WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Порівняльний аналіз лексичного складу української, російської та болгарської мов (лінгводидактичний аспект проблеми) - Реферат

Порівняльний аналіз лексичного складу української, російської та болгарської мов (лінгводидактичний аспект проблеми) - Реферат

лексичне значення, звучать і пишуться однаково в російській і в українській мовах (наприклад, урок, сон, сумка);
2) слова, що мають однакове графічне зображення, але відрізняються від російських вимовою голосних, приголосних, іноді наголосом (наприклад, ворона, чайник, верба);
3) слова, які майже однаково звучать, але мають неоднакове графічне зображення (наприклад, син, дим, єнот);
4) слова, які мають в обох мовах спільний корінь, але різні префікси, суфікси, закінчення (наприклад, розписка, синя, взяв);
5) слова, які мають спільний за походженням і значенням корінь, але з різними звуковими і буквеними видозмінами (наприклад, горько -гірко, морковь - морква, нож - ніж);
6) слова, які мають інший, порівняно з російською мовою, звуковий і буквений склад (наприклад, ліжко, сутінки, яр);
7) слова, які однаково (або з невеликою різницею) звучать в обох мовах, але мають різне значення (наприклад, луна, неділя). [7, с. 74].
Автор підкреслює необхідність роботи над значенням і вимовою слів залежно від типу, пропонує конкретні рекомендації щодо засвоєння слів кожного типу в усному мовленні та на письмі.
Важливим у плані поставленої проблеми є порівняльний аналіз семантики і форм слів російської і болгарської мов, оскільки в ньому розглядається питання словникової роботи на різних етапах засвоєння мови. Автор цього дослідження, болгарський вчений К. Бабов [1, с.107], на початковому етапі розглядає російську лексику у зіставленні з болгарською тільки у плані вираження і розділяє її на дві категорії:
1) близька лексика (еквівалентна, схожа);
2) диференціальна (слова східнослов'янського і власне російського, а також іноземного походження).
Більш складнішу класифікацію К. Бабов подає, коли зіставляє лексику не тільки у плані вираження, а й у плані змісту і виділяє такі розряди лексики:
1. лексика близька за формою та семантикою, Р=Б (наприклад, больница - болница, зародить - зародя, слабый - слаб);
2. лексика, близька за вимовою, але відмінна за семантикою (наприклад, рос.-болг. омоніми: булка, гора, дума, живот, кучка, майка; рос.-болг. пароніми: бабочка - бабичка (старушка), сирень - сирен (сырный));
3. лексика, близька за формою, але різна за семантичною структурою:
- рос. слова, ширші за семантичною структурою, які тільки частково збігаються за семантикою з відповідними болгарськими (наприклад, рос. играть - болг. играя, свиря; рос. ягоды - болг. зърновидни плодове );
- рос. слова, які мають лише одне із тих значень, які мають відповідні болгарські (наприклад, рос. яблоко (плод)- болг. ябълка (плод и дерево); рос. муж (супруг) - болг. мъж (супруг, взрослый человек ));
4. лексика, відмінна за формою, що збігається за семантикою (наприклад, карандаш - молив, роща - горичка, сегодня - днес);
5. лексика, яка не збігається ні за формою, ні за семантикою (наприклад, рос. жарить (готовить пищу на огне) - болг. 1) пека, 2) пържа; рос. плита (предмет, где жарят) - болг. 1) плоча, плоскост, 2) готварска печка).
Зіставлення російської лексики з болгарською показує, що з методичної і психологічної точки зору тільки при засвоєнні першої групи слів проявляється позитивний перенос навичок з рідної мови під час вивчення російської мови болгарськими учнями (рос. книга - болг. книга). З цього приводу маємо активізовувати спонтанне засвоєння слів першої мови, звертаємо увагу на труднощі оволодіння словами 2-5 типів. Нейтральний вплив помічається під час збагачення словникового запасу словами з третьої групи (карандаш - молив). У всіх останніх випадках спостерігається лексико-семантична інтерференція рідної мови. Методичні висновки, зроблені нами на підставі зіставлення ізольованих слів, не стосуються лексичної сполучуваності. Навіть при повному збігу слів за звучанням і семантикою або тільки за семантикою спостерігається ряд розбіжностей їх лексичної сполучуваності, вільної або фразеологічно обумовленої, наприклад, болг. стар - рос. старый: стар човек - старый человек, але стара Гърция - древняя Греция. Невідповідність у лексичній сполучуваності збільшує можливість виникнення явища інтерференції.
Особливу цінність для учителів-словесників становить дисертаційне дослідження Л.О.Кутенко, один з аспектів якого - типологія української лексики з точки зору методики збагачення словникового складу учнів, що є поглибленням і удосконаленням попередніх типологій. Автор зауважує, що оволодіння українською лексикою буде більш усвідомленим, якщо звертати увагу школярів на те, що у словниковому складі української мови мають місце різні за ступенем збігу слова.
З методичною метою Л.О. Кутенко визначає такі групи слів:
1) слова спільного словникового фонду споріднених мов, що мають подібне звучання і незначну різницю у буквеному складі;
2) слова спільного словникового фонду, що мають однакову семантику, характеризуються спільністю кореня, але різні в обох мовах за словотворчими засобами;
3) слова специфічні, властиві тільки українській мові;
4) слова, що мають в обох мовах однаковий комплекс звуків, але різне лексичне значення (міжмовні омоніми) [7, с. 76].
Така типологія, на думку автора, дозволяє визначити зміст словникової роботи стосовно кожного типу слів, тобто здійснювати диференційований підхід до їх засвоєння.
Цікавим у плані поставленої проблеми є порівняльний аналіз семантики і форм слів одночасно трьох мов, оскільки в ньому розглядається явище трилінгвізма, під час якого російська мова іноді стає посередником. Її автор, В.Н. Гризан [7, с. 77], яка виділяє 4 групи слів:
1) лексика, близька за формою і за семантикою у болгарській та російській мовах і має інше звучання в українській мові, наприклад:
Болг. мова Рос. мова Укр. мова
Желание, желание, бажання.
Крепост, крепость, фортеця.
Писмо, письмо, лист.
2) Лексика, близька за формою і семантикою у двох мовах, але має інше звучання у російській мові, наприклад:
Болг. мова

 
 

Цікаве

Загрузка...