WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Виховання звукової культури мовлення дітей старшого дошкільного віку - Курсова робота

Виховання звукової культури мовлення дітей старшого дошкільного віку - Курсова робота

уперед,заокруглювати, розтягувати в посмішку/, вміння утримувати нижню щелепу в певному положенні. Розвивати змішаний тип мовного дихання. Вчити правильно дихати, робити вдих через ніс, плавний, вільний, подовжений видих /довжина видиху дорівнює фразі з 3-5 слів, тривалість паузи - рахунок: один, два/. Привчати дітей говорити без напруження, регулювати силу голосу залежно від ситуації: нормально, голосно, тихо, пошепки. Домагатися нормального темпу мовлення, говорити помірно, чітко, не поспішаючи. Продовжувати розвивати
артикулювати та вимовляти звуки [р,р'] у різних позиціях, вибуховий звук [г]; дзвінко вимовляти звук [б] у кінці слів. Стежити за твердою вимовою шиплячих звуків, напівпом'якшеною перед "і" та пом'якшеною вимовою подвоєних шиплячих в іменниках середнього та жіночого роду. Продовжувати розвивати м'язи мовного апарату: рухомість язика /вміння робити язик широким і вузьким, утримувати широкий язик за нижніми зубами, відсувати назад тощо/, рухливість губ /уміння витягувати їх уперед, заокруглювати, розтягувати в посмішку/, вміння утримувати нижню щелепу в певному положенні. Розвивати змішаний тип мовного дихання. Вчити правильно дихати, робити вдих через ніс, плавний, вільний, подовжений видих /довжина видиху дорівнює фразі з 3-5 слів, тривалість паузи - рахунок: один, два/. Привчати дітей говорити без напруження, регулювати силу голосу залежно від ситуації: нормально, голосно, тихо, пошепки. Домагатися нормального темпу мовлення, говорити помірно, чітко, не поспішаючи. Продовжувати розвивати
Володіють вимовою звука
[р],та вимовляють
слова згідно
літературних норм
української мови.
Оволодівають
правильною
вимовою всіх
звуків рідної
мови, в тому числі
шиплячими і звуком [р]. Тип мовного дихання-змішаний.
Диферен-ціюють близькі фонеми, добре розвинений
фонематичний слух. Темп
мовлення
нормалізу-ється,
регулюють силу голосу
відповідно до
ситуації.
Продовження табл. 1.1
Дітей дошкільного віку /Київ,
1997/.
артикулювати та вимовляти звуки [р,р'] у різних позиціях, вибуховий звук [г]; дзвінко вимовляти звук [б] у кінці слів. Стежити за твердою вимовою шиплячих звуків, напівпом'якшеною перед "і" та пом'якшеною вимовою подвоєних шиплячих в іменниках середнього та жіночого роду. Продовжувати розвивати м'язи мовного апарату: рухомість язика /вміння робити язик широким і вузьким, утримувати широкий язик за нижніми зубами, відсувати назад тощо/, рухливість губ /уміння витягувати їх уперед, заокруглювати, розтягувати в посмішку/, вміння утримувати нижню щелепу в певному положенні. Розвивати змішаний тип мовного дихання. Вчити правильно дихати, робити вдих через ніс, плавний, вільний, подовжений видих /довжина видиху дорівнює фразі з 3-5 слів, тривалість паузи - рахунок: один, два/. Привчати дітей говорити без напруження, регулювати силу голосу залежно від ситуації: нормально, голосно, тихо, пошепки. Домагатися нормального темпу мовлення, говорити помірно, чітко, не поспішаючи. Продовжувати розвивати інтонаційну виразність мовлення /дикцію,
тембр, мелодику, фразовий і логічний наголоси/.
шиплячими і звуком [р].
Тип мовного дихання-змішаний.
Диферен-ціюють близькі
фонеми, добре розвинений фонематичний слух.
Темп мовлення нормалізу-ється, регулюють силу
голосу відповідно до ситуації.
