WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Специфіка порівнянь у польському та українському текстах Святого Письма («Книга Псалмів» та «Книга Приповідок») - Курсова робота

Специфіка порівнянь у польському та українському текстах Святого Письма («Книга Псалмів» та «Книга Приповідок») - Курсова робота

віру,церковність, релігійну інтуїцію, які б дали можливість відчути, пережити, оцінити кожну фразу і слово тексту, що перекладається.
Висока образність Псалмів і Приповідок досягається передовсім завдяки умінню автора та перекладачів підібрати оригінальну й несподівану метафору, дотепне порівняння, влучний і відповідний епітет, використати інші художні прийоми.
Щодо порівнянь, то якраз у "Книзі Псалмів" та "Книзі Приповідок" "вони представлені у всій своїй різноманітності, віддзеркалюючи різні аспекти тодішнього життя, фауну і флору Близького Сходу. Вони демонструють одночасно і світогляд та художню фантазію перекладачів, бо зображувані дії чи об'єкти часто пояснюються у творі через українські та польські реалії. Порівняння, звичайно, теж становлять своєрідний паралелізм" [Лесюк, 133].
2.2. Порівняння як спосіб пізнання дійсності через Божественний світ
У церкві псалми здавна було заведено співати або промовляти речитативом. Але естетична насолода не була самоціллю. Гармонійність співу відповідала одному з головних понять християнства - поняттю миру. Звичайно, мир - загальнолюдська цінність, але в християнстві вона набуває особливого значення. Йдеться не просто про спокій у звичайному розумінні слова. Поняттям миру передається сутність спасительної справи Христа - примирення людства з Богом, мир як головна риса Небесного Царства. Наслідком цього примирення є запровадження істинного миру серед людей, що примирені з Богом. Саме цей мир і символізує псалмоспівців, як про це чудово каже св.Василь Великий: "Псалом - тиша душі, дарувальник миру; він утишує бентежні й збурювальні помисли; він пом'якшує дратівливість душі, нестриманість перетворює на доброчестя. Псалом - посередник дружби, єдність між далекими, примирення між ворогами. Бо хто може вважати ворогом того, з ким підносить один голос до Бога? Тому псалмоспів подає нам одне з найбільших благ - любов (...), збираючи людей в один суголосний хор".
Інший важливий символ псалмоспіву відзначає св.Афанасій. це символ духовної стрункості душі: як думки висловлюються в упорядкованій мові, так і почуття мають бути згармонізовані та віддзеркалюватися солодкозвучним співом так, щоб людина, ніби сама "ставши псалтирем і слухаючись Духа, цілком у всіх членах і рухах була слухняною й служила Божій волі". А монах ХІІ ст. Євфимій Зігабен, що зібрав тлумачення Псалтиря від багатьох святих отців, уточнює, у чому полягає суть отієї стрункості у мудрості: "поміж словесних наук наука стрункості є найкращий і найвищий предмет філософії. (...) Відтак той, хто відчуває в собі знання гармонійності, кажучи іншими словами, споглядає все суще"; але мудрість, про яку він говорить, слід розуміти згідно з повчанням про це всієї давнини, яке Євфимій висловлює так: "мудрість є ніщо інше, як гармонія слів і справ".
Отці-подвижники твердили, що коли хтось гадає, що він знає щось, але не виконує цього, він помиляється, а насправді не знає того, позаяк пізнати - це виконувати пізнане. Отже, сутність істинної гармонії - в узгодженні головних "складових частин" людини: духу і плоті, розуму й серця, мислення й почуттів - так, щоб тіло, серце, почуття були підпорядковані найвищому в людині - духу, а той, у свою чергу, - Божому Духові, Богу; так, правильний світогляд урівноважувався правильними вчинками, і пізнанню істини відповідало втілення її у життя. Цією, вже недосяжною і навіть неуявною для нас цілісністю люди давніх епох разюче відрізнялися від нас - не на нашу, звичайно, користь.
