WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Cловосполучення – його будова , способи підрядного зв’язку , семантико – синтаксичні відношення між компонентами, функції - Дипломна робота

Cловосполучення – його будова , способи підрядного зв’язку , семантико – синтаксичні відношення між компонентами, функції - Дипломна робота

Однак числівники два , три ,чотири та складені числівники , останніми компонентами яких є ці числівники , є залежними компонентами й узгоджуються з іменниками : чотири студенти , двадцять два дуби , тридцять три листівки .
Опорний компонент словосполучень може стояти в будь - якій реченнєвій позиції , крім позиції присудка і співвідносного з присудком головного члена односкладних речень , наприклад : Увижається шлях під гарячим пополуднім сонцем , тупіт зморених ніг в клубовинні червоного пилу ( О.Ольжич ) . А взагалі - то , речей , подібних їй ( совісті ) , на всьому білому і широкому світі не так вже і багато : вірність , честь , слава ( Б.Харчук ) . Думаючи про смерть , не почуваю ніякого страху ( В.Симоненко ) .
Керованими словами можуть бути тільки ті частини мови , що мають самостійну категорію відмінка , тобто іменники , займенники , кількісні числівники , наприклад : писати статтю , подумати про щось , зменшувати до трьох тощо .
Відмінкова форма може виступати без прийменника чи з прийменником , тому керування поділяється набезпосереднє ( безприйменникове ) і посереднє ( прийменникове ) , наприклад : досягнути успіху, сіяти пшеницю , цікавитись літературою , дякувати вчителеві , слова підтримки , його думка ,старший віком ; дбати про дітей , називати на ім'я , припасти до смаку , підручник з політології , приємний на вигляд . Поділ керування на безпосереднє і посереднє має те значення , що він свідчить про тісніший чи слабший зв'язок між словами . Прийменникове керування виражає дальший , менш тісний зв'язок . Пор .: говорити промову - говорити про промову , почув знайомого - почув про знайомого , дивився фільм - дивився на фільм .
Звичайно при керуючому слові виступає одне кероване . Таке керування називається одиничним . Але іноді при керуючому слові закономірно виступає два керованих , наприклад : наповнити кімнату галасом , дати книгу братові , з'єднати думку з думкою тощо . таке керування називається подвійним . Подвійне керування викликається приналежністю керованих слів до особливих лексико - семантичних груп ( дієслова із значенням передачі , постачання , інформування , з'єднання , взаємодії ) або морфологічною будовою їх ( наявність префіксів на - , за - , до - , об - , у - , з - , ви - , про - ) .
Розгляд керування з погляду керуючого і керованого слів був би неповним , якби не згадати про ще одну їхню особливість . Як було встановлено , узгодження - це поєднання форми слова з формою слова . При керуванні маємо іншу ситуацію , оскільки підпорядковуюче слово може виступати в усіх своїх формах . Це означає ,що керування - поєднання слова з формою слова , наприклад : пишу статтю , писатиму статтю , писав би статтю , нехай пише статтю тощо . Проте , як відзначає В.А.Бєлошапкова , в деяких випадках керування може виступати як поєднання форми слова з формою слова , наприклад , коли підпорядковуючий компонент є вищий чи найвищий ступінь прикметників або прислівників , тобто однією з форм слова , а не всім словом : вищий від брата , найкращий з усіх , нижче трави . Щоправда , у цих випадках керуюча форма поводить себе , як слово , втрата її руйнує керування : пор . неможливість сполучення високий від брата , як неможлива заміна сполучення вартий уваги на високий уваги [ 6 ; 42 ] .
У цілому керування базується , очевидно , на власне синтаксичних відношеннях , але тоді , коли об'єктні відношення контамінуються з означальними ( у широкому розумінні слова ) , маємо синтаксично - семантичні відношення .
Для вираження будь-якого одного відношення можуть використовуватися різні формальні засоби . Так створюється варіативне керування . Варіативне керування може бути дублетного типу , коли значення кількох форм збігається повністю , наприклад : нехтувати чим - нехтувати що , пильнувати чого - пильнувати що , доглядати чого - доглядати що , чи синонімічного типу , коли форми розрізняються стилістичними відтінками ( стилістичні синоніми ) , наприклад : чекати когось - чекати на кого ( як сподіватися на кого ) .
Для того , щоб упорядкувати різноманітні факти , які підводились під поняття керування при його широкому розумінні , необхідно було ці факти якось роз класифікувати . Це зробив О.М.Пєшковський , запровадивши поняття про сильне і слабке керування . Під сильним керуванням він розумів необхідний зв'язок , під слабким - не необхідний .
Під впливом О.М.Пєшковського в українському мовознавстві такий поділ запровадив Л.А.Булаховський . У статті " Питання синтаксису простого речення в українській мові " він уже обережніше розрізняє більш тісне і менш тісне керування , підкреслюючи , що "ступенів смислової залежності ... може бути багато ".
Такий поділ керування робився на основі поняття про обов'язковість / необов'язковість зв'язку . У 60 - х роках почали ще виділяти поняття про передбачуваність / непередбачуваність зв'язку . Замість поділу керування на сильне і слабке В.А.Бєлошапкова запропонувала розрізняння керування за трьома принципами :
1. за передбачуваністю / непередбачуваністю ;
2. за обов'язковістю / необов'язковістю ;
3. за природою синтаксичного відношення - власне синтаксичні і семантико - синтаксичні відношення .
Це дало їй підставу виділити п'ять видів керування ( з теоретично можливих восьми ) :
1. передбачуваний обов'язковий зв'язок з власне синтаксичними відношеннями : писати лист , потребувати допомоги , бути грозі , йому не працюється , побудований студентами ;
2. передбачуваний обов'язковий зв'язок з семантико - синтаксичними відношеннями : вийняти з чемодана , вбити в стіну , підійти до будинку ;
3. передбачуваний необов'язковий зв'язок з власне синтаксичними відношеннями : кишені сукні , білизна снігу , будинок брата ;
4. не передбачуваний обов'язковий зв'язок з семантико - синтаксичними відношеннями : поселитися в лісі , за лісом , біля лісу ;
5. не передбачуваний необов'язковий зв'язок з семантико - синтаксичними відношеннями : писати тиждень , працювати на городі , будинок біля дороги , рожеві на заході ( хмари ) .
Граматично найважливіша ознака - передбачуваність / непередбачуваність , бо вона дає змогу відмежувати керування від прилягання ( іменного прилягання ) .
Запровадження поняття про передбачуваність / непередбачуваність , обов'язковість / необов'язковість , власне синтаксичні і семантико - синтаксичні відношення , безперечно , допомагає розмежувати різні види керування . Однак більшість мовознавців і далі продовжують поділяти керування на сильне і слабке , а не на п'ять груп , запропонованих В.А.Бєлошапковою .
Сильне керування - головне слово не може обходитись без залежного чи залежних слів , наприклад : зустріти товариша , вимагати відшкодування , добігти до фінішу , опадання листя , сповнений мудрості , повідомити громадськість про небезпеку , переробити насіння на олію , відігравати роль , мати на

 
 

Цікаве

Загрузка...