WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Cловосполучення – його будова , способи підрядного зв’язку , семантико – синтаксичні відношення між компонентами, функції - Дипломна робота

Cловосполучення – його будова , способи підрядного зв’язку , семантико – синтаксичні відношення між компонентами, функції - Дипломна робота

привітно посміхатися , добре відпочити тощо . Звичайно , самої нульової форми недостатньо для тісного зв'язку слів . Тому почасти використовуються й інші способи зв'язку , зокрема інтонація і порядок слів . Слова добре і працювати , весело і співати інтонацією об'єднуються в один комплекс - прислівне поєднання слів . Певну роль відіграє і порядок слів . По - перше , прислівники контактно розташовуються біля інфінітива ; по - друге , для них звичайне місце - у препозиції щодо головного слова .
Інтонація допомагає також об'єднанню попередніх форм ( домогтися перемоги , користуватися з нагоди , державний прапор ). Так само важливий для них і порядок розташування - відмінкові формизаймають переважно постпозицію ( домогтися перемоги , користуватися з нагоди ), прикметникові - препозицію ( державний прапор ) .
Більшу вагу має інтонація і порядок слів для зв'язку компонентів іншого рівня - простого і складного речень .
З викладеного видно , що підрядний зв'язок між словами і словоформами не такий однотипний , як здається з першого погляду . Для всіх випадків характерна його обов'язкова особливість - поєднання нерівноправних одиниць . Однак з погляду формальних засобів вираження таке поєднання може бути різне . Здавна виділяли три види підрядного зв'язку - узгодження , керування і прилягання [ 59 ; 181 ] .
Справді , розрізняють три види підрядного зв'язку - узгодження , якщо форми числа , роду і відмінка прикметників , дієприкметників , порядкових прикметників , займенникових прикметників уподібнюються відповідним формам іменників ; керування , якщо залежне слово становиться у формі непрямого відмінка без прийменника чи з прийменником ; прилягання , якщо залежне слово має нульову форму .
Останнім часом традицію виділення трьох видів підрядного зв'язку підтримали й автори " Русской грамматики " 1980 року , але з своїм уточненням .По перше , звужене поняття про узгодження , з якого вилучене поєднання присудка з підметом як зв'язок рівня речення . Цей зв'язок названий координацією ( у свій час цей термін запропонував Є.В.Кротевич ) . По - друге , поширене поняття про прилягання , серед якого розрізняють власне прилягання і відмінкове прилягання .
Поряд із цим в "Русской грамматике " поєднання іменника з іменником ( прикладкою ) за традицією продовжує розглядатися як узгодження [ 42 ; 56 ].
Ще Є.В.Кротевич показав , що сполучення красива дівчина і дівчина - красуня істотно відрізняються , бо у першому випадку поєднуються різні частини мови , тому можливе узгодження флексій ( красива дівчина , красивої дівчини , красивій дівчині , красивою дівчиною ) , у другому випадку поєднуються однакові частини мови , тому їх флексії не узгоджуються , а дублюються ( дівчина - красуня , дівчини - красуні , дівчині - красуні , дівчиною - красунею ) . При такому зв'язку залежна форма більш самостійна , ніж при узгодженні , тому дублювання флексій роду й числа не обов'язкове ( пор .: дівчина -герой , місто Чернівці ) . Є.В.Кротевич назвав такий зв'язок кореляцією , або погодженням ( від . ко + лат . relatio - відношення ) [ 30 ; 16 ] . Останнім часом цю думку підтримала і О.Б.Сиротиніна [ 45 ; 11 ].
Л.А.Булаховський вважав , що крім трьох видів зв'язку- узгодження , керування і прилягання , - четвертим є тяжіння , тобто вживання прикметникових форм при присудку з тяжінням до пояснення предмета , наприклад : чоловік прийшов веселий , хлопець ходив замислений , матрос слухав вдоволений [ 7 ; 15 ].
О.С.Мельничук ввів поняття про четвертий тип зв'язку - підрядносполучниковий на зразок - свято , що наближається ; люди , що зібралися ; той , що говорить ; такий , що знає ; радіє , аж сміється ; почервонів , бо засоромився ; говорить , немов співає ; каже , що справиться тощо [ 35 ; 61 ] . Такі поєднання , справді , важливі , але на рівні речення , а не словосполучення . Вони розглядаються тоді , коли йдеться про поширення простого речення зворотом з підрядними сполучниками .
І.К.Білодід , поряд з узгодженням , керуванням і приляганням , виділяє четвертий тип підрядного зв'язку - підрядносполучникове підпорядкування .
Підрядносполучниковим керуванням у словосполученні зветься такий тип синтаксичного зв'язку , при якому залежний компонент словосполучення приєднується до ведучого компонента за допомогою підрядного сполучника . Здебільшого обидва компоненти простого словосполучення , пов'язувані підрядносполучниковим зв'язком , є представниками якоїсь однієї частини мови , найчастіше дієсловами , прикметниками ( дієприкметниками ) і прислівниками . Наприклад : радіє , аж підстрибує ; тонкий , аж прозорий ; тихо , аж нечутно ; мовчить , бо вагається ; незручний ,бо громіздкий ; невдало , бо неуважно ; хмуриться, немов сердиться , намагається , хоч і не вміє ; міцний , хоч і не новий тощо .Але цілком звичайними є такі словосполучення , в яких підрядносполучниковим зв'язком пов'язуються компоненти , що належать до різних частин мови . Так , іменники і займенники можуть приєднуватись у ролі залежних компонентів до дієслів , прикметників або прислівників ( зокрема за допомогою порівняльних сполучників як , мов , немов ,ніж ) , прикметники до дієслів , дієслова до іменників , займенників і прикметників . Наприклад : грає , мов віртуоз ; працює , як усі ; прудкий , як стріла ; твердіший , ніж залізо ; краще , ніж інші ; рік , що минає ; стоїть , як укопаний ; тонкий , аж гнеться [ 4 ; 69 ].
Таким чином , у словосполученні між компонентами можливі тільки два типи синтаксичного зв'язку - підрядний і сурядний . Предикативний тип синтаксичного зв'язку словосполученню не властивий .
За допомогою підрядного зв'язку поєднуються опорний ( головний ) і залежний ( підпорядкований ) компоненти підрядних словосполучень . Формами ( способами ) підрядного зв'язку у словосполученні є узгодження , керування і прилягання .
Узгодження - форма ( спосіб ) підрядного зв'язку , за якої граматичні форми залежного слова уподібнюються граматичним формам опорного слова.
В " Русской грамматике " 1980 р. Визначення узгодження набуло такого вигляду : " Узгодження - це підрядний зв'язок , який виражається уподібненням форми залежного слова формі головного слова в роді , числі і відмінку , або в числі і відмінку , або тільки у відмінку , і означає відношення власне означальні ".Отже , підкреслюються такі риси узгодження :
1. узгодження - підрядний зв'язок;
2. цей зв'язок виражається уподібненням форм роду , числа і відмінка ;
3. при узгодженні передається власне означальне відношення.
У " Сучасній українській літературній мові " за ред . І.К.Білодіда дається таке визначення узгодження : " Узгодженням зветься такий синтаксичний зв'язок між ведучим і залежним членами словосполучення , при якому форми словозміни залежного члена уподібнюються формам ведучого члена " [ 4 ; 66 ]. Близьке до цього визначення узгодження в "

 
 

Цікаве

Загрузка...