Проведена семантико-культурна інтерпретація лексикалізованих порівнянь показує щоденну сегментацію реального світу через світ Божественний у наведених нижче одиницях; вона віддзеркалює релевантну з огляду на мову найкращу репрезентативність (прототипність) елементів дійсності, а також усталені у цих же порівняннях різноманітні ознаки, приписувані конкретним елементам позамовної реальності, які представлені у свідомості польської та української мовних спільнот.
Обсяг проаналізованого матеріалу був в основному згрупований у поняттєвому комплексі Бог, Віра, Релігія, хоча він і охоплює менші лексико-значеннєві групи, ніж Природа і Людина. Однак комплекс, який є предметом нашого дослідження, об'єднує разом також групи Природа і Людина, визначаючи таким чином підпорядкованісь природи та передусім людини найвищій істоті - всевічного та всюдисюдного Бога, Омеги, а одночасно й Альфи, яка стоїть на самому початку всього.
За спостереженнями вчених, порівняння має тричленну будову:
1) "суб'єкт порівняння" (те, що порівнюється; лат. comparandum);
2) "об'єкт порівняння" (те, з чим порівнюється; лат. comparatum);
3) ознака, за якою відбувається зіставлення суб'єкта з об'єктом (лат.tertium comparationis).
У "Книзі Псалмів" та "Книзі Приповідок" порівняння представлені у всій своїй різноманітності. Суб'єктами порівняння у цих книгах виступають:
1) Бог, якого наділено людськими почуттями: він гнівається, він ревнивий. Псалмоспівці порівнюють його до витязя, орла, який побивається за орлятами. Сильним є голос Господній, від якого "Ливан стрибає, мов телятко; Серіон - як буйволятко".
У серцях всього людства Псалми Давидові - то найособистіше висловлення невимовної вічної туги й жадання людиною свого Творця і Господа: Jak ?ania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Bo?e! (Ps.42) / Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до Тебе, Боже!
Постійними епітетами Бога фігурують такі слова, як скеля, твердиня, башта, охоронний щит. Усі засоби персоніфікації (олюднення, антропоморфізму) служать для того, щоб по змозі точніше унаявнити Божий чин серед людей.
B?g - jak s?dzia sprawiedliwy (Ps.7).
Бог - як суддя справедливий.
Bo Ty, Panie, b?dziesz b?agos?awia? sprawiedliwemu, otoczysz go ?ask? jak tarcz? (Ps.9).
Бо ти, Господи, благословиш праведника і ласкою його оточуєш, немов щитом.
Pan ?wiat?em i zbawieniem moim: kog?? mam si? l?ka?? (Ps.27).
Господь - моє світло й моє спасіння: кого маю боятись?
2) людина праведна. Незаперечну істину містить правічне передання у різних народів, що світ стоїть заради праведників і тримається їхніми молитвами:
Jest on jako drzewo zasadzone nad p?yn?c? wod? (Ps.1)
Він - мов те дерево, посаджене над водними потоками.
3) людина-грішник:
Z?oczy?cy znikn? tak pr?dko jak trawa, i zwi?dn? jak ?wie?a ziele?. Ps.37(36)
Вороги-бо, як трава, швидко поникнуть, зів'януть як яра рослина.
4) людські частини тіла:
M?j j?zyk jest jak rylec bieg?ego pisarza (Ps.45).
Язик мій - тростинка скорописця.
Ich z?by - to w?ocznie i strza?y ().
Зуби їхні - списи і стріли.
Об'єктами порівнянь виступають:
" світ фауни: jak lew, jak ko?, jak psy, jak ?ania, jak owce, jak juczne zwierz?; як лев, як кінь, як пси, як лань, як вівці, як тварина.
" світ флори: jak trawa, jak oliwka zielona, ?wie?a ziele?; як трава, як буйне дерево оливне, як рослина яра.
" явища природи:

 
 

Цікаве