WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Літературознавча спадщина Івана Стешенка крізь призму компаративістики - Реферат

Літературознавча спадщина Івана Стешенка крізь призму компаративістики - Реферат

внутрішнього чи зовнішнього стимулу, оскільки перед цим Шевченко мав невдалий досвід написанняпоетичних творів російською мовою, за які "одержав догану від земляків" [17, 71]. Тому ненормальним явищем критик вважає перехід від чужих, неорганічних форм до рідних.
Такою ж неорганічною вважав І. Стешенко російську мову для Гоголя, продемонструвавши ці погляди ще в студентські роки. Його праця про Гоголя одержала лише срібну медаль тому, що професор Т. Флоринський написав у рецензії, що автор взагалі виявляє сепаратистичні тенденції, які полягали в тому, що І. Стешенко написав, що Гоголь був би ще кращим письменником, коли б писав мовою свого народу [20, 98]. Тому І. Стешенко негативно поставився до терміну М. Петрова "українські твори Гоголя", оскільки вирішальними моментами, на його думку, є не зміст творів, не національність автора, а те, що ці твори "не були кільцем в ланцюгу розвитку нашого письменства" [15, 14]. Тому ближчою до дійсності він вважає традиційну дефініцію "повісті Гоголя з українського життя". Він не погоджується з думкою М. Петрова, який вважав переступом слова М. Костомарова про ліпший вигляд повістей Гоголя, коли б вони були написані українською мовою. Він вважає таку пораду цілком справедливою, оскільки вона ґрунтується на психології творчості, а для повноти національної картитини життя мало одного національного змісту, а "мусять бути ужиті всі національні фарби і образи, якими в поезії виключно являється національне слово" [15, 14]. Не погоджуючись із твердженням М. Петрова про те, що Стороженко був наслідувачем "українських творів Гоголя", І. Стешенко наполягає на тому, що коли вже й виводити від когось Стороженка, то тільки від Квітки-Основ'яненка. Головне, що єднає Гоголя зі Стороженком, на його думку, це етнографічність, яку вони, проте, виявляють різним способом. У Гоголя це - малювання зовнішнього боку українського побуту, прикрашене різними народними легендами, повір'ями, етнографічність Стороженка - "одухотворення і втілення проявів народної мудрості, ілюстрація народних присловів чи приказок цілими белетристичними начерками і до того на вповні народному ґрунті" [15, 13], отже, показ внутрішнього життя народу. Полемізує І. Стешенко і з твердженням, що Стороженко був близьким до Гоголя в історичних творах. На переконання І. Стешенка, звернення до історико-легендарної тематики ще не дає підстав для встановлення залежності. Літеартурознавець контурно окреслює художній механізм творчості обох письменників. Тексти Стороженка, за його спостереженнями "носили на собі пятно реалізму" [15, 14], і не можуть стояти в одному ряду з творами такого ж типу Гоголя "з їх романтично-бенгальським освітленням" [15, 14], тому розмови про імітацію Стороженка Гоголю він вважає великою натяжкою, що не відповідала дійсності.
Тому значно вище, ніж працю М. Петрова, І. Стешенко характеризує книжку Н. Котляревського "Николай Васильевич Гоголь" (1902), зазначаючи, що автор мав на меті показати творчість Гоголя "на тлі російського письменства; він характеризує напрями і взагалі істоту писання попередників та сучасників Гоголя і таким порівняним методом доводить, що дав Гоголь нового російському слову і в чому його заслуга" [15, 2]. Таку постановку питання І. Стешенко вважає правильною, а його студіювання - справжнім внеском у науку.
Прагнучи об'єктивно ставитись до творчості кожного поета, І. Стешенко виступав проти панегіричного захоплення творчістю Шевченка, яке, зокрема, продемонстрував С. Єфремов, доводячи, "що рівного Шевченку нема навіть у всесвітній літературі, що він трохи як не впав з неба, одне слово, що Шевченко з геніїв геній" [18, 1]. Говорити про повну самостійність Шевченка, вважає І. Стешенко, це значить "нехтувати здобутками науки, що в особах Дашкевича, Колесси і др. давно вже показала, оскільки історичні погляди Шевченка вироблювали під впливом польсько-української школи, потім Рилєєва, Маркевича, Метлинського і др" [18, 3]. Визнання факту цієї залежності, - акцентує І. Стешенко, - не є зниження Шевченкового генія, бо "важливо не тільки що (виділ. авт. - Г. А.), але й як позичати та висловлювати" [18, 3], і тут, звичайно, першість належить Шевченкові. Тому немає потреби звеличувати Шевченка, принижуючи чи протиставлюючи йому інших всесвітніх геніїв, оскільки від такого протиставлення не виграє ніхто, і насамперед його не потребує Шевченко, творчість якого заслуговувала насамперед уважного прочитання, а не порожнього возвеличення. У ставленні І. Стешенка до Шевченка означаються загальнотеоретичні проблеми, характерні для його часу. Значення Шевченка, на думку літературознавця, дуже велике: "він поет трудящих мас, поет національний, поет всеросійський, всеслов'янський і всесвітній, бо писав про різні народи і висловлював думки, усім поступовцям спільні" [12, 6]. Як бачимо, тут переплетені соціальні, національні і вселюдські критерії. Згодом дослідник ще більше педалюватиме на соціальних чинниках. Зокрема, щоб оцінити творчість Квітки-Основ'яненка, на його думку, потрібно "докладно знати, які соціальні погляди проводив він у своїх творах і яким соціальним верствам служив він" [12, 7].
Теоретично і практично розробляючи окремі аспекти компаративістики, стверджуючи, що українська література "походить з самого давнього часу і йде без перерви" [12, 1], він прагнув створити синтетичну працю: про це свідчать його незакінчені рукописи "Історія української літератури", "Очерк украинской литературы ХІV -ХVІІІ в.", "Українська література після реформи 1861 р.". Історію одного літературного жанру досліджує він у своїй найбільшій друкованій праці "Історія української драми", т. І (1907), яку, на жаль, не було продовжено. Розглядаючи кроки поступу українського театру, він зупинився на характеристиці його драматичних зародків у весільній драмі. Вже усна народна творчість (весільна драма) зустрілася з різними впливами, "від яких залежала форма існуванння української національної драми" [11, 135]. Хоча візантійське православ'я перейшло в однаковому вигляді і до українців, і до росіян, через історичні умови воно було різним. Росія була відрізана від стосунків із західною Європою і виробила в собі "риси відчуженості і відлюдності, і підозрілих відносин до всього чужого" [11, 144]. Українському народові здавна довелося вступати в зв'язки з різними народами і через те він "у всіх сферах свого життя не став цуратись різних впливів і засвоював здобутки чужої культури" [11, 145]. Тому І. Стешенко поділяє думки М. Петрова та І. Франка про те, що наша драма розвивалася у річищі західноєвропейської. Проте він визнає, що, незалежно від чужих впливів, наша драма, як і всесвітня, "теж, може, мала вдачу літургічну, хоча й не зовсім розвинену" [11, 151]. При цьому органічні елементи нашої літургічної драми зустрілись із розвиненими зразками західної шкільної драми, тому старі й нові форми і напрями запанували у нас одночасно. Найперші пам'ятки нашої драматургії - шкільні драми - І. Стешенко характеризує за

 
 

Цікаве

Загрузка...