WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Модерністичні мотиви творчості письменників літературної організації „Ланка” марс як наближення до європейської традиції - Реферат

Модерністичні мотиви творчості письменників літературної організації „Ланка” марс як наближення до європейської традиції - Реферат

боїться не безлюддя, а глухого відчуження людства. Вірш "Туман стіною":
Таке безлюддя! Скільки не гукай -
Лиш під ногами стогне мокра глина...
А що як справді вся вона така -
Закохана в електрику країна? [15, 263].
Відчуття самоти виникає на тлі буденної ситуації в поезії Т.Осьмачки. На думку І.Лисенка - "це поезія відчаю, самотності та індивідуалізму" [7, 11]. Порівняємо рядки з поезії "Елегія" Т.Осьмачки і "І вийшов на поле..." Є.Плужника:
Немає глибокого неба, І вийшов на поле, а поле -
ні поля з ярами, мертве...
Чогось забарилась любов Тільки на обрії трьохрукий
у вінку із барвінку... млин...
Один я на світі, Від серця б щирого слова
мов Юда в гаю на вірьовці!.. [12, 30] віддерти -
Такий натомлений!
Один!
Один... [15, 163]
Ліричний герой втратив єдність з природою, із соціумом і залишився сам на сам зі своїм внутрішнім світом у ворожому йому світі зовнішньому. Мотив самотності є провідним в "Історії пані Ївги" і "Собаці" В.Підмогильного, у "Тук-тук..." та "Справжньому чоловікові" Б.Антоненка-Давидовича, в "Небелі" та "Друкарці" М.Галич, проступає в "Політиці" Г.Косинки, творах Г.Брасюка, В.Ярошенка та інших митців
Порушення емоційного балансу активізує механізм підсвідомого - ще один наскрізний мотив творчості митців, що має свій вихід у європейський контекст. К.Дуб зазначає: "Феномен Валер'яна Підмогильного, якого тоталітаризм знищив у розквіті творчих сил, логічно вписується в світовий літературний контекст. Рівень таланту його за своєю психологічною аналітичністю, глибиною і оригінальністю проникнення в людську душу, масштабністю і новаторським використанням розмаїтої зображально-виражальної системи та інтелектуальністю і насиченістю образів філософськими концепціями Фройда, Ніцше, Шопенгауера, Бергсона та засвоєння досягнень зокрема французької класики відповідає всім естетичним параметрам" [Дуб, 98].
Метамотиви, що визначають усю творчість "ланчан" - це гуманізм, пафос націєтворення, а також мотив історичної пам'яті, які виявляються в кожному творі письменників.
Так, наприклад порівняємо рядки з поем "Канів" І.Багряного і Є.Плужника:
Лиловий степ. Пустеля вод широка.
Убогих нив латки і комишів рябіть.
Іржа хаток, похилених в журбі.
А над усім - на кряжі голубім
Печаль очей великого п р о р о к а...
Забута постать глиняна з гори [1, 15-16].
Бо голос крові став неголосний
І не подав онукам оборони,
Коли їх час могутній та грізний
Гнав од дідизни у міські полони! [15, 188]
Нелінійне сприйняття історії визначає не тільки часо-просторові, жанрові й стилістичні, а також і світоглядні особливості творчості модерністів - тяжіння до універсалізації та міфологізації дійсності. У творчому світі "ланчан"-"марсівців" відроджується пантеїзм, подібний міфологічному, актуалізуються та переосмислюються у сучасному контексті питання, що поставлені самою дійсністю.
Міфологізм є однією з важливих особливостей їхнього світотворення. Визначальними риси якого обумовлюють рефлективний та сугестивний характер їхньої творчості, інтелектуалізація її. Лірико-філософської медитації митців сприяють виробленню власної системи міфологем, сполучення різних часів та просторів, суміщення образів та понять.
