WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Комунікативно-прагматичний аналіз приватного побутового листування - Реферат

Комунікативно-прагматичний аналіз приватного побутового листування - Реферат


Реферат на тему:
Комунікативно-прагматичний аналіз приватного побутового листування
Стаття присвячена аналізу прагматичної та комунікативної спрямованості приватних побутових листів. Приватну епістолярну комунікацію досліджували Т.Радзієвська [6], К.Ленець [7], Н.Журавльова [3], М.Коцюбинська [4], С.Богдан [1, 2], В.Кузьменко [5] та ін.
Приватне побутове листування являє собою постійну міжособистісну комунікацію двох партнерів. Цей тип епістолярію вирізняється тематичною різноплановістю, зумовленою особливостями стосунків між мовцями, конкретною мовленнєвою ситуацією, регулярністю та стабільністю спілкування, яке може тривати протягом значного проміжку часу тощо.
Якщо основну частину ділового листування становить перформативне висловлення, то необхідним елементом побутового листа виступає обмін інформацією, що існує у вигляді розповіді, повідомлення, опису, наративних конструкцій. Такого роду висловлення називаються описово-інформуючими (термін запропонований Т.Радзієвською) [6, 123].
Таким чином, приватний побутовий лист розуміється нами як зв'язне комунікативне утворення, що виражає міжособистісну комунікацію двох партнерів і характеризується тематичною багатоплановістю, наявністю описово-інформуючого висловлення, регулярністю та стабільністю спілкування.
У статті проаналізовано приватні епістолярні тексти, авторами яких є письменники та громадські діячі, що, на наш погляд, позначилося на стилістиці листування, а також кілька листів з періодичних видань.
Приватна побутова комунікація є міжособистісною мовленнєвою діяльністю двох (як правило) партнерів, обумовленою кількома факторами - соціальними, психологічними, лінгвістичними тощо. Сукупність цих компонентів визначає мовленнєву поведінку дописувачів у різних ситуаціях спілкування. Зокрема, на успішне формування приватного епістолярію має вплив рівень знайомства між мовцями, дистантний характер спілкування, письменницький індивідуальний стиль, знання всього спектру моральних, правових, естетичних, етичних норм суспільства на певному етапі розвитку.
Приватне листування ведуть конкретні особистості, які наділені окремими інтрасуб'єктними характеристиками. Це, передусім, вік, стать, фізичний стан. Так, проблеми зі здоров'ям - одна із тем, що найчастіше зустрічається у проаналізованих епістолярних текстах [1], [4], [6], [11], [12], [18], [20] тощо: "Останніми тижнями хворав фізично; думав, що доведеться овсі лягти; не міг ні писати, ні читати, - болить голова, а переважно груди; та, здається, видужаю, принаймі - до якогось часу" [4]; "Я почуваю себе краще. Ввечері вчора температура 36,8. Сьогодні вранці - 36,2. Значить, плевриту вже нема зовсім. Спав годин 5, вночі не боліло… Серце, кажуть, веде себе доволі добре, шлунок поправляється, значить, скоро знов буде краще" [7].
До інтрасуб'єктних факторів, від яких залежить структура й зміст приватного листа, необхідно зарахувати також професійну діяльність співрозмовників і ставлення до неї (ця тема зустрічається у текстах [1], [3], [8], [10], [17], [21] тощо), ціннісні орієнтації, інтелектуальний рівень і ступінь володіння мовною системою та дотримання її норм. Показовим щодо впливу інтелектуального розвитку (в цьому випадку, досить невисокого, на нашу думку) і низького рівня грамотності на створення епістолярного тексту є лист Оксани з Рівненської області до футболіста Андрія Шевченка:
"Мене звати Оксана. Я фанатка Андрія Шевченка. Андрій Шевченко мені подобається. Я мрію, щоб він повернувся в "Динамо Київ". Мені, Андрію, хочеться з тобою познайомитися. Тому що ти гарний вродливий хлопець. Я хочу задати тобі запитання, чому ти пішов грати фудбол (за джерелом) в Мілан?
Мені 15 років. Напиши мені, Андрію.
ВИРШ
Когда мне плохо на душе
Когда печаль одаливаєт
Я вспоминаю о тебе -
И мне тибя так не хватаєт (за джерелом).
Оксана.
Рівненська область" [16].
Аналіз побутового листування дає змогу стверджувати, що комунікативні партнери по-різному проявляють себе у процесі спілкування. Мовець може бути "контактним (комунікабельним) і неконтактним (некомунікабельним), жорстким і м'яким, прямолінійним і лавіюючим, розсудливим та емоційним тощо, що знаходить своє відображення в тому, як кожний із комунікантів веде дискурс, або приймає, або відкидає (прямо чи непрямо) запропоновані лінії спілкування (тема, регістр, дотримання принципів кооперації, ввічливості й іронії...), які він обирає мовленнєві акти, кроки й ходи для вираження особистісних настанов і забезпечення конструктивної взаємодії з партнером... " [8, 11].
Побутове листування, як правило, тривале в часі і може відновлюватися після значної перерви. Воно завжди спрямоване на підтримку і збереження постійного контакту, проте тривалі стосунки можливі лише за умови взаємного обміну інформацією. Недотримання цього, запізнення з відповіддю призводить до збою у процесі, а іноді - до припинення комунікації, адресанти вдаються до вибачень і пояснень причин своєї поведінки, як цього вимагають правила ведення епістолярного спілкування, наприклад: "Любий дядьку, вибачте мені, що я не писала до вас, - так щось не могла зібратись та зважитись" [19]; "Вибач, що мовчав досі" [3]; "Запізнений привіт, але ж від того він не менш щирий" [17].
Необхідно зазначити, що "для регулярно організованої епістолярної комунікації, яка тримається на досвіді безпосередньої комунікації, важливим є оновлення досвіду, без чого вона втрачає свою життєздатність і поступово затухає" [6, 128].
У побудові приватного епістолярного тексту великого значення набувають спеціальні й індивідуальні фонові знання. Дописувачі обговорюють теми, факти або події, відомі обом співрозмовникам. Якщо ж інформація потребує додаткових відомостей чи пояснень, то вони обов'язково подаються в цьому листі або при подальшому листуванні. Спільним комунікативним досвідом мовців мотивується використання скорочень, умовних позначок, натяків на певні обставини, наприклад: "З українців його відвідують Коля К., Володя М., Толік Гарматюк, Микола Хижняк, я, ряд інших... Про ті нац. новосели, що ти про них мені писав, я шкрябнув одному з київських літераторів... В.Соколов, переляканий і ображений, плакався на клубі на Миколу Вінграновського (ти, звичайно, чув про такого молодого поета?)..." [3]; "Ми проходили тими вулицями, якими йшли колись разом з Потьом. саду до "дуба". Пам'ятаєш? Я ще заходив у крамничку купувати насіння" [14].
Побутові приватні листи, як правило, складаються з кількох тем, що змінюють одна одну в довільній послідовності. Тематика послань надзвичайно багатоманітна - це події особистого життя, побутові проблеми, здоров'я, трудова діяльність, навчання, участь у громадському житті, виробничі справи тощо. Зміна теми часто супроводжується

 
 

Цікаве

Загрузка...