WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Дієслівна синоніміка як вираження ментальності українського народу (на матеріалі творів Г.Тютюнника) - Реферат

Дієслівна синоніміка як вираження ментальності українського народу (на матеріалі творів Г.Тютюнника) - Реферат


Реферат на тему:
Дієслівна синоніміка як вираження ментальності українського народу (на матеріалі творів Г.Тютюнника)
Дослідження лексики як системи, її внутрішньої організації, взаємозв'язків та семантичної структури - одне з найважливіших завдань сучасного мовознавства. Особливо цікавим є вивчення синоніміки художнього твору, це допомагає письменнику розкрити закономірності використання синонімічних засобів української мови.
Дієслівну синоніміку художнього твору досліджували Л.М.Полюга [1952], А.М.Бевзенко [1963], Н.М.Миронюк [1968], М.М.Фащенко [1968], А.Г.Ярова [2002].
Дієслівна синоніміка у творах Григорія Тютюнника не була об'єктом окремого дослідження.
Отже, метою статті є встановлення семантичних особливостей дієслівної синоніміки як вираження ментальності у творах Г.Тютюнника.
Реалізація поставленої мети потребує розв'язання таких завдань:
1) систематизувати й класифікувати їх за синонімічними рядами;
2) визначити контекстуальне значення виявлених синонімів;
3) з'ясувати, як дієслівні синоніми відбивають ментальність українців.
Поняття "ментальність" увійшло в наукову сферу в середині 50-х років ХХ ст. Завдяки дослідженням французьких вчених Ж.Люб'є та Р.Мандру, з 1958 року цей термін з'явився в енциклопедичних словниках.
Ментальність нації виявляється в національному характері, самосвідомості етносу, в різних компонентах його культури та конкретних виявах суспільного буття, її часто визначають як "дух народу", те, що пронизує всі царини життєдіяльності людей. Ментальність проявляється у життєвих настроях людей, у характерних особливостях світовідчуття, світосприймання у системі моральних вимог, норм цінностей та принципів виховання, у формах взаємин між людьми, у сімейних засадах, у ставленні до природи та праці, в організації побуту, свят.
Українському менталітетові властиві пріоритетність у ставленні до землі, як до Батьківщини - матері, до своїх культурно-історичних цінностей, волелюбність ("правда життя"), прагнення зберегти "чистоту духовності", перевага чуттєвості над раціональністю ("філософія серця").Однією із особливостей українського менталітету є перевага емоційного, почуттєвого над волею та інтелектом. Письменник добираючи дієслівні синоніми, має на увазі те, що важливе місце посідає феномен психологічного впливу на репіцієнта [4, 36].
Передача думки завжди безпосередньо пов'язується з добором слів. Підбір слів зумовлюється змістом, ідейним спрямуванням твору, майстерністю того, хто користується мовою, чуттям семантичних нюансів, знанням мовних багатств. У підборі лексичного матеріалу важливу роль відіграють синоніми. Вони можуть виражати семантичні відтінки, давати оцінку характеризованому об'єктові, уточнювати висловлювану думку, сприяти стилістичній виразності, наголошувати на певному факті й навіть пояснювати незрозуміле слово.
Синоніми часто пожвавлюють і урізноманітнюють текст, сприяють уникненню повторів. Зближення значень синонімів не означає, що вони за семантикою однакові - вони своїми відтінками характеризують предмети з різних боків.
Відтінки значень можна виявляти при зіставленні двох синонімів найчастіше в тексті. Семантичні відтінки існують тоді, коли наявна несуттєва різниця між однорідними предметами, явищами, діями, станами, якостями. Ці відтінки невіддільні від конкретного значення слова, входять у це значення.
Крім того, синоніми використовуються для вираження емоційної насиченості. Емоційна насиченість слів не входить у значення слова і, як правило, проявляється в тому чи іншому контексті, а стилістична характеристика ніби супроводжує значення того чи іншого
слова [7, 4-5].
Синоніми є однією з найбільш виразних лексико-семантичних категорій завдяки своїй тематичній різноманітності і майже необмеженим стилістичним можливостям. Використання синонімів у мовленні, особливо художньому, завжди зумовлено прагненням конкретизувати зображуваний факт, передати його експресивно.
Зацікавленість мовно-образною системою художнього твору через синонімічні засади дає можливість проникнути в зміст твору, відчути світосприйняття письменника, збагнути мовно-художні смаки.
Своєрідною синонімічною універсалією української мови є морфологічна вибірковість:
з-поміж усіх частин мови дієслова найбільш схильні до утворення системних зв'язків синонімічного типу. Л.А.Булаховський називає дієслово серед лексико-граматичних категорій, що мають найбагатшу синоніміку [2, 37].
Дієслово в нашій мові характеризується змістовою місткістю (семантична структура дієслів, порівняно з іншими частинами мови, є найскладнішою), динамічністю, виразністю, здатністю конкретно передавати особливості руху, розвитку життєвих явищ [12, 14].
Григорій Тютюнник - письменник своєрідний і талановитий, якого сміливо можна назвати одним з найкращих стилістів української прози.
Збірка оповідань Г.Тютюнника "Зоряні межі" - це переважно новели з нескладними сюжетами, невеликою кількістю персонажів, у яких розповідається про нове колгоспне будівництво західних областей України, про людей і події нового життя, яке владно проходило на зміну старому, утверджуючи нові соціальні взаємини.
Творча манера письменника відрізняється помітним посиленням емоційності, поєднанням епічності викладу з ліризмом, а лірико-пісенний склад мови, в свою чергу, поєднується з колоритним українським гумором.
Роман "Вир" - книга про народ, про звичайні буденні і водночас героїчні людські долі напередодні та в роки війни, про життєві колізії, в яких виросла нова людина, і круті дороги до щастя. Духом народності пройнята мова роману, весь її лад і склад лексики [3, 213].
Мовна палітра Григорія Тютюнника відрізняється перш за все, використанням синонімів. Під час написання твору письменник добирає тільки ті синоніми, які на його думку виразніше й яскравіше відтворюють його задум. Автор використовує синонімічний ряд слів, яким притаманна однакова семантична скерованість, які в комплексі передають

 
 

Цікаве

Загрузка...