WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Асоціативний експеримент як засіб виявлення мікросистем оцінних назв в українській, російській та англійській мовах - Реферат

Асоціативний експеримент як засіб виявлення мікросистем оцінних назв в українській, російській та англійській мовах - Реферат

тупой, роз. некудышний, англійською - stupid.
Як засвідчують дані, отримані під час асоціативного психолінгвістичного експерименту, діапазон асоціативів аналізованих прикметників становить від найменшої кількості: в українській мові це прикметник - гіркий, в російській мові - голубой, в англійській мові - sharp і до найбільшої кількості прикметник в українській мові - замкнений, в англійській мові - white, в російській мові - желтый.
Дані експерименту засвідчують, що більшість асоціацій в трьох мовах виникло з прикметниками, які характеризують людину. Підкласи характеристики волосся, очей, ваги, зовнішності в трьох мовах заповнені рівномірно. Наприклад, в українській мові з прикметником жорсткий виникло такі асоціації - волосся,одяг, поведінка, ремінь, рука, светр, в російській мові - взгляд, кулак, обувь, одежда, в англійській мові - boots, fabric, foot, hand trousers.
Асоціативний експеримент проводився серед студентів різних вузів і студентів іноземців. Безумовно, що такі чинники, як вік, професія, освіта, характер та інші накладають певний відбиток на відповіді учасників експерименту. Наприклад, у студентів медичного університету з прикметниками "гострий", "тупий" виникло асоціації "біль", "голка", що характерно для медиків; у філологів з прикметниками "огидний", "негарний" виникли асоціації "Квазимодо"; у студентів з Індії з деякими прикметниками виникали асоціації властиві індуським іменам, словам тощо.
Аналіз експериментальних даних дозволяє зробити такі висновки:
1) про конотативний потенціал українських, російських і англійських прикметників свідчать такі параметри:
а) обсяг асоціативної структури прикметників на позначення НО (кількість варіантів асоціативних реакцій);
б) ступінь інтенсивності асоціативних репрезентантів (кількість відповідей узагалі й на коженваріант окремо).
Діапазон асоціативів аналізованих прикметників становить від (найменшої кількості - прикметник) до (найбільшої кількості - прикметник) варіантів.
Прикметники на позначення НО у свідомості носіїв мови мають власний асоціативний потенціал і осмислюються ними як окремі мовні стимули;
2) результати аналізу даних асоціативного експерименту підтверджують думку про те, що конотація прикметників на позначення НО формується внаслідок взаємодії певного комплексу параметрів і залежить від національно-мовної картини світу;
3) з експерименту виявилось, що більшість асоціацій в трьох мовах (з інформантами - носіями) виникло з прикметниками, які характеризують людину. Підкласи характеристики волосся, очей, ваги, зовнішності заповнено рівномірно.
4) Асоціативний експеримент - це засіб виявлення мікросистем оцінних назв в українській, російській і англійській мовах. За результатами нашого асоціативного експерименту значення негативної оцінки несуть такі прикметники:
- -бракований: зломанний, знівечений, негодний, недоброї якості, підроблений, поганий, помилковий;
- російською мовою: испорченный, негодный, неправельный, нерабочий, поломанный, третий сорт;
- -англійською мовою: bad, unusable.
Калорійний. Асоціації:
Українською мовою: важкий, жирний, насичений, недієтичний, не худенький, поживний, розфарбований, ситний.
Російською мовою: вредный, жирный, насыщенный, очень, очень, вкусный, питательный, разноцветный, сладкий, сытный.
Англійською мовою: fat, rich, nutritious, sweet.
5) Англійська, російська та українська мови мають морфологічні розбіжності. В українській мові прикметник змінюється за родами, числами, відмінками, і ці його форми залежать від форм іменника, з яким прикметник узгоджується: поганий кінь, поганого коня. Прикметник в англійській мові не змінюється ні за родами, ні за відмінками, ні за числами: a cruel man, cruel people, with a cruel man. Прикметник у російській мові змінюється за родами (голый, голая, голые), числами (безбожный, безбожные) і відмінками (зеленый, зеленого, зеленому). Рід, число і відмінок прикметника залежить від рода, числа і відмінка іменника, з яким узгоджується прикметник у кожному окремому випадку: "Ты вспоминаешь не страну большую, какую ты изъездил и узнал, ты вспоминаешь Родину такую, какой ее ты в детстве увидал" (К.С.). Прикметник большую залежить від іменника страну, із-за цього виступає у формі жіночого роду однини знахідного відмінка."Пусть осенит вас Ленинское знамя, сыны мои, в решительном бою!" (Сурк.). Прикметник Ленинское виступає у формі середнього роду однини називного відмінка, тому що залежить від іменника знамя. Із-за цього в науці прийнято говорити о несамостійності рода, числа і відмінка прикметника.
Таким чином, аналіз наукової літератури засвідчує успішне застосування психолінгвістичних підходів при вивчанні семантичної структури слова, у той же час на матеріалі прикметників на позначення НО таких досліджень не проводилось.
ЛІТЕРАТУРА
1. Вандриес Ж. Лингвистическое введение в историю. - М.: СОЦЭКГИЗ, 1937. - 410 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Бусел В.Т. - К. - Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. - 1440 с.
3. Выготский Л.С. Мысль и слово // Собрание сочинений: В 6 т. - М.: Педагогика, 1982. - Т.2. - С.295-361.
4. Говердовский В.И. Опыт функционально-типологического описания коннотации: Афтореф. дис. канд. филол. наук:10.02.19 / Москв. гос. ун-т им. М.Ломоносова. - М., 1977. - 20 с.
5. Залевская А.А Слово в лексиконе человека психолингвистические исследования. - Воронеж: Изд-во. Воронеж. ун-та,1990. - 207 с.
6. Клименко А.П. Психолингвистика. - Минск: Мин. ГПИИЯ, 19982. - 99 с.
7. .Леонтьев А.А. Психолигвистический аспект языкового значения // Принципы и методы симантических исследований. - М.: Наука, 1976. - 107 с.
8. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М.: Русский язык, 1988. - 750 с.
9. Роммейтвейт Р. Слова значения и сообщения // Психолінгвістика за рубежом: СБ. / Отв. ред. А.А.Леонтьев. и Л.В.Сахарный. - М.: Наука, 1972. - С.53-56, 65-66.
10. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. - Л.: Наука, 1974. - 428 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...