WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Прикладна лінгвістика як навчальна та наукова спеціальність - Реферат

Прикладна лінгвістика як навчальна та наукова спеціальність - Реферат

комп'ютерних наук, в частині, що стосується проблем лінгвістичного забезпечення інтелектуальних систем, проблем створення Машинного фонду України;
- надання послуг переважно юридичним особам, зокрема, надання послуг по перекладу на іноземні мови текстів різних типів, насамперед, службової документації, дослідження ринку та вивчення суспільної думки методами соціо- та психолінгвістики;
- надання послуг загального характеру в освітній та соціальній галузі, в частині, що стосується викладання іноземних мов у сфері повної загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти; вищої освіти; перекладацької діяльності як в системі видавничої діяльності, так і в системі приватних бюро перекладів; у сфері керівництва, функціонування та підтримки інформаційних служб, зокрема, діяльність у сфері використання різногалузевих електронних ресурсів, у організації документаційного забезпечення різних аспектів діяльності підприємств та установ;
- громадська діяльність та інші види діяльності в частині, що стосуються формування та поширення інформації.
Таким чином, фахівець з прикладної лінгвістики освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", що здобуває спеціальні знання та вміння, після закінчення терміну навчання повинен бути здатним до професійної діяльності за такими основними напрямами: освітня, перекладацька, інформаційна та організаційно-управлінська. За умов набуття відповідного досвіду, магістр з фаху "Прикладна лінгвістика" може адаптуватися до суміжних напрямків професійної діяльності: науково-дослідницька, маркетингова, інформаційно-аналітична. У цілому, професійна діяльність таких спеціалістів має сприяти більш результативному формуванню в Україні інформаційного суспільства.
Хоча для прикладної лінгвістики основним аспектом є саме аспект практичного застосування даних лінгвістики, все ж кожна практична дія повинна спиратися на чіткі науково обгрунтовані теоретичні засади. Тож, прикладна лінгвістика логічно повинна розвиватися не лише як навчальна спеціальність, а й як спеціальність наукова. На жаль, на сьогоднішній день відсутність такого наукового напряму лінгвістичної науки змушує науковців, у тому числі і випускників факультетів "Прикладна лінгвістика", проводити свої дослідження або у межах таких наукових спеціальностей, як "загальне мовознавство", "українська мова", "романо-германська філологія", адже вступити в аспірантуру чи докторантуру саме з прикладної лінгвістики у них можливості немає у жодному науковому або навчальному закладі України. Аспірантура зі стуктурно-математичної лінгвістики, що почала діяти при Мовно-інформаційному фонді, охоплює лише частину напрямів прикладної лінгвістики. Дослідження решти прикладних напрямів лінгвістики для науковців поки не передбачено. Відкриття наукової спеціальності "Прикладна лінгвістика" у широкому розумінні зумовить появу наукових розробок, спрямованих саме у прикладний бік, не розмитих сусідніми, хоч і суміжними, дотичними лінгвістичними напрямами. Крім цього, поява наукових кадрів з прикладної лінгвістики дасть можливість готувати майбутніх спеціалістів цієї сфери на факультетах прикладної лінгвістики силами професійних докторів та кандидатів наук, які є висококваліфікованими фахівцями саме у галузі прикладної лінгвістики.
Таким чином, з метою подальшого розвитку в Україні як навчальної, так і наукової спеціальності "Прикладна лінгвістика", по-перше, необхідно детально вивчити зарубіжний досвід по підготовці та працевлаштуванню спеціалістів з прикладної лінгвістики. По-друге, Міністерству освіти і науки України необхідно прискорити розробку базового національного стандарту спеціальності "Прикладна лінгвістика", який би в залежності від спеціалізацій вузу міг би творчо доповнюватися акцентуванням того чи іншого напряму прикладної лінгвістики. По-третє, систематизувати методику викладання прикладної лінгвістики у вищих навчальних закладах країни, взявши до уваги перспективи розвитку тих соціальних сфер, де могли б з максимальною віддачею реалізуватися знання, навички і потенційні можливості випускників факультетів прикладної лінгвістики. По-четверте, відкрити наукову спеціальність по підготовці кандидатів та докторів наук "Прикладна лінгвістика". Реалізація хоча б цих кроків може привести до перегляду навчальних планів факультетів, у яких би передбачалася як загальна підготовка спеціалістів з прикладної лінгвістики, так і їх вузька спеціалізація у межах одного з напрямів цієї науки з подальшим виконанням дипломного дослідження з обов'язковою прикладною розробкою; створення нових інформаційно-аналітичних центрів, спеціалісти яких займалися б розробкою лінгвістичного забезпечення для розвитку тих чи інших галузей, систематизували з метою оптимізації сприйняття користувачами інформацію як вітчизняного, так і зарубіжного походження тощо. Усе це дало б можливість більш результативного переходу України до рівня інформаційного суспільства.
Література
1. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна - Болонья - Саламанко - Прага - Берлін) / Упорядники: М.Ф.Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін. - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім.В. Гнатюка, 2003. - 56 с.
2. Гринбаум О.Н. Компьютерные аспекты стилеметрии // Прикладное языкознание: Учебник /
Л.В.Бондарко, Л.А.Вербицкая, Г.Я.Мартыненко и др. Отв. ред. А.С.Герд. - СПб: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1996. - С.451- 465.
3. Кобрин Р.Ю. Лингвистика в картографии // Прикладное языкознание: Учебник / Л.В.Бондарко,
Л.А.Вербицкая, Г.Я. Мартыненко и др. Отв. ред. А.С. Герд. - СПб: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1996. - С.408 - 419.
4. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник: - К.: Видавничий центр "Академія", 2003. - 464 с.
5. Мартыненко Г.Я. Сложность синтаксических структур и стилистическая диагностика // Прикладное языкознание: Учебник / Л.В.Бондарко, Л.А.Вербицкая, Г.Я.Мартыненко и др. Отв. ред. А.С.Герд. - СПб: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1996. - С.435- 450.
6. Мартыненко Г.Я., Чебанов С.В. Стилеметрия // Прикладное языкознание: Учебник / Л.В.Бондарко, Л.А.Вербицкая, Г.Я.Мартыненко и др. Отв. ред. А.С. Герд. - СПб: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1996. - С.420-434.
7. Партико З.В. Лингвистическое обеспечение автоматизированного издательского процесса // Прикладное языкознание: Учебник / Л.В.Бондарко, Л.А.Вербицкая, Г.Я.Мартыненко и др. Отв. ред. А.С. Герд. - СПб: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1996. - С.389-398.
8. Прикладное языкознание: Учебник / Л.В.Бондарко, Л.А.Вербицкая, Г.Я.Мартыненко и др. Отв. ред. А.С. Герд. - СПб: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1996. - 528 с.
9. Савенкова Е.Д. Дешифровка // Прикладное языкознание: Учебник / Л.В.Бондарко, Л.А.Вербицкая, Г.Я.Мартыненко и др. Отв. ред. А.С.Герд. - СПб: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1996. - С.514-524.

 
 

Цікаве

Загрузка...