WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Виправлення помилок в початкових класах - Курсова робота

Виправлення помилок в початкових класах - Курсова робота

виробляє навички спілкування з аудиторією за допомагаю невербальних засобів (міміка, жести). Найдоцільніше семінарські заняття проводити в старшій ланці середньої школи (9-11-ті кл.). Визначаючи тему, орієнтуємося на основні розділи науки про мову.
Пропоную таку тематику уроків-семінарів:
1. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія.
2. Лексика, фразеологія.
3. Будова слова і словотвір. Орфографія.
4. Морфологія. Службові частини мови. Орфографія.
5. Складнопідрядне речення. Пунктуація.
6. Вживання розділових знаків (загальний огляд).
Методика організації і проведення семінарських занять може бути різною. В основі найбільш ефективної, на мій погляд, технології такого уроку - робота в малих групах. Орієнтовано за тиждень оголошуємо т Ему заняття, тематику доповідей, ознайомлюємо з літературою. Загальну тему членуємо на кілька часткових підтем, відповідно клас ділимо на підгрупи і призначаємо основних доповідачів, які писатимуть реферати. Дбаємо про те, аби кожен учень отримав певне завдання: підготувати і відповідно оформити стисле повідомлення із визначеного питання підтеми (1-2 учні з кожної підгрупи), розробити індивідуальну картку контролю, у якій зафіксувати п'ять теоретичних питань з теми і два завдання практичного характеру (добирають вправи з посібників, дидактичних матеріалів). Учитель передбачає створення ситуацій пошуку введенням запитань і завдань проблемного характеру, використання елементів зацікавленості (один з доповідачів готує, наприклад, виступ на тему "Це цікаво знати" або "Цікаво про складне" за матеріалами науково-популярних видань про мову).
Перед оголошенням теми і мети уроку доречно з'ясувати етимологію, лексичне значення слова семінар (походить з латинської мови, означає прктичні заняття у групах).
Перший доповідач (5-7 хв.) у формі вільних висловлювань (текст реферату не читається, використовуються план, окремі тези) ознайомлює учнівську аудиторію з першим питанням загальної теми, пропонує класу окремі вправи із самостійно дібраних прикладів (речення, словосполучення) для колективного виконання, ілюструє доповідь яскравими зразками за допомогою різноманітних засобів навчання. Завершивши усне повідомлення, доповідач відповідає на поставлені запитання з теми виступу.
Надаємо слово співдоповідачеві, після чого організовуємо перехресне колективне взаємоопитування (учень-учневі, учитель-учневі) згідно підготовлених індивідуальних карток контролю; школярі першої підгрупи пропонують самостійно дібрати до семінарського заняття практичні завдання. Суворо регламентуємо час, запрошуємо до виступу другого доповідача і т.д.
Семінар завершуємо обговоренням доповідей і підсумком учителя. Оцінки виставляємо за зміст доповіді та вміння її виголосити, за грамотність письмового оформлення (реферати подають на перевірку), зміст самостійно розроблених карток та правильність їх мовного оформлення, участь у роботі семінару, за рецензування доповідей. На заняття відводиться дві навчальні години.
Орієнтовна тематика доповідей і співдоповідей з теми семінарського заняття "Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія":
1. Звуки української мови. (Співдоповідь: Звукова система мов).
2. Мова - особлива знакова система. (Співдоповідь: На шляху до сучасного алфавіту).
3. Українська літературна вимова. (Співдоповідь: Закон краси, або Про милозвучність української мови).
4. Принципи українського правопису. (Співдоповідь: Дещо з історії української орфографії.
Урок-залік. Нова форма проведення повторювально-узагальнюючого уроку, уроку контролю й обліку здобутих знань. Контролююча функція заліку не є основною, важливо, щоб діти закріпили, узагальнили, систематизували матеріал з теми чи розділу, попрацювали над виробленням навичок культури усного мовлення. Уроки-заліки сприяють формуванню вольової сфери школярів, навичок самодисципліни. Таких уроків можна планувати три-чотири на рік з особливо важливих тем шкільного курсу.
Доречно планувати залікові уроки і з розділу "Розвиток зв'язного мовлення".
Важливо вже на першому уроці поінформувати дітей стосовно проблематики майбутнього заліку, щодо дати його проведення та вимог. Вже до цього уроку варто скласти перелік залікових питань і завдань, підготувати деякі зразки відповідей, пам'ятки, схеми мовних розборів. Практика переконує нас у доцільності організації роботи школярів по групах під керівництвом учнів-консультантів на підготовчому етапі. Знання, вміння й навички контролюються, обліковуються. Успішна робота на проміжному етапі є підставою для отримання школярем автоматичного заліку.
Форма залікового заняття може бути різною: усна фронтальна перевірка знань з теорії та самостійна робота практичного характеру; письмове опитування за картками-завданнями; виконання кількох залікових робіт.
Орієнтований зміст залікової роботи для четвертокласників з теми "Дієслово".
Залікова робота (письмово)
1. Замініть подані дієслова, що входять до словосполучень, синонімами, які б виразніше, точніше назвали дану дію.
Гордитися успіхами (пишатися), думати над розв'язанням завдання (міркувати, розмірковувати), вирішити непорозуміння (з'ясувати), попасти в ціль (влучити), дути на полум'я (дмухати), використати на практиці (застосувати), закрити двері (зачинити), закрити очі (заплющити), їсти вечерю (вечеряти), записати свої враження (занотувати), запізнитися з відповіддю (забаритися).
Наступне завдання зорієнтоване на формування мовного чуття. Його виконання становить відчутні труднощі для дітей. Тому необхідно подбати про систематичність такої роботи, аби вона стала звичним щоденним вправлянням.
2. Відредагуйте речення та запишіть їх.
- Як тільки буря вщухла, вони поверталися додому.
- Коли зайде сонце, швидко смеркалося.
- Незабаром до мене приїжджає приятель і розказав про свої пригоди.
- Коли розмова починається, у приміщенні всі затихли.
3. Скласти творчий етюд (твір-мініатюру) на одну із запропонованих тем з використанням різних дієслівних форм.
Орієнтовні теми: "Якось мені наснилося…", "Якби я був чарівником", "Цікава пригода", "Шумить дощ…", "Мелодії літа".
Залікова робота такого характеру дає змогу перевірити знання теорії з теми. Опитування розпочинає вчитель, а продовжують консультанти, працюючи в межахвизначених груп, результати опитування фіксуються у залікових відомостях та журналі.
Такі роботи також допоможуть визначити рівень володіння навчально-мовними, правописними вміннями й навичками, тому що вони передбачають виконання учнями класифікаційних, конструктивних вправ, практичних завдань пошукового характеру. Робота виконується самостійно, здається на перевірку вчителеві, консультантом.
Залікова робота дасть можливість учителеві виявити рівень мовленнєвої компетентності учнів, узагальнити їх знання на найвищому продуктивно-творчому рівні.
Після проведення комплексу залікових робіт - загальний підсумок уроку. Диференційоване оцінювання учнівської праці - після перевірки вчителем письмових завдань Заняття розраховане на дві години.
Урок у формі дидактичної гри.
Очевидно, нові підходи до навчання мови слід пошукати тут - у резерві навчальної гри, яка здатна активізувати діяльність, підвищити інтерес до предмета і, що важливо, стимулювати різні види спілкування,

 
 

Цікаве

Загрузка...