WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Специфіка порівнянь у польському та українському текстах Святого Письма («Книга Псалмів» та «Книга Приповідок») - Курсова робота

Специфіка порівнянь у польському та українському текстах Святого Письма («Книга Псалмів» та «Книга Приповідок») - Курсова робота

немов dusza - niby sad?o i t?usto?ci?
тук та олива
як срібло jak srebro
як дощ jak deszcz
як злива jak deszcz rz?sisty
люди - як трава jak polna trawa
заквітнуть
я - немов тварина ja - jak juczne zwierz?
моя сила мов черепок moje gard?o-jak skorupa
моє серце - неначе віск moje serce-jak wosk
я - мов черв'як ja jestem robak
чоловік побожний - мов jest on jako drzewo
те дерево, посаджене над zasadzone nad p?yn?c? wod?
потоками водними
Є у Псалмах і Приповідках роздуми про інший шлях, що ним простують безбожники, неморальні люди. І порівнються вони до "полови, що вітер її розвіває". Таким не встояти на Божому суді, і "дорога безбожних загине". Саме порівняння розкривають глибинну сутність цих вічних істин:
Грішники
як трава trawa
(зникнуть)
як рослина яра ?wie?a ziele?
(швидко поникнуть)
мов краса лук krasa ??k
(зникнуть)
неначе кедр ливанський cedr zielony
(грішник пишався)
провини - немов тяжкий winy - jak ci??kie brzemi?
тягар
неначе міль jak mol
(що нищить)
мов вівці jak owce
страх - немов біль породіллі jak b?le kobiety, gdy rodzi
як отара jak owce
твій язик - як гостра бритва tw?j j?zyk - jak ostra brzytwa
поїдають мій народ, kt?rzy lud m?j po?eraj?, jak
начебто хліб їли gdyby chleb jedli
немов леви jak lwy
зуби їхні - списи й стріли z?by - w?ocznie i strza?y
язик - меч гострий j?zyk - niby miecz ostry
немов отрута змія jad g?uchej zmii
немов гаспид глухий
мов вода розлита jak sp?ywaj?ce wody
мов зів'яла трава jak trawa przy drodze
як слимак, що ... jak po ?limaku ?lad
як викидень жінки, jak kobiety p??d
що сонця не бачив
немов пси jak psy
неначе мур похилений jak ?ciana pochylona
їх язик - як меч j?zyk - jak miecz
їх слово - як стріли s?owa - jak strza?y
як дим jak dym
як віск jak wosk
немов бурдюк jak worze
як кінь jak ko?
немов віслюк jak mu?
немов мерці jak zmarli
немов посуд розбитий jak sprz?t wyrzucony
неначе леви, що jak lew drapie?ny i rycz?cy
роздирають і рикають
неначе піч вогненна jak piec ognisty
немов порох на вітрі jak proch na wietrze
неначе болото на вулиці jak b?oto na ulicy
немов полова на вітрі jak p?owa na wietrze
Теми повчальних псалмів і приповідок - два шляхи людського існування: блаженний та безбожний. Псалми та приповідки влучно побудовані на антитезі, тобто протиставленні, зіставленні цих земних шляхів. Кожен із шляхів постає перед нами не прямо, а опосередковано. Щоби кожен шлях постав перед очима як жива картина, автори псалмів та приповідок вдаються до такого художнього засобу як розгорнуте порівняння. Дорога блаженного, "як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій лист своєчасно, і що листя не в'яне його...". Безбожні люди, "як полова, що вітер її розвіває...". У самому порівнянні автор зберігає християнську символіку, на якій добре знається. Дерево - дерево життя - символ життя - символ безперервного роду людського. І навпаки, полова є символом порожнечі, пустоцвіту, відсутності коренів у житті. Деякі фрази псалмів і приповідок залишилися у пам'яті людства і набули з часом значення афоризмів. Влучні висловлювання, короткі змістовні думки: "Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить", "Не стій на дорозі грішних", "Не встояти безбожним на суді" - можна почути і сьогодні.
