WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Метафори і символи в мові художнього твору (поезії Богдана Лепкого) - Реферат

Метафори і символи в мові художнього твору (поезії Богдана Лепкого) - Реферат

краєвиду.
Великий бачу тихий сад.
За ним старі руїни,
Беріз плакучих довгий ряд
Кидає мовчазливі тіні
На лози, черемхи і жасмини...
***
Субота. Вечір. Череда остання
Скотилася з зеленого узгір'я
Мов з виднокруга сива хмара рання...
Змальовуючи явища і події життя, вміло застосовує поет порівняння, метафори й метонімії, досягаючи цим суворості рисункуй колористичності в створенні образу. Можна довго виписувати з його поезій названі види тропів, однак доцільно буде навести хоча б декілька рядків з поезій, тому мова про них докладніше піде нижче:
Як узористі килими
Кину думи під ноги...
***
На небі хмари висіли ліниві,
Ліси, повиті тугою, дрімали,
Цвинтар у мряці під горою мрів...
***
Листки падуть, падуть зів'ялі, зжовклі
І з шелестом кладуть під ногами.
Якісь півсні, давно-давно замовклі,
Мов привиди, снуються під ногами...
***
Той вітер, як ворон крилатий,
Літає, товчеться до хати,
Мов плаче чогось, чогось хоче -
Не люблю осінньої ночі!
Ще варто зупинитися на вживанні в поезії Лепкого таких мистецьких засобів як повторення, наслідування природи, синоніміка й епітети. Всі вони створюють дійсно живописні картини не тільки природи, але й навколишнього і особистого, тобто творчості. Життя. Поетична система Б.Лепкого була словесно-логічною, семантичною. В нього зустрічаємо сміливі й цікаві пориви в галузі зображення словом і, безумовно, зв'язок його з живописом, але не умозримий, не в наближені мотивів та образів, а конкретний поетичний. Живопис слова в його поезії поєднаний з основними тенденціями його життя: в різні періоди свого творчого шляху він створював такі поетичні структури, які зустрічаємо і в багатьох жанрах живопису. Наприклад, в пейзажі чи натюрморті. Окрім того, і це суттєво, метафоричні можливості його поетичної мови, вірніше слова, майже біографічні, тому всі образотворчі рішення можна вважати мистецьки виправданими.
1 Возняк М. До історії української наукової і просвітницької організації 1848 р. // Записки НТШ - Miscellanea - т.сх -
2 Б. Лепкий навчався у польській гімназії та у Львівському і Віденському університетах.
3 Лепкий Б.Писання. - с.389.
4 Климишин М. Лірика Б.Лепкого. Спроба нової оцінки. Мюнхен - 1949 - с.65.
МЕТАФОРИ І СИМВОЛИ В МОВІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
Для того, щоб виразити всі відтінки думки, не потрібно довгого і не зовсім зрозумілого набору слів. Потрібно уважно розрізняти всі значення слів, які постійно змінюють в залежності від того, де слово стоїть і що автор хотів ним виразити. Образотворчість притаманна художньому слову взагалі, і письменник повинне е добре знати. "Якщо ж він,, - писав колись російський письменник К. Паустовський, - працюючи, не бачить за словами того. що про пише, то й читач нічого не побачить за ним. Проте, якщо письменник добре бачить те, про що пише, то найпростіші слова набувають новизни, діють на читача з різного силою і викликають у нього ті думки, почуття і його стани, які письменник хотів йому передати. Щоб сказане письменником дійсно знайшло відображення в художній літературі, потрібне вміле використання тропів і як одного із них - метафор, адже метафори народжують в свідомості читача живі і духовно конкретні образи, супутниками яких є і зорові асоціації, однак краса і значення створених за допомогою метафор образів не в їх наочності, а в тому, що вони ніби вбирають в себе почуття і роздуми, викликані описаними письменником явищами. Майже в кожному вірші Б.Лепкого ми знайдемо вміло вжиті метафори - перенесення значення одної мовної одиниці (мовної категорії) на іншу:
Глухе, бездушне отупіння
Напало землю. Квіти мруть,
Поля байдужо снігу ждуть,
А хмари висять, як каміння.
("Гість")
або
Не люблю осінньої ночі!
Тоді вітер, як ворон крилатий,
Літає, товчеться до хати,
Мов плаче чогось, чогось хоче...
("Не люблю осінньої ночі")
Крім метафор одним із типів багатозначності слова є ще символ - "баготозначний предметний образ, який об'єднує між собою різні плани художнього відтворення дійсності на основі їх суттєвої спорідненості.
Це також один із творів. Кріс свого основного значення символ набуває в тексті художнього твору ще і нових значень, переносних або умовних. Символи, так само як і метафори, утворюють свої переносні значення на основі подібності між певними явищами дійсності.
Образ журавлів в однойменній поезії Б.Лепкого символізує плин життя, яке минає, і, як минає і, як по журавлях, гине його слід в минулих роках.
Литафоричні перенесення в поезії Б.Лепкого
Лірика Б.Лепкого протягом всієї його творчості впорядковувалася і об'єднувалася в цикли за основними її мотивами. У післямові до книги "Богдан Лепкий. Писання", виданій у 1922 році, він так і зазначав. Саме таких принцип розташування віршів і надає нам можливість легше здійснити мовний аналіз його лірики; визначаючи мотиви поезій, можемо визначити й змалювати словами кольористику в тому чи іншому образі. Таких мотивів, як відомо, в його поезії виділяємо декілька. Це осінні мотиви. В яких найкраще виразився його ліризм; в свою чергу з цього мотиву можемо виділити два, бо в його поезії відрізняємо дві осені - ранню осінь. Або осінь пожовклого листя, яка прикрашена різнокольоровими фарбами, а отже, можливості мови в даному випадку є необмежені; осінь пізню, сльотливу, кометуга, журба та сумні спогади огортали душу поета.
Листки падуть; падуть зів'ялі, зжовклі
І з шелестом кладуться під ногами.
Якісь пісні, давно-давно забуті
Мов приводи, снуються над полями...
"Не люлю пізньої осені і не любов її семилітнім хлопцем, - згадував поет, - якийсь не з'ясований ближче страх огортав мене. Страх перед вечірньою годиною і перед довгими безсонними ночами. Туга, як осіння імла, окутувала мете".1 Можемо визначити в його ліриці ще й мотиви краси природи, спомини як один з мотивів, мотив краси взагалі, який червоною ниткою тягнеться через всю лірику, визначаючись в красі добре та любові.
Кожний мотив - це відповідна мова, насичена теплими чи холодними відтінками кольорів, що вирізняються порівняннями, метафорами та іншими художніми засобами мови. З аналізу його лірики, багатого на різні мовностилістичні звороти, які вживані ним для досягнення певного виражального зображального ефекту, маємо виділити один трон - метафору. З цією метою використаємо цикл поезій Лепкого "Осінь", створений ним наприкінці ХІХ і в самому початку ХХ ст. та виданий у 1902 році. В цикл входить двадцять п'ять поезій.
В першому вірші -

 
 

Цікаве