WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Виправлення помилок в початкових класах - Курсова робота

Виправлення помилок в початкових класах - Курсова робота

чином школярів критично ставитися до своїх помилок і помилок товаришів.
Серед багатьох прийомів виправлення орфографічних і пунктуаційних помилок найефективнішим є ті, які допомагають дітям усвідомити допущені ними помилки в письмових роботах різного виду й позбутися їх. Так, у зошиті слабкого учня закреслюю написане неправильно і зверху подаю правильний варіант, у роботі сильного учня - просто підкреслюю, а виправляю лише помилки на ще не вивчені правила. Підкреслюю помилки за встановленим принципом, а саме: орфографічні - двічі (на полях ставлю (І), пунктуаційні - один раз (на полях - v), стилістичні - хвилястою лінією (в окремих випадках на полях пишу пояснення). Пропущені розділові знаки ставлю сама, зайві - закреслюю. При неправильному розташування слів у реченні над словами ставлю цифри, визначаючи ними послідовність.
Не кожне порушення орфографічних чи пунктуаційних правил вважаю помилкою. Адже й орфографічні, й пунктуаційні помилки бувають грубі та не грубі. Не врахувавши це, ми не зможемо об'єктивно оцінити рівень грамотності учнів, правильно організовувати їхню подальшу роботу.
Велике значення має для учня оцінка за виконання завдання, адже це важливий стимул у вивченні мови. Тому, виправляючи помилки, беру до уваги, в якій роботі вони допущені: у тренувальній, письмовій з розвитку зв'язного мовлення чи в контрольній. Окрім того, до кожного учня застосовую індивідуальний підхід, зважаю на йог здібності, ставлення до навчання взагалі й до вивчення мови зокрема. Це допомагає мені підвищувати грамотність навіть у найслабших учнів. Вважаю за доцільне зазначити, що як би важко не було вчителеві, виконані учнями письмові роботи будь-якого типу мають перевірятися до наступного уроку, поки у свідомості учня "свіжі" спогади про те, що він писав і як писав.
Програмою передбачено спеціальні уроки аналізу письмових робіт та роботи над помилками.
Вони дають бажаний ефект лише тоді, коли така робота проводиться в певній системі, коли увесь матеріал згрупований, а послідовність уроку та методичні прийоми добре продумані.
Робота над помилками проводиться в зошитах, де виконувалися завдання. Практикую цей вид роботи таким чином. Щонайперше загалом характеризую наслідки перевірки учнівських робіт (хоча дітей насамперед цікавлять оцінки), повідомляю, на які правила найбільше допущено помилок і роздаю зошити. Потім ми колективно працюємо над типовими помилками. Учні ділять сторінку зошита на дві колонки. У першій записують слова і речення ц правильному варіанті, підкреслюють орфограму чи пунктограму, а в другій - пишуть приклади (не менше 2-3) на цю орфограму чи пунктограму. Обов'язково у словах і реченнях обох колонок підкреслюємо орфограми і пунктограми. Наприклад, якщо допущені помилки на закінчення прикметників, учні визначають рід, число, відмінок, закінчення і добирають аналогічні приклади: великих (мн., тв.гр., Р.в.) - безмежних, дорогих, веселих. Якщо допущені помилки на ненаголошені голосні у коренях слів, то ставлять наголоси в цих словах і добирають до них такі споріднені слова або форми слів, то ставлять наголоси в цих словах і добирають до них такі споріднені слова або форми слів, у яких сумнівна голосна наголошена.
Правильно наведені приклади означають, що учень пригадав правило, на яке допустив помилку. Залучаються до роботи всі учні (встигаючі і невстигаючі). Потім кожен учень самостійно працює над своїми помилками аналогічно виконаній (колективно) роботі на дошці. Рекомендую учням користуватися підручником з мови, українським правописом, орфографічним словником (вони є в кабінеті).