Тематичним мотивом творчості зазначених письменників став мотив міста, який саме в їхній творчості осмислюється як протилежність селу. Співставлення міста й села домінує в творах усіх письменників "Ланки"-МАРСу. Д.Фальківський у поезії "Ой, шуми моя пісне, над шумами гаю..." зазначає:
Мене змалку недоля погнала у місто...
І щодня проклинав ненажерливе місто,
Чорне-чорне, жахливе, брудне...
Я ж любив так село і кудлаті тополі,
Я ж степи так широкі любив.
Мріяв все, що колись повернуся до поля,
Що колись повернуся до нив" [17, 35].
Степ в художньому світотворенні письменників, що належали до літературної організації "Ланка"-МАРС вживається з конотаціями вічності, волі, що дає можливість говорити про зв'язок цього образу з "трансперсональною домінантністю", тобто з архетипами. При окресленні даного образу створюється бінарна опозиція "степ" - "місто" у значенні "вічне, природне, чисте, гармонійне" - "минуще, морально нівельоване, дисгармонійне щодо природи". Це позначилось на відтворенні впливу міста і села на особистість людини. В романі "Місто" В.Підмогильного подає своєрідну бінарну опозицію: весна в місті - весна в селі в свідомості головного героя Степана Радченка: "Ніщо не викриває так штучності міста, як саме весна, розтоплюючи й тут сніги, але оголюючи мертвий брук замість сподіваного зела, - а хлопець ще прагнув зачути дух вогкої ріллі, втопити очі в зелену далечінь полів,, у чорні смуги пухкого ґрунту. Навкруги він бачив страшне по гноблення природи, і дерева камінних вулиць та обгороджених садків, замкнені тут у клітки, як дивовижні тварини по звіринцях, журно простягли йому своє набрякле гілля. Леле, що важила тут зміна холоду на тепло, крім відповідної зміни одежі? Там весна - сурма світлого бога, промениста провісниця щастя і праці, а тут дрібний, хоч і приємний епізод, кінець господарчого кварталу й початок руху приміських потягів"[14, 390].
Отже, заслуга письменників, що входили то літературної організації "Ланка"-МАРС у розбудові новітньої модерністичної літератури безперечна. Творчість найяскравіших її представників стала синтезом глибоко національного світовідчуття та новітньої думки Європи того часу. Серед модерністських мотивів, що стали провідними в їхній творчості й свідчать про європейськість їхнього творчого надбання, особливо слід виділити мотиви самотності, відчуження людини, смерті й ті, які навіюють думку про неминучу історично-моральну катастрофу переважно філософського, а також суспільно-політичного підґрунтя. Укорінені в ментальний ґрунт української нації художні звершення майстрів слова тісно пов'язані з надбаннями світової духовної скарбниці й репрезентують високий потенціал нашої нації. Дослідження творчих досягнень письменників "Ланки"-МАРСу в широкому світовому контексті має стати матеріалом досліджень сучасних літературознавців.
ЛІТЕРАТУРА
1. Багряний І. Золотий бумеранг та інші поезії. - К.: Рада, 1999. - 680 с.
2. Грабович Г. Екзорцим українського модернізму // Грабович Г. До історії української літератури. - К.: Основи, 1997. - С.571-584.
3. Гомілко Ю. Метафізика тілесності. Концепт тіла у філософському дискурсі. - К.: Наукова думка, 2001. - 340 с.
4. Дуб К. Новела В.Підмогильного"Ваня" в контексті світової літератури // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Випуск 10. - К.: Твім інтер, 2002. - С.96-101.
5. Камю А. Бунтующий человек. Филология. Политика. Искусство. - М.: Политиздат, 1990. - 415 с.
6. Ласло-Куцюк М. Шукання форми. Нариси з української літератури ХХ століття. - Бухарест: Критеріон, 1980. - 327 с.
7. Лисенко І. Поезія самотності та індивідуалізму // Березіль. - 1995. - №5-6. - С.9-12.
8. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром'як, Ю.І.Ковалів та ін. - К.: ВЦ "Академія", 1997. - 752 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...