WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Нові відіменникові прийменники в українській мові - Реферат

Нові відіменникові прийменники в українській мові - Реферат

єдиної валюти в межах держав ЄЕП [Урядовий кур'єр, 2003, 23 грудня]; Сьогодні в мові української тюрми побутують "гарно", "гарненько", "цікаво", "вже нема", "авжеж", "хлопці", "вскочити в халепу", які творять своєрідну підсистему в межах російського арго [Березовенко, 199].
Похідні прийменники у (в) рамках, у (в) межах є синонімічними і майже завжди взаємозамінними. Проте якщойдеться про місцевість, інші географічні поняття, треба послуговуватися прийменником у межах: у межах країни, у межах міста, села, області та ін. [4, 144]. Зауважимо, що прийменником у межах не можна замінити прийменник у рамках, коли мовиться про зустрічі, ділові контакти, перемовини, конференції тощо, тоді вживається в рамках: в рамках конференції, візиту, програми, форуму, святкування, моніторингу.
Такі іменники, як сфера, галузь, ділянка, царина, терен у звичному функціонуванні в мові є синонімами, тому й похідні від них прийменники у сфері, у (в) галузі, у (в) ділянці, у (в) царині, на теренах уживають як семантико-стилістичні синоніми, тобто такі, які не є цілком рівнозначними та взаємозамінними. Ці іменники об'єднує спільне значення "певна сукупність фактів, явищ, занять, що становлять якусь окрему сторону людської діяльності, людських інтересів" Із таким самим значенням уживаються в сучасній українській мові слова царина, лан, нива, терени (як переносні). Звичайно, помітні відмінності у сполучуваності та стилістичних можливостях слів, що входять до першої та другої частини цього синонімічного ряду: галузь, сфера, ділянка - слова стилістично нейтральні, а царина, терени мають виразне стилістичне забарвлення, надають висловлюванню урочистості, піднесеності, а іноді є засобом іронії [4, 144]. Поява елемента релятивності в семантиці іменника сфера, від якого походить іменний компонент прийменника у сфері, пов'язана з перетворенням одного з найбільш абстрактних значень цього слова ('галузь фізичного або духовного життя, діяльності людини чи суспільства; галузь знання, виробництва, мистецтва і т. ін.') [10, 876], яке розвинулося на основі просторового його значення ('район, межа поширення чого-небудь') [10, 876], що на відміну від такого значення інших синонімічних іменників, має відтінок опуклості, об'ємності, середовища. Саме цей відтінок і впливає на поєднуваність прийменника у сфері з відповідними іменниками.
Звичним контекстом, у якому реалізується це значення прийменника у сфері, є його сполучення зі словами, що позначають галузі наукових знань, називають різні аспекти діяльності тощо (у сфері мікробіології, у сфері виробництва, у сфері культури). Цим і зумовлений менший ступінь узагальненості релятивного значення похідного прийменника у сфері. Напр.: У сфері граматики слово поєднує три граматичні рівні морфологічний, синтаксичний і словотвірний [Вихованець, Городенська, 9]; У сфері модусу вона [орієнтація на мовця] означає будь-яке відношення мовця - до предмета мовлення, змісту висловлення, співрозмовника, форми мовлення, порядку, ходу думки [Шинкарук, 64]; Італійська за походженням лексика відіграє важливу роль у складі багатьох європейських мов, зокрема у сфері музики, театру, архітектури, живопису, а також інших [Дем'янова, Мартині, 399]; Незважаючи на те що переважна більшість наших малих підприємств, як і по всій області, зосереджена у сфері оптово-роздрібної торгівлі, останнім часом спостерігається переміщення пріоритетів діяльності до виробничої сфери [Урядовий кур'єр, 2004, 4 червня]; У співпраці з ЮНЕСКОу сфері освіти ми маємо запозичувати найкращий світовий досвід і активно пропагувати власний [Урядовий кур'єр, 2004, 14 травня].
Прийменник у (в) галузі також указує на окрему частину, сторону фізичного або духовного життя, діяльності людини чи суспільства, що зумовлено частковим збереженням лексичного значення базового іменника - 'певна ділянка виробництва, науки і т. ін.' [9, 22]. Це абстрактне значення іменника галузь пов'язане з його прямим конкретним значенням "гілка", що спричинило у свідомості мовців асоціацію з просторовим видовженням, відгалуженням, на противагу опуклості, об'ємності у сприйнятті іменника сфера. А.А.Лучик обмежує вживання прийменника у (в) галузі ремаркою книжн. [7, 292], зважаючи на те, що він уживається переважно в науковому стилі. Напр.: Даючи позитивну відповідь на запитання, автори підкреслюють, що адресатом цієї праці є не тільки мовознавці традиційної школи, а й комп'ютерні лінгвісти, теоретики інформаційних наук і фахівці в галузі інформаційних технологій, для яких обрана авторами професійна мова й спосіб викладу є логічними [Мовознавство, 2002, № 6, 73]; Тлумачні словники як галузь лексикографії слугують фіксації результатів досліджень у галузі семантики як розділу теоретичного мовознавства [Мовознавство, 2002, № 6, 21]; Цікаві висновки в галузі функціонального синтаксису було зроблено на матеріалі простого речення [Лаврінець, 1]; Паралельно з культурною програмою в Києві відбудеться перше засідання Спільної українсько-китайської комісії з питань співробітництва в галузі культури, яким буде започатковано створення цього органу [Урядовий кур'єр, 2004, 14 травня].
Особливу активність в останні роки виявляє похідний прийменник у (в) царині, базовий іменник якого донедавна перебував у пасивному словникові української мови. Очевидно, актуалізація раніше вживаного іменника гшрина посприяла широкому використанню цього прийменника саме як "найсвіжішого", не затертого порівняно з його попередніми аналогами. Характерно, що він навіть потіснив в ужитку давніший похідний прийменник у (в ) галузі і з наукової сфери дедалі активніше проникає в інші функціональні стилі української мови, зокрема в публіцистичний. Напр.: Потреба скласти цілісне, повне уявлення про мовно-національний розвиток 20 30-х років XX ст., зокрема у царині поетичної творчості, скеровує інтерес дослідників до вивчення мови репресованих у той час письменників, до яких належить і М.К.Зеров [Зіневич, 1]; Для реалізації зазначеної мети плануємо ... встановити основні закономірності виявів пуризму в царині дериватології [Яковець, 112]; Видання КНЕЮ викликають дедалі більше зацікавлення не тільки навчальних закладів України, а й багатьох читачів, які шукають себе в царині економіки [Урядовий кур'єр, 2004, 20 березня]; У царині користування документами, інформування громадськості про визначні історичні події під патронатом Кабінету Міністрів за активної участі архіву видано кілька збірників документів [Урядовий кур'єр, 2003, 9 грудня].
Поки що обмеженим у своєму вжитку є похідний прийменнику (в) ділянці, на який натрапляємо насамперед у наукових текстах. Функціонально він

 
 

Цікаве

Загрузка...