WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Дієслівна синоніміка як вираження ментальності українського народу (на матеріалі творів Г.Тютюнника) - Реферат

Дієслівна синоніміка як вираження ментальності українського народу (на матеріалі творів Г.Тютюнника) - Реферат

ментальність українського народу.
Синонімам властива певна внутрішня організація, принципи якої безпосередньо залежать від характеру семантичних відношень між словами. Центром синонімічного ряду виступає семантично і функціонально провідна лексема-домінанта, після неї залежно від ступеня семантичної градації, виступають загальномовні синоніми, а після них - вживаються синоніми контекстуальні.
Одним із видів лексико-семантичних зв'язків є синонімічні зв'язки слів. На позначення мовного акту Г. Тютюнника використовує синонімічний ряд із домінантою говорити. Синоніми говорити, розмовляти, гомоніти, мекати, сказати, бурчати, базікати, белькотати, лепетати, зацитькати об'єднані на основі спільного значення кожного з них - передавати словами думки, почуття тощо, повідомляти про щось.
Синонімічні одиниці, виявлені нами в творах Тютюнника, відтворюють найрізноманітніші відтінки здійснення мовленнєвого акту, виражають оцінну характеристику його, ставлення мовцядо повідомлюваного чи суб'єкта говоріння.
Розглянемо мовний матеріал:
"... - Оце розмовляла з Уляною, - гомоніла Явдоха, розпинаючи хустку, - так жаліється, що розпарубкувався Тимко, що колоду до ноги прив'язуй" [10, 129].
"Головний агроном відізвався не скоро, потім, коли його нарешті викликали, довго мекав щось невиразне і під кінець сказав, що не дасть ні зернини" [10, 95].
"На фермі Павла неприязно зустрів Кузько.
- Жди його, як пана, - бурчав він, рухаючи вилами..." [10, 129].
"Притула забелькотав безтямно. На ньому змінилося обличчя.
- Мироне! Пожалій!" [9, 276].
"На нього з усіх сторін зацитькали:
- Даремно говориш...
- Попав пальцем в небо..." [9, 273].
Словник синонімів української мови до слова говорити пропонує такий синонімічний ряд: сказати (повідомити усно про щось), промовити, повідати, бовкнути, белькнути, ляпнути, процідити [7, 196].
Розглянути мовний матеріал свідчить про те, що синонімічний ряд на позначення слова говорити відображає ментальність українців. Письменник враховує те, що ці синоніми є характерними для українського народу.
Для позначення нестандартного комунікативного акту, який передбачає дуже голосне говоріння, Григорій Тютюнник залучає такі синоніми: кричить, репетує, галасує, верещить, горланить. Ці синоніми об'єднуються у синонімічний ряд, де домінантою виступає слово кричати, що означає "дуже голосно щось говорити" [12, 61].
Порівняймо:
"Коли його через силу дратували, він розмахував руками і кричав" [9, 272].
Розмовний синонім репетувати означає, голосно кричати, перебуваючи у збудженому стані.
Наприклад:
"Одного разу прилітає моя Парася і репетує:
- Заорався Хома в нашу землю..." [9, 267].
Лексема галасувати має значення - сильно кричати, здіймати галас.
Розглянемо мовний матеріал:
"... - Куди, - галасую, - заліз? Хіба тобі очі пополудило, що межі не бачиш?" [9, 267].
Синонім верещить розмовний, який позначає пронизливий, різкий крик:
"- Ти мене культури пройшов вчити? - верещить сусідка та мене за поли і давай їх смикати, аж лопотять" [9, 268].
Дієслово горланити автор використовує для відображення дуже голосного, на все горло, говоріння, крику.
Розглянемо мовний матеріал:
"Як привели на огляд коней, то найбільше метушився Мирон. Забігав поперед лікаря, зазирав коняці в зуби, мацав за хрящі, за коліна, визначав породу, вік і горланив, як на ярмарку" [9, 271].
У словнику синонімів української мови подано такий синонімічний ряд: кричати (видавити крик), репетувати, дертися, ґвалтувати, горланити, голосити, лементувати, гримати, здіймати галас, піднімати ґвалт, горло дерти [7, 102].
Цей синонімічний ряд вносить у контекст підсилювальне значення. Для цього письменник використовує функцію підсилення із уточнювально-підсилювальною метою, що виражає дію стану чи ознаки.
Отже, в синонімічному ряду кричить, репетує, галасує, верещить, горланить домінантою виступає слово кричить, що відображає ментальність українського народу, яка проявляється у життєвих настроях людей.
Дієслівні синоніми, розташовується, гніздиться, мріють, маячить, притулилась, об'єднуються в синонімічний ряд, де домінантою виступає слово розташовується.
Розглянемо мовний матеріал:
"Село Троянівка гніздиться в долині... мріють у степу хутори, маячать на далеких обріях, як зелені острови по синьому морю. Велика, вкрита соломою хата притулилася біля яру" [10, 3-4].
У контексті першим вживається синонім гніздиться, далі загальномовні синоніми,
потім - контекстуальні.
Синонімічний ряд гніздиться, мріють, маячить, притулилась об'єднуються синонімом-домінантою розташовується, яка вказує на просторові відношення.
Порівняймо: розташовуватися, влаштовуватися, вмощуватися, моститися, розкидатися, лежати [7, 189].
Синонімічні зв'язки слів базуються на близькості лексичних значень, хоча близькість синонімічного ряду вужча, ніж взагалі семантична близькість.
У мові творів Г.Тютюнника наявне використання контекстуальних синонімів. Це слова, які вступають у синонімічні стосунки лише в певному контексті. У творах спостерігаємо дієслівні синоніми, які є найцікавішими з точки зору емоційності, виразності, самобутності.
Виникнення синонімів перш за все безпосередньо пов'язується з процесом пізнання людиною навколишньої об'єктивної дійсності, зокрема з усе глибшим пізнанням нею ознак, властивостей кожного предмета, явища тощо.
Контекстуальні дієслівні синоніми виникають від впливом смислових зміщень, коли одна структура набирає функцій, характерних для іншої.
Порівняймо:
стриже - дивиться, бачить
печуся - переживаю, турбуюся
пхається - лізе, йде, поп'явся, дибав, брьохався
облітати - оббігати
тріскати - їсти, сьорбати
зазоріла - з'явилася
пряде очима - дивиться
випити - подражнити губу заманеться
кишені реквізує - перевіряє
Розглянемо мовний матеріал:
"Так очима на нього і стриже" [10, 4].
Автор використовує

 
 

Цікаве

Загрузка...