WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Практичне значення встановлення модальних засобів польської мови (дещо про епістемічну модальність) - Реферат

Практичне значення встановлення модальних засобів польської мови (дещо про епістемічну модальність) - Реферат

тверду переконаність мовця у тому, що його інформація правдива [4, 58]. У польській мові у такій ролі виступають фразеологізми або лексичні елементи, що виражають найвищий ступінь переконаності мовця в правильності його роздумів, висновків тощо: jak mi B?g mi?y, daj? s?owo, g?ow? bym da? za to...:
- ... Primula, r?k? bym sobie da? uci??, musia?a by? pocz?ta, gdy on by? na wojnie, bo by?a ca?kiem ?adniutka. [Дж. 2, 60]
Wypisz wymaluj, robi to samo, co ja, ja te? si? przerazi?am Wiktorczaka, ale u mnie to naturalne, bo ja jestem fa?szywa. A on...? [Дж. 1, 79]
- Tam co? jest? - spyta?am nieufnie.
M?? kiwn?? g?ow? tak, ?e o ma?o mu nie odpad?a.
- Z?oto. Autentyczne z?oto, jak w pysk strzeli?... [Дж. 1, 122]
- Niech p?kn?, wygl?da jak ikona! - stwierdzi?am ze zdumieniem. - Upchana drogimi kamieniami i chyba stara! [Дж. 1, 123]
- Ikona, jak byk! - przy?wiadczy? m?? z zapa?em. - Z?oto i dzie?a sztuki w ordynarnym opakowaniu. Rozumiesz co z tego? [Дж. 1, 123]
B?g mi ?wiadkiem, ?e nie to mia?am na my?li! [Дж. 1, 229]
- ... Zdolno?ci magiczne masz wrodzone?
- Nie. Mam je od czasu, kiedy mi wyros?o. Morda, znaczy. Sam nie wiem, sk?d mi si? wzi??o, ale dom spe?nia, czego sobie za?ycz?. Nic wielkiego, umiem wyczarowa? ?arcie, picie, odzienie, czyst? po?ciel, gor?c? wod?, mydlo. Byle baba to potrafi i bez czar?w. Otwieram i zamykam okna i drzwi. Zapalam ogie?. Nic wielkego. [Дж. 2, 52]
Nieznajomy wzi?? sw?j kufel piwa i odsun?? si?. Spojrza? na karczmarza, ale ten unika? jego wzroku. Ani mu by?o w g?owie broni? Riva. W koncu, kto lubi? Riv?w? [Дж. 2, 8]
Jeszcze jak swiat ?wiatem nie slyszano, ?eby kto? przesiedzia? sw?j romans w damskiej toalecie... [Дж. 1, 244]
Крім функції вираження твердої впевненості, ці конструкції вживаються мовцем тоді, коли він хоче вплинути на слухача, тоді, коли він особливо зацікавлений у тому, щоб адресат повірив йому і вважав дану інформацію правдивою.
2.3. Можливість впливати на співрозмовника та його погляди містяться також і в деяких власне модальних засобах, які передають високий ступінь переконаності мовця: wiadomo, wiadoma rzecz, oczywi?cie, ma si? rozumie?, rozumie si? samo przez si?, jasne, ?e і т.д. Тоді такий "вплив" є додатковим значенням таких модальних висловів. Це значення не обов'язково міститься в рамках семантичної структури істинних висловлень, воно чітко проступає тоді, коли висловлення є безпосередньо адресоване співрозмовникові. Мовець прагне переконати якось слухача, підтвердити чи довести слушність своєї позиції: дійсно так було, чи так є, чи так буде:
Jej manewry na polance g?uszy?y d?wi?k mojego silnika, wiadomo, ?e warcz?c samemu, nie s?yszy si? cudzego warkotu. [Дж. 1, 258]
- ... Tu ich jest wi?cej ni? jeden, a wiadomo, ?e oni trzymaj? si? razem. [Дж. 1, 96].
... Wiadomo powszechnie, o co w?wczas sz?o Eltibaldowi i Radzie
Czarodziej?w. [Дж. 2, 13]
- ... To oczywi?cie nieprawda. [Дж. 2, 118]
- ... Chcesz si? z nim widzie??
- Oczywi?cie. Przecie? to m?j przyjaciel. [Дж. 2, 130]
- ... To jasne, ?e zabijesz j?, gdy si? zrobi gor?co, czy mi si? to podoba, czy
nie. [Дж. 2, 23]
- ... Pos?ali do barona ??danie o uwolnienie tamtych. Baron, ma si? rozumie?,
odm?wi?. [Дж. 2, 109]
Модальні вислови набувають цього додаткового значення саме в контексті: мовець звертається безпосередньо до іншого учасника комунікативного процесу і спонукає його визнати судження правдивим:
- ... Wiadomo, ?e nie dostaniesz tamtych trzech tysi?cy.
- Sk?d to niby wiadomo? [Дж. 2, 16]