Здебільшого перевіряю роботу над помилками в усіх учнів і виставляю оцінки в журнал колонкою, в окремих випадках - вибірково, але обов'язково попереджаю про це, щоб спонукати дітей уважно й відповідально ставитися до роботи. Закріплюючи правильне написання тих чи інших орфограм, синтаксичних чи стилістичних конструкцій, окремі учні виконують спеціальні вправи і завдання: від самостійного складання речень до написання творів-мініатюр з відповідним граматичним завданням.
Найповнішу картину успішності учнів дають написані ними перекази і твори, бо саме вони потребують активного творчого застосування у мовній практиці здобутих знань, умінь і навичок. У таких роботах мовні помилки поділяються на: орфографічні, пунктуаційні, граматичні (словотворчі - будова і творення слів, морфологічні - зміна форм слів; синтаксичні - будова словосполучень і речень), лексичні і стилістичні.
Перекази і твори оцінюються двома оцінками: перша ставить за зміст і мовне оформлення (усвідомлення теми та визначення основної думки переказу чи твору, добір потрібного матеріалу, систематизація його, виклад у певній послідовності, використання відповідних мовних засобів - добір слів, побудова речень, абзаци тощо), друга - за грамотність (додержання орфографічних, пунктуаційних і граматичних правил).
До орфографічних помилок належать:
1)неправильне словотворення (сплутування суфіксів): "приближення" (наближення), "улетіли" (полетіли), "прикладати" (докладати), "мовчки); "назначити" (призначити) тощо;
2) помилкове утворення форм слова (морфологічні).
а) сплутування категорій роді і числа: "продажа" (продаж), "мебель" (меблі), "зла" (злий) собака та ін.;
б) у відмінюванні слів: "кручою" (кручею), "по селам" (по селах), "два раза" (два рази), "хотять" (хочуть);
в) не властиві українській мові словосполучення з прийменниками: "в сім годин" (о сьомій годині), "із-за хвороби" (через хворобу), "ходили за грибами" (по гриби).
3) неправильна побудова словосполучень і речень (синтаксичні): "говорити на українській мові" (українською мовою), "був високий ростом" (на зріст); неправильне вживання дієприкметникових зворотів: "залишившихся" (що залишилися) після війни; "назва" (названий) твір; діти "бігучі" (які біжать); місяць "зійшовший" (що зійшов) на небі та ін.
На полях граматичні помилки позначаються знаком (г). При оцінці "5" допускається не більше однієї граматичної помилки (якщо немає орфографічних та пунктуаційних); при оцінці "4" - не більше 2; при оцінці "3" - не більше 4; при оцінці "2" - не більше 7. При перевірці та оцінюванні переказів і творів користуємося відповідним "нормами", у яких подається класифікація можливих помилок. Серед них, крім орфографічних, пунктуаційних і граматичних, виділяють лексичні і стилістичні, які вважаються мовним помилками.
Лексичні помилки:
1) перенос окремих слів і словосполучень з російської мови в українську: "приймати участь" (брати участь), "сказати слідуюче" (наступне), "не сдержали" (не додержали слова), "построїти" (побудувати) школу, "казатися" (здаватися) спокійним, "жарена" (смажена) картопля т а ін.;
2) фразеологічні русизми: "було та сплило" (було та загуло), "усіх на виду" (на очах, прилюдно), "Круглий рік" (цілий рік, увесь), "тягнути час" (зволікати), "бити ключем" (якщо про життя - буяти, вирувати, клекотіти) тощо.
Охопити на одному заняття аналіз різних за класифікацією помилок неможливо. Тому цю роботу можна проводити перед вивченням нового матеріалу або на іншому етапі уроку, якщо матеріал з повторення логічно вплітається в канву виучуваного. Тоді є можливість, працюючи над помилками, не тільки повторювати теоретичний матеріал, а й закріплювати правила на

 
 

Цікаве

Загрузка...