Об'єкт порівняння у структурі "Книги Псалмів" та "Книги Приповідок" має різнопланову реалізацію, тобто може бути виражений:
а) одним словом:
б) словосполученням:
в) реченням:
Така різноманітна структура порівнянь перекладів свідчить не лише про багатство цих сполук в оригіналі, але й про спроможність польської та української мов відобразити усе розмаїття поетичного світу Святого Письма засобами двох слов'янських мов.
Суб'єкт порівняння в аналізованих перекладах Книги книг може бути:
а) одночленним:
Moje gard?o suche jak skorupa Мов черепок, висохла моя сила
A ja nie s?ysz? jak g?uchy Я, немов глухий, не чую
Gdybym mia? skrzyd?a jak go??b Коли б то в мене крила, як у гoлубки
Jest on jako drzewo zasadzone Він [побожний чоловік] - мов те
nad p?yn?c? wod? дерево, посаджене над водними
потоками
S? oni jak plewa, kt?r? wiatr Вони [безбожники] - немов
rozmiata полова, що вітер розвіває
б) двочленним:
Trucizna ich podobna jest Отрута у них [неправдомовних],
do jadu w??a,do jadu g?uchej zmii немов отрута змія, неначе
гаспида глухого
Jak proch na wietrze ich rozruc?, Я їх [ворогів] розтер, немов порох
zdepcz? jak b?oto uliczne на вітрі, неначе болото на вулиці,
я розтоптав їх
Слід зауважити, що в текстах перекладів переважають одночленні суб'єкти порівнянь.
Показниками порівнянь у структурі перекладних текстів Книг Псалмів і Приповідок виступають передовсім порівняльні сполучники jak/як, що становлять безпосередні відповідники польської та української мов. Наприклад: Oto jak oczy s?ug s? zwr?cone na r?ce ich pan?w i jak oczy s?u??cej na r?ce jej pani, tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, a? si? zmi?uje nad nami (Ps.123) / Як очі слуг на руки свого пана і як очі слушні на руки своєї господині, так наші очі дивляться на Господа, Бога нашого поки не змилосердиться над нами; Dusza nasza jak ptak si? wyrwa?a z sid?a ptasznik?w (Ps.124) / Душа наша спаслась, як пташка з сильця птахоловів. Однак за нашими спостереженнями, значно багатшою є палітра сполучникових слів в українській мові. Польському сполучнику jak (та його варіанту jako) в українських перекладах відповідають порівняльні сполучники, які є еквівалентами їх семантичного ряду: мов, немов, ніби, нібито, наче, неначе, неначебто. Наприклад: Jest on jako drzewo zasadzone nad p?yn?c? wod?... (Ps.1) / Він - мов те дерево, посаджене над потоками водними; Moja dusza pragnie Ciebie jak wysch?a ziemia (Ps.143) / Моя душа, мов спрагла земля, Тебе жадає.
Список використаної літератури
1. Арутюнова Н.Д. Тождество или подобие? // Проблемы структурной лингвистики / отв.ред.В.П.Григорьев. - М., 1983. - С.3 - 22.
2. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. - М.: Языки русской культуры, 1999. - 896 с.
3. Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. - М.: Издательство АН СССР, 1961. - 305 с.
4. Барщевський Т. Вступ до біблійних наук: конспект лекцій. - Львів: Свічадо, 2006. - 304 с.
5. Біблія і культура: Збірник наукових праць. - Чернівці, 2000.
6. Биренбаум Я.Г. Образные сравнительные обороты в современном английском языке // Научные Доклады Высшей Школы: Филологические науки. - №4. - С.131 - 139.
7. Вежбицкая А. Сопоставления культур через посредство лексики и грамматики. - М.: Языки русской культуры, 2001. - 272 с.
8. Винокур Т.Г.

 
 

Цікаве