WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Cловосполучення – його будова , способи підрядного зв’язку , семантико – синтаксичні відношення між компонентами, функції - Дипломна робота

Cловосполучення – його будова , способи підрядного зв’язку , семантико – синтаксичні відношення між компонентами, функції - Дипломна робота

: працювати в таких умовах - за таких умов - при таких умовах .
Значення уступки виражається сполученнями незважаючи на + знахідний , всупереч , наперекір + давальний , наприклад : виконати незважаючи на перешкоди - всупереч перешкодам - наперекір перешкодам .
Це лише найголовніші значення , з якими прийменниково - відмінкові форми пов'язуються зв'язком прилягання . Їх , звичайно , більше [ 39 ; 49 - 50 ] . А найголовніше те , що такі значення нашаровуються одне на одне , внаслідок чого створюються комплексні значення , наприклад часу і місця : виступати на зборах , повертатися з полювання ; часу і мети : запастися на зиму , захопити в дорогу ; часу і причини : заморитися від поїздки , розпалитися на ходу ; часу й умови : заблукати в темряві ; місця і мети : піти на вечерю , поїхати на полювання ; місця і стану : працювати при комбайні ; місця і способу : рухатися по колу [ 39 ; 50 ] .
Крім того , треба мати на увазі й те , що прийменниково - відмінкове прилягання може бути не тільки одиничне , а й двовідмінкове , наприклад : жити душа в душу , сісти між дверима і вікном , шугати між небом і землею , працювати з четверга до суботи [ 39; 51 ] .
При розгляді придієслівного і прийменниково - відмінкового прилягання звертає на себе увагу наявність багатьох варіантів . Кількість їх збільшиться ще , якщо зважати на можливість синонімічного вживання прислівникового , дієприслівникового й інфінітивного прилягання . Наприклад , прислівникове і дієприслівникове прилягання поширене при відмінковому іприйменниково - відмінковому тоді , коли виражається спосіб дії : іти обережною ходою - з обережністю - обережно - оберігаючись ; дивитися сердитим поглядом - з серцем - сердито - сердячись . Інфінітивне прилягання може часто супроводити прийменниково - відмінкове , наприклад : піти для навчання - на навчання - з метою навчання - навчатися ; приїхати для змагання - на змагання - з метою змагання - змагатися тощо .
Відмінкове і прийменниково - відмінкове прилягання ще можливе при деяких інших частинах мови ( ми розглянули відмінкове і прийменниково - відмінкове прилягання при дієсловах ) , але рідше . Наприклад , при прикметниках можуть прилягати знахідний і орудний відмінки . Знахідний відмінок означає час чи міру , наприклад : новий кожен день , веселий увесь тиждень , відомий багато років , правий тисячу разів . Орудний відмінок має обмежувальне значення , наприклад : невеликий ростом , молодий літами , рясний квітами . Прийменниково - відмінкові форми прилягають тоді , коли означають простір , час , причину , якість , міру , наприклад : синій під водою , веселий з початку тижня , червоний від хвилювання , приємний на смак , повний до краю . При цьому так само можлива варіативність , наприклад : невеликий ростом - на зріст , червоний від хвилювання - з хвилювання - через хвилювання тощо .
При прислівниках відоме не стільки відмінкове , скільки прийменниково - відмінкове прилягання , наприклад : влітку цього року , низько над полем , вгорі за хмарами .
При деяких займенниках можливе прийменниково - відмінкове прилягання , наприклад : хтось на заході , дещо до сніданку тощо [ 39 ; 77 ] .
Розділ 4
На противагу синтаксичним зв'язками , які спрямовані у внутрішню структуру синтаксичних одиниць - конструкцій (речень і словосполучень ) і відбивають характер формальних граматичних стосунків, семантико - синтаксичні відношення виявляють зовнішнє спрямування : виражають стосунки між предметами та явищами позамовного світу. Відображаючи відношенння предметів та явищ дійсності, вони вказують на значиннєві (смислові)стосунки поєднаних певними синтаксичним зв'язком синтаксичних одиниць.
Семантико - синтаксичні відношення і синтаксичні зв'язки не існують ізольовано, а пребувають у складних взаємовпливах. З-поміж їх ознак вирізняють такі:
а) нетотожність;
б) паралельне функціонування;
в) специфічність вияву в різних синтаксичних одиницях.
Розглядаючи питання про взаємовідношення між формально-синтаксичною структурою і смислом, Люсьєн Теньєр підкреслював, що "структурні і семантичні плани не залежать одне від одного. Але ця незалежність має силу лише в теорії. На практиці ж ці два плани паралельні, оскільки у структурного плану немає іншого призначення, крім того щобзробити можливим вираження думок - об'єктів сематичного плану. Між цими планами нема тотожності, але паралелізм . Цей паралелізм виявляється у зв'язках." Точніше кажучи поряд із структурними зв'язками є зв'язки семантичні, що співвідносяться з ними у регулярний спосіб.
Одну з цих нетотожностей становить, на аргументовану думку Л.Теньєра, те що синтаксичні зв'язки спрямовані від підпорядковуючого елемента до підпорядкованого, а семантичні зв'язки(у нашому розумінні семантико-синтаксичні відношення) - від підпорядкованого елемента до підпорядковуючого.
Отже, синтаксичним зв'язкам і семантико-синтаксичним відношенням притаманна різнобічна спрямованість. До того ж не завжди формально-синтаксична вершинність компонента відповідає такій же семантичній його якості. Зокрема, про відмінні власне синтаксичні і семантичні ознаки слів слушно висловився Л.Теньєр, зазначивши, що:"Шкала синтаксичної залежності слів перебуває у зворотньому відношенні до шкали семантичної важливості. Що нижче розташоване слово на синтаксичній шкалі, то більше в нього шансів виявитися суттєвим для смислу речення. Створюється враження, що підпорядковуюче слово потрібно тільки для того, щоб служити свого роду семантичною точкою опори для підпорядкованого."
Структурно-семантичний підхід передбачає врахування форми і семантики складників(компонентів, елементів) синтаксичних одиниць-конструкцій - словосплучення, речення, складного синтаксичного цілого (тексту). Кожна синтаксична одиниця-конструкція членується на компоненти різної складності : компонентами словосполучень виступають головне і залежне слово, простих речень-співвідносні з членами речення словоформи, складних речень-їх частини(прості речення).
У сучасних дослідженнях із синтаксису трапляється різна кваліфікація семантики словосполучень-за семантикою головного і залежного компонентів і за семантикою відношень між компонентами : садити дерева - "дія і предмет, на який переходить дія " і "об'єктні відношення"; працювати старанно -"дія і ознака дії" і "обставинні відношення".
Значенння відношень і значення компонентів нерідко доповнюють одне одного. Іноді точне визначення семантики здійснити неможливо без урахування системних зв'язків похідних словосполучень з вихідними для них конструкціями, порівняймо: прихід весни і читання книжки. У першому словосполученні - суб'єктно-означальні відношення, у другому- об'єктно-означальні. На перший погляд , формально тотожні словосполучення розрізняються неоднаковими стосунками до вихідних конструкцій: прихід весни - весна прийшла, читання книжки - читати

 
 

Цікаве

Загрузка...