WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Концепт “результат” у лексичній системі української мови - Реферат

Концепт “результат” у лексичній системі української мови - Реферат


Реферат на тему:
Концепт "результат" у лексичній системі української мови
Більш глибоке вивчення лексичної системи української мови становить одне з важливих завдань сучасного вітчизняного мовознавства. Це завдання є актуальним із огляду на те, що лексична система, попри свою стійкість в загальних рисах, разом із тим є динамічною системою, для якої характерним є входження нових слів, втрата актуальності іншими словами, розчеплення значень певних лексичних одиниць на декілька нових значень тощо. Проте виявлення й дослідження цих та інших прикладів динаміки лексичної системи мови не применшують значення й такого аспекту дослідження лексики, за якого словникові дефініції перевіряються на відповідність щодо своєї точності в означенні семемного складу певних лексем. На цьому шляху необхідним є як урахування синтагматичних і контекстуальних особливостей, що стало не лише традицією, але й обов'язковим атрибутом сучасного вивчення лексики [3], так і більш прискіпливий аналіз семантичного наповнення лексем. Виразно цю потребу можна проілюструвати на прикладі лексем зі значенням результативності, наприклад: результат, наслідок, підсумок, плід та ін., які реалізують собою концепт "результат", деякі зауваги щодо якого висловлювали російські дослідники [1].
Актуальність пропонованої студії зумовлена як потребою подальшого вдосконалення й реалізації наукових підходів до вивчення лексичної системи української мови з урахуванням новітніх набутків когнітології, функціонального аналізу, так і суто практичною потребою покращення тлумачних словників української мови, зокрема в аспекті забезпечення їх такими дефініціями, які б чітко відображали сутність семантики тих чи інших лексем.
Метою роботи є визначити специфіку семантичного наповнення лексем на позначення концепту "результат" на основі встановлення змістової кореляції між ними.
У словниках результат часто тлумачиться як наслідок. Так, наприклад, 12-томний словник української мови подає таке тлумачення лексеми "наслідок" - "те, що виходить, випливає з чого-небудь; результат" [4, Т. V, 192] і таке лексеми "результат" - "остаточний, кінцевий підсумок якого-небудь заняття, діяльності, розвитку і т.ін.; наслідок якої-небудь дії, якогось явища і т.ін" [Т. VIII, 489]. Разом із тим до лексеми "підсумок" дається таке визначення: "2. перен. Результат якої-небудь діяльності, занять і т.ін" [4, Т. VI, 511]. Хоча кожний із цих концептів займає своє важливе місце у мовній картині світу й відмінності між ними досить суттєві, що, очевидно, має бути відображено й у словникових визначеннях. Однак окреслити ці відмінності не так просто, оскільки, наприклад, результат і наслідок взаємозамінні у чималій кількості контекстів на зразок: Повінь - результат (наслідок) танення снігу; Двійка сина з математики - результат (наслідок) ігнорування батьками своїх обов'язків (Із усного мовлення). Показовим щодо цієї взаємозамінності є тлумачення, запропоноване в "Словнику-довіднику з правопису та слововживання" С.І. Головащука: "Результат, у. Остаточний, кінцевий підсумок якоїсь діяльності, заняття, розвитку тощо, показник; сума, яку одержують після певних математичних дій: одержані результати, результат експерименту, результат спостережень. В усіх інших значеннях результат і наслідок вживаються паралельно" [2, 728]. Чим же насправді різняться значення лексем результат і наслідок, а також інших лексеми зі схожим значенням?
Перше, що впадає у вічі, більш тісний зв'язок із вихідною ситуацією у результаті ніж у наслідку. Так, більш природно звучить: Така інтерпретація тексту не може бути результатом багаторічної роботи: більш імовірно, що це псевдонаукове трактування отримано в результаті неуважного прочитання тексту; Така цікава інтерпретація тексту цим дослідником - наслідок наявності багатьох цікавих розвідок попередників щодо цього тексту (Із виступу). Однак якщо поміняти результат і наслідок місцями, обидві фрази втрачають свою природність.
