WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Cловосполучення – його будова , способи підрядного зв’язку , семантико – синтаксичні відношення між компонентами, функції - Дипломна робота

Cловосполучення – його будова , способи підрядного зв’язку , семантико – синтаксичні відношення між компонентами, функції - Дипломна робота

відношень між словами . Тому О.С.Скобликова дає таке визначення керування : " Керування - такий спосіб вираження граматичного зв'язку слів , при якому слово з предметним значенням ставиться в певній відмінковій або прийменниково - відмінковій формі відповідно до характеру смислових відношень , що передаються " [ 46 ; 59 ] .
Отже , О.С.Скобликова значно удосконалила визначення керування , усунувши поняття про те , підпорядковуюче слово " вимагає " певного відмінка . Під її впливом , очевидно , почали відкидати це поняття і деякі українські мовознавці , наприклад М.Т.Доленко [ 19;268 ] .
Останнім часом широке тлумачення керування підтримала В.А.Бєлошапкова . Вона підкреслює , що визначення керування на основі тих же принципів , що й узгодження , - сильна сторона традиційного розуміння керування . В.А.Бєлошапкова вказує на дві ознаки керування :
1. керування розуміється як вид підрядного зв'язку , що виражається відмінковою формою іменника ;
2. керування протиставляється узгодженню як зв'язок , що базується не на уподібненні , а на семантично змістовому вживанні відмінкової форми.
Звідси таке визначення керування : " Керування в широкому традиційному його розумінні являє собою підрядний зв'язок , у який як залежний компонент вступають відмінкові форми іменника " . У посібнику " Современный русский язык " 1981 р. Це визначення дещо уточнене : " Керування мислиться як вид підрядного зв'язку , при якому залежним компонентом виступають відмінкові форми іменників у їх власне субстантивній сутності , тобто не викликані уподібненням відмінковій формі головного слова , як це має місце у прикметників і взагалі при узгодженні , а такі , що виражають певні смислові відношення позначуваного ними предмета до ознаки або предмета , названого головним компонентом сполучення " [ 6 ;338 ] .
Проте здавна складався і другий погляд на керування - звужене його тлумачення . Уперше почали звужувати поняття про керування О.О.Потебня і Д.М.Овсянико - Куликовський . О.О.Потебня рекомендував розуміти під керуванням " тільки такі випадки , коли відмінок додатка визначається формальним значенням доповнюю чого ( наприклад , знахідний прямого об'єкта при перехідному дієслові , відмінок з прийменником при прийменниковому дієслові ... ) " [ 40 ; 120 ]. Д.М.Овсянико - Куликовський дещо ширше розумів керування , підводячи під нього і такі випадки , коли відмінкова форма залежить від лексичного значення підпорядковуючого слова чи від характеру цілого звороту [ 37; 239 ] . У певний спосіб обмежував поняття про керування В.В.Виноградов , виводячи за його межі слабо керовані форми , відокремлені звороти з прийменниками за исключением , вопреки , несмотря на тощо [ 10; т. 2 , ч . 1 , 29 ] .
Розвиваючи далі ідеї В.В.Виноградова , Н.Ю.Шведова звужує поняття про керування , беручи до уваги не тільки механізм синтаксичного поєднання відмінкових форм , а й ті відношення , що при цьому виникають . Звідси у неї таке визначення керування : " Керування - це підрядний зв'язок , який виражається поєднанням до пануючого слова іменника у формі непрямого відмінка ( без прийменника чи з прийменником ) і означає відношення доповнюючи або об'єктні чи контаміновані : об'єктно - доповнюючі чи об'єктно - означальні " [ 58 ; 21 ].
Отже до керування зараховуються не всі випадки вживання відмінкових форм , а лише ті , за яких виникають об'єктні чи доповнюючи відношення , наприклад : обрати депутата , домогтися перемоги , подарувати вчителеві , вважатися знавцем , відірватися від землі тощо . Якщо ж відмінкова форма має означальне чи обставинне значення , вона виводиться за межі керування , наприклад : книга сестри ( пор . сестрина книга ) ; працювати в місті ( пор. працювати там ) тощо .
О.С.Скобликова застерігає від звуженого розуміння керування , бо вважає , що в такому разі порушиться єдиний принцип виділення всіх видів підрядного зв'язку [ 46 ; 22 ] . Насправді ж йдеться про те , що всі види зв'язку визначаються по - новому - з урахуванням формальних і семантичних ознак .Наприклад , про узгодження теж зазначається , що слова поєднуються не тільки шляхом уподібнення форм , а й вираженням власне синтаксичних відношень [ 46 ; 20 ] . Тому заперечення О.С.Скобликової малопереконливе .
Керування має спільні і відмінні ознаки з узгодженням . Їх споріднює те , що в обох випадках передається підрядний зв'язок , тобто є підпорядковуючі і залежні слова , наприклад : український депутат , обрати депутата . Однак при керуванні , на відміну від узгодження , при зміні підпорядковуючого слова форма відмінка лишається незмінною , наприклад : обрав депутата , обираю депутата , обиратиму депутата , обирав би депутата тощо . Оскільки форма підпорядковуючого слова не впливає на керований відмінок , засоби вираження підпорядковуючого слова при керуванні більш різноманітні , ніж при узгодженні . Керуючими словами можуть бути не тільки імена - іменники , прикметники , числівники , прислівники , а й дієслова . Кожна частина мови має свою систему керування . Найтиповіше керування для дієслів та дієслівних форм . Менш типове керування для іменників , бо вони часто можуть не тільки керувати , а й мати при собі узгоджені форми . Обмежено керують числівники та прислівники . У зв'язку з тим , що кожна частина мови має свої особливості керування , розрізняють дієслівне , субстантивне , ад'єктивне і адвербіальне керування , наприклад : обирати депутата , піднісши прапор , поважаючий себе ; вісник перемоги , рух проти війни , перемога над ворогом ; вартий уваги , вірний присязі , схильний до роздумів ; п'ять братів , двадцять шість днів .
Найбільшу групу словосполучень становлять такі , в яких опорним компонентом є дієслово . Залежними виступають відмінкові та прийменниково - відмінкові форми прямих відмінків , наприклад : купити книгу , просити допомоги, усміхатися матері , захоплюватися спортом , відірватися від землі , доїхати до Києва , вірити в справедливість , знайомитися з письменником , сумніватися в успіху , влаштовуватися лаборантом .
Поширеним є зв'язок керування у словосполученнях з головним компонентом - іменником , причому значна частина таких іменників віддієслівного походження , наприклад : читання книги , допомога школі , захоплення музикою , відмова від премії , привітання з ювілеєм , половина шляху , розмова про друзів .
Часто вживаними є прикметникові словосполучення , компоненти яких поєднуються зв'язком керування , наприклад : знайомий з поетом , повний води , хворий грипом , вірний присязі , відмінний від інших , зручний для праці.
Периферійну позицію займає керування з головним компонентом - прислівником , наприклад : далеко від берега , швидше за всіх , більше року , весело хлопцеві .
Кількісні числівники у формах називного і знахідного відмінків керують залежними іменниками , наприклад : п'ять братів , десять книжок , двадцять сім студентів .

 
 

Цікаве

Загрузка...