WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Література факту на противагу масовій культурі - Реферат

Література факту на противагу масовій культурі - Реферат

народів. Ідеться про різні форми розвитку, які обирає кожна національна Література відповідно до найтонших нюансів свого становища у порівнянні з іншою. Так, материкова парабелетристична білоруська проза 1960 - 80-х років бере на себе деякі функції літератури свідчень і запозичає та розвиває її образно-стильові, композиційно-наративні поетикальні форми, хоча й не звертається (до пори до часу) до окремих тем з національної історії, у тому числі й до табірної теми.
4. Порівняння української літератури факту з польською дисидентською белетристикою та російською "метапрозою" 1970 - 80-х рр. (зокрема прочитання української дисидентської мемуаристики крізь призму конфліктно-образної структури в бестселері-антиутопії польського автора; порівняння конфліктних ситуацій українських дисидентських "повісті" й хронік та російських "роману" чи "повісті" про один і той же табірний світ, того самого періоду [див.: 7, 82 - 101, 355 - 375, 402 - 440]) дає змогу побачити, як колоніальний статус народу призводить до межі винародовлення навіть в умовах "мирного" "розвинутого соціалізму" - через механізми стирання національної пам'яті, нівелювання культурних традицій, звуження ареалу національної мови, насаджування імперських стереотипів мислення та комплексу національної меншовартості пересічним громадянам.
Наскільки табірний світ очима в'язня-українця чи білоруса, росіянина, поляка й ін. далекі / близькі один відодного, треба з'ясовувати через конкретніші дослідження; наразі можемо лише стверджувати, що вони різні. Автори гулагівських табірних свідчень визнають необхідність враховувати конфліктні зони національної ментальності у співжитті в'язнів.
5. Культурна парадигма ХХ ст., в основі якої лежить "модерний проект", поступово змінювалася й перетікала у постмодерну не без впливу літератури факту. Остання посідає в загальній системі культурних феноменів усе більше місця та самим фактом свого існування протистоїть нівелюючому агресивному впливові маскульту. Література факту здатна представити альтернативні шляхи культурного розвитку при загальній тенденції модерної й постмодерної культури до ентропії людського індивідуального образу, до витворення симулякрів і гіперреальності, до розмивання меж між "високою" / "серйозною" культурою та кічем. Література факту знаходиться на маргінесі сучасної культури й воднораз - на протилежному полюсі не стосовно белетристики / власне "художності", а стосовно кічу, тим самим урівноважує примхливу й розгалужену систему постмодерних комплексів-субкультур.
6. Насильство, що закономірно є знаковим образом табірної прози - уособленням абсурдного світу, - стає однією з найважливіших екзистенційних проблем сучасної постмодерної літератури. Відомі автори знаних у світі постмодерних бестселерів, представники різних поколінь (як-от Н. Мейлер, Е. Берджес, Дж. Геллер, М. Кундера, Т. Пінчон, С. Довлатов, М. Уельбек, Ф. Беґбедер та ін.), виявляють постійну стурбованість долею сучасної людини, котра "ніколи на розпізнавала власне насильство" (Р. Жірар [6, 105]) і виявилася неготовою виробити дієвий культурний механізм його знезараження. Довгий час таким механізмом була "жертва відпущення", представлена через міфологічно-ритуальні дії, вірування й культи. Однак у сучасному так званому цивілізованому світі вони виявилися неспроможними протистояти новим загрозам. Розростання феномену естетизованого насильства в масовій культурі стає катастрофічним.
Документальна Література намагається аналізувати феномен насильства, тим самим стримуючи деструктивну дію масової культури / кічу. Інфантильне споживання як показова цінність маскульту є, очевидно, заміщенням давніх ритуалів, через які людське суспільство в минулому убезпечувало себе від руйнівної стихії власного насильства.
7. Осмислення табірного тексту, звичайно, не може вміститися в межі однієї статті чи навіть монографії на 500 сторінок: проблема і матеріал надто об'ємні. Це величезний пласт літератури (і не тільки у нас та наших найближчих сусідів, не тільки у ХХ столітті). Чимало аспектів його формування, побутування, рецепції, ієрархії цінностей у ньому, його міфологеми та етика, його зв'язки з іншими літературними пластами та властиві йому поетикальні форми - все це заслуговує на ретельне вивчення і на рівні конкретних авторів, текстів, часових періодів, літератур, і на рівні універсуму, котрий великою мірою вплинув на формування сучасної постмодерної парадигми, передусім масових стереотипів та цінностей. Те, що в Україні він не осмислений, не пережитий критичною рецепцією, не інституалізований як досвід, є величезною прогалиною в літературознавстві та й загалом культурології, не дає змоги об'єктивно й різносторонньо сприймати сучасну культуру.
Перспективи майбутніх досліджень бачимо також для табірної поезії, драматургії / театру, а також масової культури (зокрема теле- й кінофільми, естрада тощо) та андеґраунду, які використовують табірні топоси.
Література
1. Акіншина І. М. Жанрово-стильові особливості художньо-біографічної прози 80 - 90-х років ХХ століття: Автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Дніпропетров. нац. ун-т. - Дніпропетровськ, 2005. - 20 с.
2. Банк Н. Б. Нить времени: Дневники и записные книжки советских писателей. - М.: Сов. писатель, 1976. - 248 с.
3. Галич О. А. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, генеза, перспективи: Монографія. - Луганськ: Знання, 2001. - 246 с.
4. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн: Наук. вид. - К.: Критика, 2005. - 264 с.
5. Епплбом Енн. Історія ГУЛАГу / Пер. з англ. А. Іщенко. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. - 511 с.
6. Жирар Рене. Насилие и священное: Пер. с фр. - М.: Новое литературное обозрение, 2000. - 400 с.
7. Колошук Н. Г. Табірна проза в парадигмі постмодерну: Монографія. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. - 500 с.
8. Корнієнко Н. М. Масова й елітарна культура в "інтер'єрі" постмодернізму [Гл. 19]. // Українська художня культура: Навч. посібник / За ред. І. Ф. Ляшенка. - К.: Либідь, 1996. - С. 353 - 365.
9. Лотман Ю. М. О природе искусства // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. - М.: Гнозис, 1994. - С. 432 - 438.
10. Лотман Ю. М. Чему же учатся люди? // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. - М.: Гнозис, 1994. - С. 457 - 462.
11. Массовая литература и кризис буржуазной культуры Запада. - М.: Наука, 1974. - 224 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...