WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Практичне значення встановлення модальних засобів польської мови (дещо про епістемічну модальність) - Реферат

Практичне значення встановлення модальних засобів польської мови (дещо про епістемічну модальність) - Реферат

wydawa?o si? racej znikome. [Дж. 1, 6]
... kierowca stara? si? wydoby? z pasa?era informacj? o celu podr??y. Wygl?da?o na to, ?e pijak mieszka albo w kilku miejscach r?wnocze?nie, albo nigdzie. [Дж. 1, 57]
- ... Gdzie jeste?my?
- Zdaje si?, ?e na Sadybie. [Дж. 1, 219]
Wygl?da na to, ?e gbura-pos?a?ca nie zna ani m??, ani Basie?ka... [Дж. 1, 69]
Досить рідко, однак все ж трапляються випадки, коли замість конструкції wygl?da na to вживається widzi mi ci?, przyjdzie mi... Це характерно для розмовного варіанту польської мови:
- ... Widzi mi si?, ?e na takiego, jak na tym portrecie, nawet by nie spojrza?a. [Дж. 2, 61]
1.5. З того, що було сказано вище, випливає, що висновки передаються не тільки безпосередньо, як у висловленні:
- Z tego, co pani m?wi, wynika, ?e lubi pani tajemnicze wydarzenia... [Дж. 1, 117]
Wywnioskowa?am z tego, ?e w?amywacz dzia?a? we w?asnym zakresie, bez porozumienia z przest?pcz? organizacj?. [Дж. 1, 170]
- ... Co wi?cej, doszed?em do wniosku, ?e dobrze jest, jak jest, i ?adnych zmian nie trzeba. [Дж. 2, 60]
Висновки можуть бути значенням, яке є обов'язковим для певної групи модальних засобів, що служать для підкреслення позиції мовця щодо правдивості чи неправдивості висловлень, і факультативним для деяких з них. Висновки, які самі по собі не мають модального значення, поєднуються з класом висловів, що виконують функцію передачі оцінки (зробленою мовцем) змісту висловлення:
... jak mog? go jednak?e zawie??, skoro nie mam poj?cia, gdzie to jest! [Дж. 1, 55]
- Czy ty w og?le kiedykolwiek mia?e? ?on??
- Nie. Bo co?
- No w?a?nie. Bo by? wiedzia?, ?e nie ma nieodpowiedniej pory na k??tni? z ?on?. ?rodek dnia jest r?wnie dobry jak ?rodek nocy. [Дж. 1, 89]
Musia? mi widocznie uwierzy? na s?owo, ?e umiem sterowa?, przekona? si? dotychczas nie mia? okazji. [Дж. 1, 266]
- My?lisz, ?e normalnie ona nic takiego nie robi i w og?le jest normalna?
- No pewnie! Wsz?dzie tam, gdzie nie zd??y?a namiesza?, panuje pedantyczny porz?dek. Widocznie do ostatiej chwili p?dzili ?ycie unormowane, a potem mo?liwe, ?e zabrali si? do produkowania wybryk?w wsp?lnie. W ten spos?b i ciebie mogli zm?ci?, i
mnie. [Дж. 1, 103]
Отже саме так, за допомогою перелічених вище модальних засобів носії польської мови, роблять висновки, виявляючи своє суб'єктивне ставлення до змісту висловлень.
2. Вплив мовця на оцінку правдивості висловлення адресатом
Чільне місце у семантичній структурі категорії модальності належить мовцеві, тому, хто про щось повідомляє, щось заперечує, стверджує тощо, але обов'язковим елементом комунікаційного процесу є також його адресат. Це власне співрозмовнику адресовано зміст, переданий модальністю висловлення мовця. Адресат - особа надзвичайно важлива, адже без нього комунікативний процес не відбудеться. Адресат повинен бути принаймні потенційною складовою акту мови, тобто не обов'язково співрозмовником, а хоча б пасивним учасником бесіди - слухачем [4, 57].
Мовець, звертаючись до адресата, нерідко прагне вплинути на те, як його співрозмовник оцінює зміст, який передається за допомогою даного висловлення. Це додаткове значення з'являється часто при застосуванні епістемічних модальних засобів. Крім самого змісту (інформації), призначеного для адресата, у висловленнях з епістемічною модальністю мовець прагне, перш за все, повідомити свого співрозмовника про ту позицію, яку він сам займає щодо правдивості чи неправдивості судження. Таким чином, мовець хоче, щоб адресат підтримав його, щоб мав таку саму думку і так само оцінив те, що почув. Основною функцією модальних висловів є передача думок, поглядів особи, яка говорить. Завдяки цьому ми можемо дізнатися про оцінку істинності інформації, оскільки таку оцінку робить вже сам мовець [4, 57].