Як бачимо, в чинних програмах виховання і навчання дітей дошкільного віку досить повно висвітлено змістову сторону виховання звукової культури мовлення. Так, у програмі "Дитина" [58] визначено виховання таких чинників звукової культури мовлення: розвиток мовного дихання, фонематичного слуху, дикції, володіння темпом мовлення, силою голосу, інтонаційними засобами виразності. В програмі акцентується увага на вимові дітьми шиплячих, свистячих та звуків [г],[ґ],[к],[х],[дз],[дж].
У програмі "Українське дошкілля" [195] пропонується розвивати голосовий апарат, мовне дихання, фонематичне сприймання, мовний слух; удосконалювати дикцію, дотримуватися орфоепічної правильності мовлення, закріпити правильну вимову звуків [с,з,ц,ш,щ,ч,л,р,дз,дж] дітьми середнього дошкільного віку.
В тематичній програмі "Розвиток українського мовлення у дошкільників" /автор Н.Я.Дзюбишина-Мельник/ визначено такі завдання: розвивати в дітей фонематичний слух, дикцію, мовне дихання, "закріпити вміння володіти силою голосу, темпом мовлення", прищеплювати навички орфоепічне правильного мовлення, вдосконалювати вимову голосних і приголосних звуків. Особлива увага звертається на вправлянні дітей у вимові [г,к,х,ф], свистячих [ц,ць,з,зь,с,сь], шиплячих [ш,ч,ж] і сонорних [р,рь,л,ль] звуків, також пропонується ознайомити дітей з будовою мовного апарату: як рухаються губи і язик при творенні звуків.
Аналіз методичних порад для вихователів та батьків "Дитина в дошкільні роки" [59] засвідчив, що авторами визначено лише деякі аспекти виховання звукової культури мовлення, а саме: "регулювати темп мовлення, тембр голосу, вдосконалювати дикцію", правильно вимовляти шиплячі звуки [ш,ж,ч], сонорні [л,р], усі звуки рідної мови.
У програмі "Малятко" [120] сформульовані завдання з виховання звукової культури мовлення таким чином: розвивати мовне дихання, фонематичний слух, інтонаційну виразність мови, уточнювати, закріплювати правильну вимову всіх звуків рідної мови. Особлива увага звертається на оволодіння дітьми правильною вимовою шиплячих та звука [р] до кінця року.
Аналізуючи чинні програми виховання і навчання дітей дошкільного віку, ми також звертали увагу й на Показники засвоєння дітьми звукової культури мовлення. В ході аналізу ми дійшли висновку, що в більшості з них відбито загальний кінцевий результат. І лише у програмах "Малятко" та "Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку" конкретно визначено показники засвоєння змісту звукової культури мовлення. Так, у програмі "Малятко" визначено, що діти до кінця року повинні оволодіти вимовою звука [р] і шиплячих звуків, вимовляти слова згідно літературних норм української мови.
Найбільш повно визначено показники засвоєння змісту звукової культури мовлення у програмі "Витоки мовленнєвого розвитку дітей Дошкільного віку": діти оволодівають правильною вимовою всіх звуків рідної мови, в тому числі шиплячими і звуком [р], диференціюють близькі за звучанням фонеми, регулюють силу голосу та темп мовлення відповідно до ситуації спілкування, мають змішаний тип мовного дихання.
Наступне завдання передбачало аналіз планів навчально-виховної роботи вихователів старших груп.
Аналізуючи календарні плани, ми прагнули з'ясувати: чи вирішуються завдання виховання звукової культури мовлення у складі інших занять і в повсякденному житті; як використовуються фольклорні твори в різних формах роботи. Результати аналізу, планів навчально-виховної роботи подано в таблиці 1.2
Таблиця 1.2.
Відображення завданьвиховання звукової

 
 

Цікаве

Загрузка...