WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Особливості імпресіонізму у збірці “Три перстені” Богдана-Ігоря Антонича та “Перші пісні” Федеріко Гарсія Лорки - Реферат

Особливості імпресіонізму у збірці “Три перстені” Богдана-Ігоря Антонича та “Перші пісні” Федеріко Гарсія Лорки - Реферат

автором вечірнє поле, яким йде його герой і мріє про своє життя. У цьому вірші, як і у всій збірці загалом, вперше з'являється дуже важливий і постійний для лорківської поезії образ місяця. Цього разу місяць не виступає лише холодним нічним світилом, а, навпаки, є для героя чимось дуже близьким: "Me pusieron la luna en las manos" [2, 18]. І цей вірш має характерну для більшості творів Лорки замкнену структуру, подібну до кола. Автор досягає такого ефекту за допомогою постійного повторення ключових слів. У цій баладі такими словами виступають: "Sobre el cielo de las margaritas ando..." [2, 18].
Для Антонича місяць - чи не найголовніше світило поетичної філософії. Микола Ільницький справедливо стверджує, що "в українській літературі важко знайти ще поета, так задивленого в нічне небо, як Богдан-Ігор Антонич" [5, 2]. В "Трьох перстенях" місяць набуває виняткових рис персоніфікації, тому поєднання деталей пейзажу і характеристики місяця створюють своєрідну картину поетичної метафізики Антонича:
Виходить місяць до діброви писать елегії на пнях. [3, 107]
У вірші Лорки Canci?n de jinete присутній образ смерті, тут мертвим є вершник, якого на собі везе його кінь. Ми бачимо перед собою велику кількість суто імпресіоністичних деталей: тут і зорові образи, які змальовують розбійників і їхній шлях, а також образ-запах, який Лорка представляє так:
? Qu? perfume el flor de cuchillo! [2, 26]
І знову перед нами постає образ місяця, тільки це вже не те приборкане нічне світило, яке ми могли бачити у жовтій баладі, а зловісний чорний місяць - передвісник смерті, смерті вершника і його коня.
Часто вірші поетів являють собою замкнену структуру, яка є такою завдяки постійним повторенням конкретних слів, фраз або речень. Саме така структура вірша якнайбільш нагадує магічне заклинання, яке, як відомо, свій потаємний зміст зосереджувало саме на циклічному повторюванні певних семантичних одиниць. Цікавим є те, що в нашому випадку поети зазвичай у якості таких слів обирають якийсь миттєву картину безкінечного потоку буття, виражають цю картину словесно і неминущим робилять саме цей момент, ніби він не розчиняється у часі, не стає минулим. Такою особливою структурою хронотопу представлені майже всі вірші Лорки, рідше можемо зустріти подібні конструкції у Антонича. Така структура часу, втім, пояснюється взагалі своєрідністю часопростору в імпресіоністичних творах. Тут час і простір ущільнюються і подрібнюються, предметом мистецької зацікавленості є не послідовна зміна подій і явищ, не логічно впорядкований відрізок життя, а уривчасті фрагменти їх, відбиті у свідомості персонажа [9, 234].
Образ місяця як постійна імпресіоністична деталь зримо або незримо присутня майже у всіх поезіях Антонича та Лорки. У вірші іспанського поета "Ноктюрни біля вікна" місяць, а також вітер, виступають головними персонажами вірша. У першій частині між небом і землею поділені два стихії природи - вітер панує на землі, а на небі володарем є місяць. Але місяць також є всюдисущим. Місяць панує:
Luna sobre el agua. Luna bajo el viento [2, 28].
У вірші "Верлен" місяць тільки довершує картину буття, доповнює сум ліричного героя. Пісня, яку він ніколи не заспіває, навіки заснула, і місяць байдуже світить над водою. Саме ця картина яскраво характеризує ще одну рису імпресіоністичного світосприйняття, де пейзажність, хоча й була однією з основних ознак творчості письменників, але пейзаж змальовував не просто картину природи, не тло подій, а засіб психологічної
характеристики [9, 236]. Місяць в поезії Гарсія Лорки виступає саме таким засобом.
Місяць для Антонича у "Трьох перстенях" стає засобом для відтворення лемківської стихії, з якої вийшов сам поет:
.свячені кулі, литий пояс, таємне зілля, дика борть.