На підставі наведених вище прикладів можемо зробити висновок, що засоби для передачі найвищого ступеня переконаності мовця в правдивості того, що він говорить, набувають рис елементів переконування в діалогічних ситуаціях. Значення "висновків" тягне за собою появу іншого семантичного складника - значення бажання вплинути на оцінку фактів співрозмовником. Мовець, оповідаючи про обставини чи умови, в яких відбувається описувана ним подія, або не називаючи їх, але підкреслюючи, що вони йому відомі, прагне обґрунтувати свої погляди. Мовець припускає (сподівається), що це матиме вплив на адресата. Це значення підсилюється появою іншого семантичного складника - "очевидності". Мовець стверджує, що дане судження вважається очевидним, і таким чином впливає на оцінку інформації адресатом. Мовець хоче, щоб його співрозмовник повірив в правдивість судження без жодних застережень:
Riv rozpi?? kubrak, wydoby? spod niego zwitek bia?ej sk?ry.
- Na rozstajach, po karczmach przybijacie - powiedzia?. - Prawda to co napisane?
- ... Ano, prawda, najprawdziwsza. Podpisane jest: Foltest, kr?l, pan Temerii, Pontaru i Mahakamu. Znaczy, prawda... [Дж. 2, 10]
- ... Nie, bracie, ja wierz? w czary, niejedno widzia?em i wierz?, do pewnego stopnia, rzecz jasna, w zdolno?ci mag?w i wied?min?w. Ale z tym odczarowaniem, to bzdura, wymy?lona przez garbatego i usmarkanego dziada, kt?ry zg?upia? od pustelniczego wiktu, bzdura, w kt?r? nie wierzy nikt. [Дж. 2, 10]
Подібну функцію, вплив на оцінку правдивості чи неправдивості інформації адресатом, виконують у польській мові засоби, що передають невпевненість або сумніви мовця в істинності події чи стану, про яку чи який він говорить. Мовець підкреслює свою недовіру щодо правдивості змісту висловлення, чи свою невіру, і, таким чином, впливає на оцінку тих фактів співрозмовником. Мовець часто вказує, чому саме він думає так чи інакше, намагаючись переконати слухача. Значення переконування є додатковою рисою у семантичнійструктурі тих висловлень, у яких чітко зазначена позиція мовця - його впевненість чи, навпаки, сумнів:
Na wszelki wypadek w??? mask? i r?kawiczki - powiedzia? stanowczo. - Przed prowieniowaniem to nie uchroni, ale przed prowieniewaniem ju? nic nas nie uchroni, poza tym w promieniowanie nie wierz?. [Дж. 1, 108]
- ... Takie idiotyczne ma??e?stwo nie mo?e istnie? na ?wiecie. W ?adne romansy nie wierz?. Spr?bujmy skonfrontowa? szczeg??y. [Дж. 1, 102]
Umeblowanie tego wn?trza wyda?o mi si? wstrz?caj?ce.... nie mog?am odczepi? si? od komody. Ca?e ?ycie marzy?am o posiadaniu komody, ta za?, na domiar z?ego, by?a zabytkiem. Gdybym j? ujrza?a w muzeum, bez wachania uzna?abym j? za najprawdziwsze rokoko, nie wierz? jednak w prawdziwe rokoko w prywatnym domu, zadecydowa?am zatem, ?e musi by? imitacj?. Jako imitacja zreszt? te? godna podziwu. [Дж. 1, 43]
- ... Nie wierz? w istnienie dw?ch prawych m?skich obcas?w, identycznie
uszkodzonych! [Дж. 1, 250]
- ... Nie radz? ci bra? tego do r?ki. [Дж. 1, 210]
Ті, хто прагнуть добре оволодіти польською мовою, звичайно ж, намагатимуться читати якнайбільше, читати те, що сучасне, те, що популярне, черпаючи та запам'ятовуючи з художніх творів слова, словосполучення, цілі конструкції, зрештою, аби правильно вербально реагувати на ту чи іншу ситуацію.
ЛІТЕРАТУРА
1. Borowski L. Logika formalna. - Warszawa, 1977. - C.338.
2. Bralczyk J. Leksykalne wyk?adniki niepewno?ci s?d?w (pr?ba klasyfikacji) // Biuletyn Polskiego Towarzystwa J?zykoznawczego XXXII, 1974. - C.112-118.
3. Kopali?ski W. S?ownik wyraz?w obcych.Warszawa: ?wiat ksi??ki, 2000. - C.664.
4. Rytel D. Leksykalne ?rodki wyra?ania modalno?ci w j?zyku czeskim i polskim. - Wroc?aw-Warszawa-Krak?w-Gda?sk-??d?: PAN, Komitet S?owianoznawstwa, 1982. - C.171.

 
 

Цікаве

Загрузка...