознавстві прийнято розрізняти наступні рівні мовної ієрархії :
рівень фонем ;
рівень морфем ;
рівень слів ;
рівень словосполучень ;
рівень речень ;
рівень тексту .
Переклад на рівні фонем, морфем, слів
Залежно від того,на якому рівні ВМ знаходиться одиниця перекладу,розрізняються
відповідно:переклад на рівні фонем,морфем,рівня слів і т.ін.Розглянемо трохи докладніше
ці різновиди перекладу на різних рівнях мовної ієрархії.
1.Переклад на рівні фонем.
Фонема, як відомо,не є носієм значення -вона грає в мові тільки змісторозрізнюючу роль ,однак,у практиці перекладу мають місце випадки, коли одиницями перекладу
виявляються саме фонеми,тобто фонеми ВМ замінюються найближчими до них по артикуляції і звучанню фонеми ПМ так, англійське слово"lady"перекладається на російську як"леди"тобто при перекладі здійснюється заміна фонем англійського слова найближчими до них російським фонемами : англ.фонема l відповідає російська л ,
англійському дифтонгу еi - російське о , англійському d -російське Д ,англ. I -російське и].(Ми говори про Фонеми, а не про літери, тому що вихідною формою мови є форма , одиницями якої є фонеми ;літери ж - лише більш - менш точне зображення фонемного складу мови на письмі).
Переклад на рівні фонем зустрічається в дуже обмеженій кількості випадків. Більш- менш регулярно він застосовується лише при передачі власних імен,наприклад, англ. Churchill - рос.Черчіль ; англ. Liverpool - рос. Ліверпуль і ін., а також при передачі реалій , що не мають відповідностей у соціальному і культурно-побутовому житті нашої країни , наприклад " tribalism " - рос. "трайбализм ",англ. "spеаker "- рос."спикер"(у палаті громад ); англ."teach-in "-рос."тіч-ін" і ін.
2.Переклад на рівні морфем.
У ряді випадків одиницею перекладу виявляється морфема , тобто кожній морфемі
перекладного слова у ВМ відповідає визначна морфема в співвіднесеному з ним слові ПМ. Наприклад, англ, слово "president" в окремому контексті перекладається на російську мову як " голова " president of the General Assembley -Голова Генеральної Асамблеї". Якщо ми розглянемо морфемну структуру англ. і російського слів ,то побачимо що кожній морфемі англійського відповідає окрема морфема російського :
Pre sid ent
Пред-сед-атель
Інший призер перекладу на рівні морфем-англійське слово (однобічність)
One sided ness
Одно-біч-ність
Переклад на рівні морфем, як і фонем-теж порівняльно рідкісне явище,морфемна структура слів,що мають однакові значення,у різних мовах найчастіше не збігаеться, особливо якщо брати до уваги не тільки лексичні,але і граматичні морфеми,набір яких у різних мовах різний .
3.Переклад на рівні слів.
Приклад: He came home.Він прийшов додому.
My friend lives in Moscow.Мій друг живе в Москві.
Who told you this? Хто сказав вам це ?
Тут слова виступають як одиниці перекладу.Такий переклад(послівний чи дослівний)
зустрічається набагато частіше,ніж переклад пофонемний чи поморфемний.Однак і він обмежений у сфері застосування-як правило у реченні лише частина слів одержує при перекладі дослівні відповідності,тоді як інші слова таких відповідностей не мають.Лише у небагатьох випадках усе речення в цілому перекладається на рівні слів,як правило це-дуже прості речення (див. приклад).
4.Переклад на рівні словосполучень.
Ідіоматичні чи стійкі словосполучення,тобто фразеологізми,значення такиx
словосполучень,як відомо, це дорівнює сумі значень,що входять у сполучення слвів ,у силу чого послівний переклад виявляється в переважній більшості випадків неможливим і одиницею перекладу виступає все словосполучення в цілому . Приклад: англ."take part",-
рос."брати участь", англ. "first night" - рос. "Прем єра", англ. "a fly in the oinment"-рос.-
"ложка дьогтю у бочці меду",нерідко одиницею перекладу виявляється вільне словосполучення: "with his hands in his pockets"-русск. "засунувши руки в кишені"-
тут у перекладі на рівні слів відповідностей установити неможливо, тому що
російському слову "засунувши" немає ніякої словесної відповідності у вихідному англійському реченні; у цілому все російське словосполучення с перекладацьким еквівалентом відповідного англійського.Цей вид перекладу- дуже розповсюджений.
Найчастіше зустрічається такий вид відповідностей , у якому деякі слова в реченні перекладаються дослівно (тобто переклад на рівні слів),а інша частина речення перекладається на рівні словосполучень.
Приклад: The terrestrial globe is a member of the solar system.
Література:
1. Бархударов Л.С. "Язык и перевод", М., 1975.
2. Бархударов Л.С. "Тетради переводчика", М., 1969.

 
 

Цікаве