WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Cловосполучення – його будова , способи підрядного зв’язку , семантико – синтаксичні відношення між компонентами, функції - Дипломна робота

Cловосполучення – його будова , способи підрядного зв’язку , семантико – синтаксичні відношення між компонентами, функції - Дипломна робота

увазі .
Слабке керування - головне слово може вживатися й без залежних слів : працювати в полі , повертатися з роботи , продукція без браку , змужнілий у праці , хворий на грип , працювати рік , співати у лісі , зайти без попередження , прокинутись від гуркоту , захворіти серед тижня .
Розрізнення сильного і слабкого керування не є власне синтаксичним розрізненням , а належить до сфери лексико - фразеологічної семантики словосполучень і речень .
Найрельєфніше виявляється сильне дієслівне керування , коли головним словом виступає :
" перехідне дієслово : вчити уроки , зустрічати товариша , написати листа , купити книгу ;
" префіксальне дієслово , префікс якого дублюється залежною прийменниково - відмінковою формою : доїхати до берега , написати на дошці , заглянути за двері ;
" семантично недостатнє дієслово , що вимагає залежного компонента : скаржитися на здоров'я , послати за сестрою .
Крім того , головними компонентами при сильному керуванні можуть бути іменники , передусім віддієслівні , предикативні прикметники , кількісні числівники , наприклад : читання газети , випуск книги , маса народу ,більшість студентів , шматок хліба , здатний на подвиг , вісім працівників . Залежні компоненти при сильному керуванні виражають об'єктні відношення .
Очевидно , доцільно визначати і напівсильне керування , оскільки справді трапляються випадки різної сили зв'язку правобічної залежної форми ( носія об'єктної семантики ) від опорного слова . В одному словосполученні може одночасно реалізуватися сильне , напівсильне і слабке керування , пор .: привезти меблі сестрі машиною - привезти меблі ( сильне ) , привезти сестрі ( напівсальне ) , привезти машиною ( слабке ) .Часто слабке керування реалізується залежним компонентом із семантикою інструмента ( орудний відмінок ) . Це так зване подвійне керування , один компонент якого перебуває в сильному зв'язку з опорним словом , інший - у слабкому : писати листа олівцем , носити воду відром , копати колодязь трактором .
В українському мовознавстві прилягання здавна визначалося , як такий зв'язок , яким сполучаються незмінні форми , тобто воно тлумачилося у вузькому розумінні слова . Зокрема , в " Курсі сучасної української літературної мови " за ред . Л.А.Булаховського зазначається : " Прилягання - такий зв'зок двох членів речення , при якому пояснюючий член речення не має тих граматичних форм , у яких відбувається узгодження або керування ( тобто форм роду , числа , відмінка , особи ) " [ 8 ; 15 ] .
У 1954 році В.В.Виноградов дещо видозмінює визначення прилягання , вказуючи не тільки на те , що таким зв'язком поєднуються незмінні форми , а й що для нього характерне місце розташування залежного слова , його залежна граматична функція , зміст , несамостійний характер відношень . У зв'язку з цим дещо змінюють своє визначення й українські мовознавці , додаючи зауваження про те , що незмінні форми пов'язуються переважно за змістом .
Даючи визначення прилягання , яке згадувалось вище , В.В.Виноградов водночас застерігав , що " термін " прилягання " не відзначається повною якістю змісту , точністю застосування і чіткою окресленістю меж його вживання " . Зокрема , він указував на те , що " дуже нерідкі перехідні випадки від так званого слабкого прийменникового керування до прилягання " [ 10 ; т.2,ч.1,31 ] .
Розвиваючи ідеї В.В.Виноградова , Н.Ю.Шведова встановила наявність двох видів прилягання - власне прилягання і відмінкове прилягання .Так виник широкий погляд на прилягання . При широкому тлумаченні прилягання доводиться давати два визначення - для власне прилягання і для відмінкового прилягання . В " Русской грамматике " 1980 року власне прилягання визначається так :
" Власне прилягання - це зв'язок , при якому у ролі залежного слова виступають слова незмінні : прислівник , невідмінюваний прикметник , а також інфінітив , компаратив або дієприслівник " .
" Відмінкове прилягання - це приєднання до повнозначного слова ( будь - якої частини мови ) відмінкової ( без прийменника чи з прийменником ) форми імені з означальним значенням " . При цьому означальне значення розуміється широко - і як власне означальне , і як обставинне . Наприклад : приїхати п'ятого травня , прийти надвечір , ложка з дерева , місто на Дніпрі , будинок на два вікна , сірий у клітинку , вродливий обличчям , кришка чайника , попереду на крок , хтось у блакитному , перший у шерензі [ 42 ; 21 ].
До широкого розуміння прилягання почав приєднуватись і дехто з українських мовознавців , наприклад І.Р.Вихованець [ 11 ; 40 ].
Щодо визначення власне прилягання слід зауважити , що воно менш змістовне , ніж загальне визначення прилягання В.В.Виноградова . Тому його можна уточнити так : власне прилягання - це підрядний зв'язок , який виражається не зміною форми залежного компонента , а його місце розташуванням , залежною граматичною функцією , змістом , несамостійним характером виражених ним відношень . Наприклад : Івашко обережно зігнав голубів з землі на грядку , з грядки на повітку , а звідти деяких аж на дах будинку ( В.Винниченко ) . Та відчайдушно пролягла дорога несамовитих ( В.Стус ) . І от ростуть за нашої доби в добу колишню саджені дуби , розкрилюються вітрами широко , лапатим листям юне тішить око ( М.Рильський ) . А з яким звичаєм народним проводжають тут хлопців до військкомату ! ( О.Гончар) . Місто ранків твоїх юнацьких , воно виростає перед тобою мов єдина споруда , зіткана з найніжніших матеріалів майбутнього , немов гігантський корабель , воздвигнутий не малими земними створіннями , а руками велетнів фантастичних ... ( О.Гончар ) . Звичайна собі мить . Звичайна хата з комином ( Л.Костенко ) .
Найтиповіше прилягання для прислівників . Прислівники як частина мови означають ознаку ознаки , тому звичайно сполучаються з дієсловами , прикметниками і прислівниками . Наприклад : захоплено розповідають , нещадно критикували , зустріч увечері , ліс восени , очікуваний давно , працювати відмінно , цікаво дуже тощо . Отже , прилягання прислівників зумовлене їх лексико - граматичним значенням . При керуванні різні смислові відношення виражаються вживанням відмінкових форм , при приляганні - підбиранням прислівників різного значення .
Хоча прислівники найчастіше прилягають до дієслів , однак різні групи їх при цьому мають певне обмеження . Зокрема , якісні і кількісні прислівники можливі далеко не при всіх дієсловах - вони не вживаються при дієсловах знаходитися , опинитися , належати ( пор. неможливе : добре знаходитися , надзвичайно опинитися , дуже належати ) . Більш вільні обставинні прислівники , які можливі при дієсловах різних семантичних і граматичних класів , наприклад : знаходитися там , опинитися спереду , завжди належати , піти ранком , сказати спересердя , зробити наперекір тощо . Кількісні прислівники частіше прилягають до прикметників і прислівників , ніж

 
 

Цікаве

Загрузка...