Наслідок може існувати з початковим станом справ, у той час коли результат має іти вслід за ним. Тому можливий тільки наслідок, коли мова йде про взаємозв'язок між двома властивостями: Суперчність між постійним прагненням лексики до розширення внаслідок пізнавальної роботи і тенденцією граматики до збереження стабільності має своїм наслідком утворення й функціонування нових лексичних одиниць за існуючими моделями і виникнення нових елементів граматики - переважно незв'язаних морфем на базі лексики (В. Русанівський). Лексема результат абсолютно несумісна з подібним контекстом, оскільки в семантиці лексеми суперечність уже закладена облігаторність значення лексеми наслідок: суперечка може призвести лише до наслідків, а результат передбачає конструктивність діяльності.
Основна ж різниця між лексемами наслідок і результат лежить у сфері цілеспрямованості діяльності чи станів. Слово наслідок пов'язується, в першу чергу, з описом процесів, які не піддаються контролю з боку суб'єкта і вживаються стосовно природних явищ: Подолання країнами Східної Європи наслідків повені на Дунаї триватиме ще понад півроку (Із газети). Коли ця лексема стосується діяльності людини, вона вказує на те, що суб'єкт не контролює або не повністю контролює ситуацію. Наприклад, у висловленні Створення такого образу, вочевидь, було наслідком глибокого пізнання В. Підмогильним тієї європейської класики, яку він тоді ж перекладав (В. Мельник) лексема результат була б цілком доречною. Оскільки ж поява образу головного героя в тому вигляді, яким він постав у романі В.Підмогильного, є не лише результатом цілеспрямованої творчої роботи митця, а й наслідком позасвідомого впливу на процес створення цього образу зразків європейської класики, тому автор висловлення обирає саме слово наслідок. Власне, з огляду на це цілком прийнятно звучатимуть висловлення Ця хвороба - наслідок (результат) нерозбірливих сексуальних стосунків і Подолання цієї хвороби буде результатом спільних зусиль фахівців і пацієнтів (Фарм-Vivat, №1, 2006), але кострубатістю відзначатиметься висловлення *Подолання цієї хвороби буде наслідком спільних зусиль фахівців і пацієнтів.
Слово результат орієнтоване передусім на опис цілеспрямованої діяльності людини, напрклад: Ця книжка - результат спостережень, переважно незацікавлених, дистанційованих від літературної практики (Із "Переднього слова" Т.Гундорової до своєї книги). Тим не менше, результат використовується і в ситуаціях неконтрольованих людиною, у тому числі коли мова йде про природні явища, пор.: Важливим наслідком підвищення секреторних імуноглобулінів у слизовій оболонці є профілактична дія щодо можливої інфекції в майбутньому (Фарм-Vivat, №1, 2006) і Важливим результатом підвищення секреторних імуноглобулінів у слизовій оболонці є профілактична дія щодо можливої інфекції в майбутньому.
Наслідком фундаментального протиставлення результату і наслідку за ознакою цілеспрямованості є й таке обмеження синтагматичного характеру. Природно звучить пара причина - наслідок і пара ціль -результат, але менш логічним є сполучення причини з результатом й тим більше цілі з наслідком, окрім що іронічного За що боролися, на те й напоролися (Нар. тв.), де комічний ефект досягається саме завдяки наявності цілепокладення в першій частині, проте "результат" в результаті виявляється наслідком, який з'явився поза вольовим прагненням діячів.
Цілеспрямована діяльність є основою процесів, що призводять до якогось результату, тоді як наслідок - не містить у собі цієї стратегічної точки. Ця концептуальна різниця має знайти своє відображення у тлумаченні лексем результат і наслідок. Щоправда, при цьому складається парадоксальна ситуація. Як було сказано вище, результат у типовому вияві пов'язаний із цілеспрямованою діяльністю, але поняття цілі являє собою складний зміст, у який ідея причини входить двічі: при цілеспрямованій діяльності, з одного боку, людина готова виконати якісь дії, тому що вважає, що вони призведуть до бажаного результату, з іншого боку, бажаний результат досягається тому, що виконуються означені дії. Тому введення ідеї цілепокладання у словникове тлумачення лексеми результат буде дещо суперечити реальним уживанням цього слова, однак у тлумаченні лексеми наслідок це б мало бути зазначене, що у свою чергу пояснювало б неправильність прикладів на зразок:

 
 

Цікаве

Загрузка...