WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Cловосполучення – його будова , способи підрядного зв’язку , семантико – синтаксичні відношення між компонентами, функції - Дипломна робота

Cловосполучення – його будова , способи підрядного зв’язку , семантико – синтаксичні відношення між компонентами, функції - Дипломна робота

А.Загнітко ) тлумачить цей зв'язок як окрему форму підрядного зв'язку - кореляцію , що виявляється в дублюванні одним іменником флексій іншого для реалізації апозитивних відношень - відношень між прикладкою і означуваним словом , що виражаються узгодженням у відмінку .
І все ж мають рацію ті мовознавці , які розглядають зв'язок між двома іменниками як узгодження . Причому в таких конструкціях залежний компонент узгоджується з опорним переважно лише у відмінку , наприклад : місто Київ , місто Черкаси .
У ролі залежного компонента можуть виступати також займенникові прикметники , дієприкметники , порядкові числівники , означено - кількісні числівники у формах родового , давального , орудного і місцевого відмінків : моя книжка , твій зошит , виконана робота , перший учень , шести ( шістьох ) зошитів , шести ( шістьом ) зошитам , шістьма ( шістьома ) зошитами , ушести ( шістьох ) зошитах .
Зв'язок узгодження є слабким підрядним зв'язком , бо він не зумовлюється лексичним значенням головного слова , хоча й передбачається ним .
Як уже згадувалось , узгоджувальні компоненти можуть вступати в синтаксичну залежність не від одного ведучого компонента , а від однорідного словосполучення , до складу якого входить щонайменше два іменних компоненти . У таких випадках , незалежно від форми числа кожного з компонентів ведучого однорідного словосполучення , залежний компонент набуває форми множини . Наприклад : село і ліс видніються , яблуня і груша мічурінські . При збереженні в залежного компонента форми однини він сприймається як узгоджений лише з одним із компонентів ведучого словосполучення , що має форму однини , наприклад : стоїть дуб і береза .
У ряді випадків прикметники , здатні до узгодження родові займенники і порядкові числівники , а також кількісні числівники один , два , три ,чотири не узгоджуються з ведучим іменним компонентом , а вступають з ним у зв'язок керування .
Після досліджень О.С.Скобликової з'ясувалося , що є глибше трактування видів узгодження , ніж визначення їх повним чи неповним . Узгодження прикметникових форм у всіх трьох категоріях - роді , числі і відмінку - є , по суті , власне граматичне узгодження , бо здійснюється тільки у зв'язку з граматичною природою головного слова [ 46 ; 57 ].
Якщо іменники мають подвійний рід , з ними необхідно узгоджувати прикметникові форми , зважаючи на контекст чи обстановку , тобто на реальні ознаки статі , на зміст , наприклад : цей сирота - ця сирота , наш листоноша - наша листоноша , справжній гуляка - справжня гуляка тощо . Таке узгодження О.С.Скобликова називає смисловим [ 46 ; 57 ] .
Якщо слова не мають категорій роду або числа , то для узгодження прикметникових форм підбирається якась найпридатніша форма - здебільшого середній рід однини , наприклад : твоє журливе "ку - ку " , голосне " ура " тощо . Із займенником хто , хтось звичайно вживається прикметник чоловічого роду однини , з займенником що , щось - середній рід однини : хто такий , хто інший , хтось близький ; що таке , що інше , щось близьке ... За визначенням О.С.Скобликової , це умовно - граматичне узгодження [ 46 ; 57 ] .
Якщо прикметникові форми сполучаються з незмінними словами , абревіатурами , власними назвами , часто доводиться їх узгоджувати з тими поняттями , з якими вони асоціюються , наприклад : головна авеню міста ( тобто вулиця ) ; похідна ГЕС ( тобто станція ) ; американська " Нью - Йорк геральд трибун " ( тобто газета ) . О.С.Скобликова назвала таке узгодження асоціативно - граматичним [ 46 ; 58 ].
Сама Скобликова від терміна неповне узгодження не відмовилась . У посібнику " Современный русский язык . Синтаксис простого предложения " 1979 року вона зазначає, що до неповного узгодження належать:
1) відсутність узгодження у відмінку іменної частини складеного присудка ;
2) узгодження тільки в роді у випадках із взаємним підпорядкуванням - два вікна , обидві стіни , старший з хлопчиків [ 46 ; 58 ].
Якщо словосполучення розуміти ще вужче , ніж Н.Ю.Шведова , тобто
вилучити з нього зв'язок іменника з прикладкою , то до випадків неповного узгодження можна буде зарахувати тільки :
1) узгодження прикметникових форм з іменниками у множині ;
2) узгодження числівників з іменниками у відмінку .
Та й то другий випадок сумнівний , бо може бути визнаний своєрідним видом зв'язку .
У такому значенні термін неповне узгодження ще має певні підстави для вживання , в той час як назва повне узгодження дедалі рідше використовується поряд з точною назвою власне граматичне узгодження .
За давньою традицією , в українському мовознавстві міцно вкорінилося широке розуміння керування як такого зв'язку , при якому головне слово із значенням дії , процесу , стану або якості вимагає від залежного відповідної відмінкової або прийменниково - відмінкової форми .
З різними варіаціями таке визначення керування фігурує в українських працях 30 - 60-х років , зокрема в дослідженнях Л.А.Булаховського , Б.М.Кулика , А.П. Медушевського , О.Т.Волоха та ін . Останнім часом його повторив у монографії " Сучасна українська літературна мова"О.С.Мельничук : " Керуванням зветься такий синтаксичний зв'язок між ведучим і залежним членами , при якому ведучий ( керуючий ) член вимагає від залежного ( керованого ) іменного члена певної відмінкової форми , що залишається незмінною при будь - якій зміні форм керуючого члена " [ 35 ; 67 ].
За викладеним вище тлумаченням керування виникає розбіжність між визначенням і тими фактами , що під нього підводяться . О.С.Скобликова наводить три випадки такого розходження . По - перше , коли підпорядковуюче слово справді потребує поширення , але воно виступає не в одній " певній відмінковій формі " , а в кількох , наприклад : знаходитися в лісі , за лісом , біля лісу . По - друге , відмінкові і прийменниково - відмінкові форми можуть уживатися і тоді , коли підпорядковуюче слово зовсім не передбачає їх , наприклад : читав у лісі , за лісом , біля лісу . По - третє , відмінкові і прийменниково - відмінкові форми можуть взагалі не залежати від одного підпорядковуючого слова , а стосуватися групи слів чи речення в цілому , наприклад : З півгодини Гнат веслував проти течії , де з півгодини стосується не тільки веслував , бо веслувати можна й більше , а всього вислову веслував проти течії , тобто за даної ситуації [ 46 ; 8 ] . В тому , що визначення керування не передбачає всіх його випадків , основний недолік широкого тлумачення цього зв'язку . Однак О.С.Скобликова вважає , що широке тлумачення керування " не вимагає докорінної перебудови ", бо при цьому зберігається єдиний принцип виділення всіх видів підрядного зв'язку - узгодження , керування і прилягання . Завдання полягає в тому , щоб удосконалити традиційне розуміння керування [ 46 ; 25 ]. Для цього необхідно визначити найхарактернішу рису керування . Нею є предметний характер

 
 

Цікаве

Загрузка...