Шалений місяць - мрійний тенор веде містичну пісню тьми [3, 86].
І дуже часто в поезії можемо бачити прямий зв'язок між місяцем та смертю. Наприклад, у вірші Canci?n de jinete (Пісня вершника) ми можемо бачити причинно-наслідковий зв'язок між цими двома образами:
Por el llano, por el viento, jaca negra, luna roja.
La muerte me est? mirando desde las torres de C?rdoba [2, 36].
Отже, ми можемо побачити, що Богдан-Ігор Антонич увібрав до своєї поезії незначну кількість імпресіоністичних засобів зображення природи, яку він прагнув показати з усім захопленням юнака, яким був під час написання збірки. Природа для нього - незбагненна, одвічна і сповнена краси.
На відміну від Антонича Федеріко Гарсія Лорка у своїй збірці "Перші пісні" перебуває під сильним впливом імпресіоністичних тенденцій. Характерними для цієї збірки є постійне вживання дефініцій, називання, велика кількість звуків, запахів, кольорів, а також заглиблення в пейзажність, де є багато описів стихій, дерев, дня і ночі. Тут ми зауважуємо притаманну тільки іспанському поетові стислість, економію слів у віршовому рядку. Таким чином глибинний психологічний підтекст кожного слова набуває незмірно сильнішого значення, ледве не кожне слово виступає символом. Якщо врахувати, що більшість словникового складу поезії Лорки - це іменники, то, зрозуміло, що імпресіоністичне звучання кожного найменування, кожної дефініції посилюється набагато сильніше, ніж якби автор переказував свої спостереження суто у вигляді повних речень, де наявні головні і другорядні члени речення.
Постійне звернення до місяця вказує на романтичний характер поезії [8, 45], але при цьому місяць є дуже характерною імпресіоністичною деталлю всього творчого доробку і Антонича, і Лорки, незалежно від того, у який період творчості вона писалася. Але при всій очевидності втілення рис імпресіонізму в поезії, яка підтверджується постійним вживанням пейзажних деталей, описів звуків, запахів тощо, за кожним окремим називанням ми бачимо не тільки зовнішній його зміст, але й потаємний, глибинний зміст, в якому проглядається безліч стародавніх міфів, легенд, притч, архетипів [8, 46]. Наприклад, це той же місяць, зорі, сонце, туман, птахи, весна. У цьомувже можна зауважити суттєві риси символізму. Тому ми можемо ствердити, що імпресіоністичне забарвлення поезії і Антонича, і Лорки виступає лише оболонкою, крізь яку ми можемо прочитувати велику змістову глибину, що підлягає серйозній і послідовній інтерпретації не тільки імпресіоністичного спрямування. При читанні поезії цих авторів не треба забувати про цей прихований зміст, де кожний, здавалося б зрозумілий образ, несе у собі ще один імпліцитний образ, що є внутрішнім сенсом всієї образної структури. І характерною своєрідною рисою світобачення Богдана-Ігоря Антонича та Федеріко Гарсія Лорки є саме безкінечна кількість змістів, які підлягають набагато глибшому прочитанні, аніж поезія суто імпресіоністичного спрямування.
ЛІТЕРАТУРА
1. Нistoria literatury hiszpa?skiej, tom II, Warszawa: Pa?stwowe wydawnictwo naukowe, 1972, s.314-317.
2. Lorca F.G., Poezje, wyb. i przek?. Jana Winczakiewicza, Warszawa: Ksi??ka i Wiedza, 2003, s.8-36.
3. Антонич Б.-І. Велика гармонія. - К.: Веселка, 2003. - С.85.
4. Андрухович Ю. Богдан-Ігор Антонич і літературно-естетичні концепції модернізму // Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. - Івано-Франківськ, 1998. - С.6.
5. Ільницький М. Образ нічного неба: архетип місяця у поезії Б.-І.Антонича, Ф.Г.Лорки та І.Калинця // Дивослово. - 2003. - №10. - С.2.
6. Качуровський І. Антоничів місяць і проблема українського імажинізму // Сучасність. - 1977. - №6. -
С.103-109.
7. Малиновская Н. Самая печальная радость - быть поэтом // Ф.Г.Лорка Избранные произведения:
В 2-х томах. Т.1. - М: Художественная литература, 1986. - С.5-10.
8. Онищак Н. Лорка стає ближчим (Компаративний аналіз творчості Ф. Г. Лорки та Ліни Костенко) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1997. - №9. - С.44-47.
9. Пахаренко В. Українська поетика. - Черкаси: Відлуння-плюс, 2002. - С.233-237.

 
 

Цікаве

Загрузка...