WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Складнопідрядні речення часу - Реферат

Складнопідрядні речення часу - Реферат

особливостями.
Складнопідрядні речення, у яких часовий період між двома різночасовими діями не окреслений, виражають таку послідовність: для головної частини відбувається після дії підрядної, дія головної частини передує дії, вираженій підрядною частиною речення.
Визначальним показником структури складнопідрядних речень цієї групи є обов'язкове вираження присудків складових частин формами дієслів досконалого виду минулого або майбутнього часу. У найбільш загальному вигляді значення послідовності передається за допомогою сполучників коли, як.
Коли розложила карти в кружало, примружила по привичці очі й заговорила [2, с.139]. Коли в'їхали по втомлюючи довгій їзді пралісами в простору долину, доглянули тут і там хатини [1, с.388]. Як поховала свого мужа, перестала бувати в божих домах [1, с.226]. А як я прийду додому на день-два, зможемо бачитися [2, с.165].
Позиція підрядної частини в реченнях цієї семантичної групи не впливає вираження смислових відношень між компонентами - підрядна частина може стояти в препозиції та постпозиції тощо головної. Слід зазначити, що у препозиції підрядна частина несе більше стилістичне навантаження, ніж головна.
Коли отворила по хвилі очі і побачила свій власний образ у воді, впали їй в очі її незвичайно червоні уста [1, с.205]. Коли збудилася, були в неї руки зложені, як до молитви [1, с.202].
Значення послідовності у складнопідрядних реченнях з окресленим часовим періодом між діями може ускладнюватися додатковими значеннями, зокрема значенням причини.
Коли я його побачила недалеко дому, забило в мені серце живіше [1, с.191]. Після того як я його побачила…
Через те, що я його побачила…
Коли настав день його приїзду, я ходила зворушена [1, с.174]. Через те, що настав день його приїзду…
Коли та знайома осталася з Марією сама, спитала [1, с.516]. Після того, як та знайома осталася…
Отже, препозитивне речення найчастіше у цій семантичній групі вказує на початок дії постпозитивного головного.
Як закінчила, увішла панка до неї до города [2, с.127].
Зустрічаються складнопідрядні речення часу, у яких постзитивне головне речення виражає передбачення негайного утворення факту чи вже наявність цього факту та близької наступності його після здійснення змісту підрядного речення.
І як наступило літо й настали покоси, зник старий Петро… [2, с.128]. Зразу, коли повернула із служби до села, слідили за нею хлопці й дівчата з цікавістю [2, с.126].
Ми розглядали речення у творах Ольги Кобилянської, у яких часовий період не окреслений, але зустрічаються і приклади речення із конкретизованим часовим періодом між діями. Їх вживання у творах письменниці не є поширеним, тому в окрему групу відносити їх недоречно.
Коли я в дві гудини пізніше заснула, приснився мені Христос [1, с.226]. Коли минув перший тиждень став іншим [1, с.177]. І так минуло вже цілих два роки, як Ілія з Домнікою побралися [2, с.141].
Головну увагу в таких синтаксичних конструкціях звернено на те, скільки часу минуло між двома діями.
Від попередніх різновидів речень структурно-семантичними особливостями відрізняються складнопідрядні речення, у яких наголошується початковий, вихідний момент дії, вираженої головною частиною. Часове відношення таких речень ускладнене обмежувальним моментом тривання дії, про яку мовиться в головній частині і яка розпочинається після того, коли реалізувалася дія, про яку йдеться в підрядній частині. На початковий момент дії вказують сполучники відтоді, відколи.
Село осиротіло, відколи він пішов [2, с.145]. Не заплакав ще ані одною сльозою, відколи спало нещастя на нього [2, с.233]. Відколи Андрій пішов стала вона нужденна, особливо від недавнього часу [2, с.503].
В тих випадках, коли присудки складових частин складнопідрядного речення виражаються дієсловами теперішнього часу, темпоральне значення послідовності фактично втрачається. Функція підрядного речення зводиться тільки до вказівки на момент, з якого починається тривання дії або стану головного речення.
Гарно, прегарно живеться, відколи він тут [1, с.182]. Відколи з нею сходиться, стає з дня на день гірший [2, с.41]. Відколи ти в панів на службі, то вже й чорботку покинула носити [2, с.62].
Для вираження початкової часової межі використовує авторка недиференційований сполучник як. Значення початкового моменту дії створюється внаслідок поєднання недоконаного і доконаного виду в складових частинах або особливим лексичним складом головної частини.
Тижні минали, як Михайло покинув свою землю [2, с.105]. Третій рік минає, як повернулася до рідного села [2, с.126].
Якщо треба підкреслити постпозитивну головну частину, Ольга Кобилянська вживає допоміжний компонент відтоді.
Відколи з'єднався з Ракірою, відтоді розпливаються йому слова в роті [2, с.198]. Відколи зайшов у приятельство з Григоірєм, відтоді вертиться йому плутанина в голові [2, с.82].
Складнопідрядні речення, які передають раптову послідовність дій, є близькими до розглянутих вище конструкцій. Раптовість - необхідний семантичний компонент цих конструкцій - виражається словами лиш, як тільки, відразу, раптом.
Сава пішов до бурдея до худоби, як лиш повечеряли [2, с.158]. Свіжий, холодний воздух вдарив її в лице, як тільки вийшла з костьолу [1, с.290]. Коли надходила година його приїзду, я раптом випросилася ніби до Оксани і пішла далеко на прохід в поле [1, с.174]. Коли доходив кінця села, відразу станув [2, с.208]. Як тільки скінчив грати, посипалися грімкі оплески [1, с.70]. Як тільки упавших стягнено з їх висоти, велася борба на життя й смерть [1, с.386].
Наведені лексеми показують, що:
1) дія, виражена головною частиною складнопідрядного речення, починається зразу ж після того, коли відбудеться сказане у підрядній частині;
2) початок того, про що говориться у головній частині, збігається з кінцем дії, названої підрядною частиною.
Основне значення темпорального співвідношення цього різновиду речень найвиразніше передається тоді, коли присудки головної і підрядної частин виражаються дієслова ми доконаного виду у формі минулого або майбутнього часу.
Складнопідрядні речення, у яких визначено межу тривання дії, переданої головною частиною, мають свої особливості у вираженні смислових відношень. У таких реченняхвживаються синонімічні спеціалізовані сполучники поки, доки.
За характером темпорального відношення між діями або станами складових частин складнопідрядних речення цього типу поділяються на два варіанти.
1. Складнопідрядні речення, у яких дії або стани складових частин тривають одночасно протягом відрізку часу, визначуваного в підрядному реченні.
2. Складнопідрядні речення, у яких темпоральний зв'язок ґрунтується на принципі послідовності, причому дія або стан головного речення триває до відповідної часової межі постання дії або стану підрядного речення.
Сполучники доки, поки виступають у складнопідрядних реченнях першого варіанту, де одна дія співпадає в своїх межах з іншою, а саме - час протікання дії, названої у головному реченні, обмежується відрізком часу, потрібним для здійснення дії, представленої в підрядному реченні, тобто співвідношення "тривала дія або стан підрядного речення - настання завершеної дії або стану головного речення в один з її моментів". Але на відміну від сполучників коли, як, що не виражають

 
 

Цікаве

Загрузка...