2.1. Деякі вислови виконують функцію переконування в обов'язковому порядку, переконування може бути основною семантичною "роллю" таких мовних засобів. Наприклад: мовець звертається безпосередньо до свого співрозмовника, підкреслюючи, що він хоче, аби дане судження адресат вважав істинним або щоб вірив, що воно реальне або ж ні у дійсному світі. Щоб передати це, мовець може використати морфологічний засіб - умовний спосіб, поєднавши його з певною групою лексичних знаків:
Ju? trzeciego dnia spojrza? na mnie nie jak na powietrze, ale jak na jak?? jednostk? ludzk?, chocia? przysi?g?abym, ?e nie zauwa?y?, czy by?am o?mioletni? dziewczynk?, czy stuletnim staruszkiem. [Дж. 1, 74]
Na szafocie gotowa by?abym przysi???, ?e nie uczyni?am z premedytacj? nic w kierunku zacie?nienia wi?z?w! [Дж. 1, 154]
R?wnocze?nie pomy?la?am, ?e gdyby niebiosa reagowa?y na ka?de ?garstwo, gromy z pogodnego firmamentu musia?yby wali? raz ko?o razu i przelotnie zaciekawi?o mnie to zjawisko meteorologiczne. [Дж. 1, 178]
Dziewcyzna by?a bardzo ?adna.... mog?a mie? nawet 35 lat, czego, rzecz jasna, nie by?o po niej wida? i czego nie odgad?by ?aden m??czyzna. [Дж. 1, 224-225]
... by?oby beznadziejnym idiotyzmem znale?? si? tam (у Варшаві) w starym p?aszczu, gumiakach i bez kluczy od mieszkania, a zato z bukiecikiem przywi?d?ych, ???tych
kwiatk?w. [Дж. 1, 253]
- Wypada?oby co? zje??. [Дж. 2, 111]
Ці вислови адресовано конкретному співрозмовнику. Основною метою мовця є створити відповідне враження і переконати свого співбесідника, що судження правдиве (або неправдиве), і що саме так він повинен вважати.
2.2. Зміст, який має вплив на оцінку фактів адресатом, може також міститися у деяких лексичних засобах. Їх Я.Бральчик називає переконувальними модальними елементами: r?cz?, zar?czam, przysi?gam, g?ow? daj? тощо [2, 115-118]:
Ubrana by?am w stare d?insy i stary sweter mojego m?odszego syna, jedno i drugie troch? na mnie za du?e, na g?owie za? mia?am rzecz wstrz?saj?c?, mianowicie teatraln? peruk? mojej ciotki. Peruka by?a nylonowa, jaskrawo ruda, na ?rodku posiada?a przedzia?ek, a po obu stronach, nad uszami, stercza?y z niej dwa kr?tkie, grube warkoczyki. Na wszelki wypadekw?o?y?am jeszcze ciemne okulary i przysi?gam na kl?czkach - nie pozna?am sama siebie! [Дж. 1, 22]
Gdybym chcia?a wytlumaczy? panu, o co mi chodzi, w spos?b zrozumia?y i w miar? mo?no?ci dyplomatycznie, musia?abym gl?dzi? godzin?. A przysi?gn?, ?e pan nie ma czasu. [Дж. 1, 115]
-... Je?li jest mowa o jakiejkolwiek cenie, to ja powinienem zap?aci?. Zarecz?, ?e mnie na to stac. [Дж. 2, 162]
-... Przyjrza?e? si? moim chlopcom? Zar?czam ci, znaj? si? na swoim rzemio?le. [Дж. 2, 101]
Замість zar?czam, recz? цю функцію виконує також конструкція za?o?? si?:
- Za?o?? si?, ?e to nie przypadek. [Дж. 2, 181]
Інколи конструкцію r?cz?, zar?czam можна замінити зворотом m?wi? ci:
-... Wiali?my stamt?d, Geralt, m?wi? ci, ma?o nie zaje?dzili?my koni. To byla niedobra ?wiatynia. [Дж. 2, 57]
-... To by?a weso?a dziewczyna, m?wi? ci. Wiesz, co wymysli?a? [Дж. 2, 59]
Однак, це не є основним значенням таких лексичних засобів, як наприклад, це було у випадку умовного способу. Як вважає польський мовознавець Данута Ритель, частково слід було б трактувати ці конструкції як емоційні, а не модальні вислови. Їх значення накладається на емоційно забарвлену позицію мовця щодо змісту висловлення, а емоції - це не модальність. Однак і вони можуть вказувати на оцінку істинності чи неістинності висловлення, яку робить той, хто говорить. Ці лексичні засоби передають

 
 

Цікаве

Загрузка...