WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Виховання звукової культури мовлення дітей старшого дошкільного віку - Курсова робота

Виховання звукової культури мовлення дітей старшого дошкільного віку - Курсова робота

/швидкий, середній, повільний/, з допомогою інтонації вміє передавати різні почуття /сум, радість, острах, гнів, здивування.
ДОСТАТНІЙ: дитина правильно вимовляє всі звуки рідної мови, водночас, спостерігається нечітка вимова шиплячих та сонорних звуків у словах і словосполученнях, дотримується орфоепічних норм вимови /Кз.=0,7-0,9/; диференціює схожі звуки на слух, правильно їх відтворює, самостійно виправляє мовленнєві помилки регулює силу голосу, темп мовлення, використовує в мовленні засоби інтонаційної виразності за вказівкою дорослого.
СЕРЕДНІЙ: дитина вимовляє всі звуки рідної мови, крім шиплячих і сонорного [р], не володіє літературними нормами вимови /Кз.=0,5-0,7/; не диференціює подібні за звучанням звуки, самостійно не виправляє мовленнєві помилки, за вказівкою дорослого, вміє передати різний темп мовлення та змінити силу голосу, використовує в мовленні окремі інтонаційні засоби виразності.
НИЗЬКИЙ: дитина спотворює більшість звуків рідної мови, не дотримується орфоепічних норм вимови, має нечітку дикцію /Кз.=0,3-0,5/; фонематичний слух недостатньо розвинений, не помічає й не виправляє мовленнєві помилки; самостійно не регулює силу голосу, темп мовлення; не користується інтонаційними засоби виразності.
Кількісні показники рівнів розвитку звукової культури мовлення подано в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4.
Рівні розвитку звукової культури мовлення дітей середнього
дошкільного віку (%)
Групи Рівні
Високий Достатній Середній Низький
Експериментальні 8 14 56 22
Контрольні 6 12 54 28
Як засвідчує таблиця, лише 8% дітей експериментальних і 6% - контрольних груп досягли високого рівня розвитку звукової культури мовлення. До достатнього рівня піднялось 14% дітей - в експериментальних і 12% - у контрольних групах. Як бачимо, переважна більшість дітей знаходилася на середньому рівні розвитку звукової культури мовлення (56% - в експериментальних та 54% - у контрольних групах).
Отже, аналіз експериментальних даних свідчить про те, що переважна більшість дітей старшого дошкільного віку знаходиться на середньому рівні розвитку звукової культури мовлення.
2.3. Формування звукової культури мовлення дітей засобами дидактичної гри.
У формуючому експерименті брало участь 30 дітей старших груп дошкільного закладу освіти міста Броди. Навчальна робота в експериментальних групах здійснювалася за розробленою нами методикою виховання звукової культури мовлення у дітей засобами.
Теоретичними позиціями побудови експериментальної методики виступили концептуальні положення щодо принципів організації навчання. Провідними принципами експериментального дослідження були: загальнодидактичні: комплексність методів і прийомів навчання, єдність дитячого садка і сім'ї у вихованні; загальнометодичні: увага до матерії мови, оцінка виразності мовлення (Л.П.Федоренко); частковометодичні: комунікативна спрямованість навчання, забезпечення максимальної мовленнєвої активності, навчання мови як діяльності (В.Л.Скалкін); домінуюча роль ігрової діяльності, національна спрямованість навчання, емоційна насиченість заняття (А.М.Богуш); спеціальні: послідовність введення звуків, принцип однієї труднощі (один важкий звук на одному занятті), заміна діалектної вимови літературною (А.М.Богуш).
Означені принципи були покладені в основу розробленої експериментальної методики виховання звукової культури мовлення дітей засобами дидактичної гри.
Розроблена методика базується на використанні в роботі з дітьми старшого дошкільного віку дидактичних ігор на фонематичний слух, дихання і артикуляцію свистячих, шиплячих і сонорних звуків, розрахована на 3 місяці. Опишемо цю методику.
Перший місяць відводиться на формування в дітей фонематичного слуху. Пропонується використовувати 5 дидактичних ігор в тиждень.
Наприклад. Гра "Хто краще чує?"
Мета. Розвивати вміння дитини розрізняти на слух свистячі звуки [с], [з], [с'], [з'].
Хід гри.
Вихователь повідомляє дитину, що іграшковий Буратіно хоче пограти з нею в гру. Він буде називати слова, а дитина, якщо почує звук [с], піднімає руку. (Пропонуються такі слова: коса, коза, зуб, миска, суп, оса, зірка, сік, зошит. (Див. додаток 1).
Другий місяць присвячується формуванню в дитини правильного дихання. Використовують 5 ігор в тиждень.
Наприклад. Гра "Завірюха".
Мета. Формувати правильне мовне дихання.
Матеріал: нарізані клаптиками папірці.
Хід гри.
Вихователь пропонує дитині зробити "завірюху": подути на клаптики білого паперу. (Див. додаток 2).
Протягом третього місяця формується правильна артикуляція звуків.
В перший тиждень третього місяця відбувається постановка і тренування свистячих звуків.
Наприклад. Гра "Змійки".
Мета: Вчити дітей правильної артикуляції звука [с], [с'].
Хід гри.
Вихователь пропонує дітям перетворитися на змійок і посичати як вони с-с-с. Потім м'яко -с'. (Див. додаток 3).
Другий тиждень присвячується формуванню вимови шиплячих.
Наприклад. Гра "Теплий вітерець шумить".
Мета: Формування правильної артикуляції звука [ш].
Хід гри.
Вихователь пропонує дитині уявити як шумить теплий вітерець - ш-ш-ш. Діти рівномірно, з силою видихаючи, промовляють звук [ш]. (Див. додаток 3).
На третій тиждень формуємо артикуляцію сонорного звука [р]. Цей звук є важким для артикуляції, тому одну вправу проводять, доки дитина не досягне певного результату.
Наприклад. Гра "Тигри".
Мета. Формування артикуляції [р].
Хід гри.
Вихователь пропонує дітям уявити, що вони перетворилися на диких тигрів і поричати як тигри: р-р-р. (Див. додаток 3).
Четвертий тиждень відводиться на формування правильної вимови звуків [дж], [дз].
Наприклад. Гра "Мухи".
Мета. Формування правильної артикуляції звука [дз].
Хід гри.
Вихователь пропонує дітям перетворитися на мух продзищати: дз-дз-дз. (Див. додаток 3).
Отже, на даному етапі, ми розробили експериментальну методику використання дидактичних ігор в щоденній роботі по формуванню правильної звуковимови дітей і опробували її з дітьми експериментальної групи старшого дошкільного віку.
2.4. Ефективність виховання звукової культури мовлення дітей засобами дидактичної гри.
Під час формуючого експерименту ми розробили й опробували експериментальну методику виховання звукової культури мовлення в дітей засобами дидактичної гри.
Наступним етапом роботи була перевірка ефективності розробленої нами методики виховання звукової культури мовлення.
Ми протягом одного тижня проводили контролюючий експеримент. Для цього використовували ті ж ігри, що і в констатуючому експерименті.
Результати експерименту свідчать, що в дітей контрольної групи розвиток фонематичного слуху і артикуляції звуків майже не змінився, а залишився на попередньому рівні. Мовнедихання не сформоване.
У дітей експериментальної групи спостерігалося підвищення рівня розвитку фонематичного слуху, артикуляції,

 
 

Цікаве

Загрузка...