WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Питання ефективності методики розвитку мовлення учнів у процесі вивчення лексики (лінгвокультурознавчий аспект) - Реферат

Питання ефективності методики розвитку мовлення учнів у процесі вивчення лексики (лінгвокультурознавчий аспект) - Реферат

семантизації. У тих випадках, коли слово пропонується в однозначній ситуації, можна використовувати й безперекладні форми контролю. Наприклад, учитель демонструє малюнок, а учні пмають відповісти, що на ньому зображено. Правильність відповідей на запитання вчителя буде свідчити про правильність розуміння значення слова. Перевагою контролю за допомогою перекладу є те, що він дає взначну економію часу, причому створений у процесі безперекладної семантизації прямий зв'язок між іноземним словом і поняттям не руйнується, тому що після цього знову використовуються вправи, з яких переклад повністю виключається.
5) Вторинне відтворення слова допомагає створити більш чіткий звукомоторний образ, без чого не можна успішно проводити наступні дії зі словом. Вторинневідтворення слова - це багатократне його промовляння учнями після того, як учитель виділить його з контексту. Спочатку слово промовляється хором, усім класом, а потім з метою контролю вчитель пропонує двом-трьом учням повторити слово індивідуально. Індивідуальний контроль допомагає вчителеві встановити навчальний ефект попередньої роботи. Якщо учні, яких опитують, правильно відтворюють слово, вчитель переходить до наступного етапу. Якщо відтворення є неточним, учитель відновлює вправу на вимову цих слів.
6) Уживання слова в контексті (мікроситуації). Мета цього етапу роботи полягає у встановленні морфологічних та синтаксичних зв'язків слова. У цей період в учнів виробляються вміння й навички сполучати слово з іншими словами й уживати його в правильній формі. Роботу слід організувати таким чином, щоб дати можливість кожному учневі вживати слово кілька разів у певних ситуаціях. Найбільш зручною в цьому відношенні є вправа, що базується на використанні зразка. Зразком можна зробити певне конкретне речення або ж групу речень, побудованих за зразком вивченої раніше моделі, у яких можлива заміна компонентів, причому заміняти можна будь-який компонент, крім нової лексичної одиниці [2, с.90].
Докладний опис етапів роботи над словом може створити уявлення, що ця робота займає багато часу. У середньому для роботи над словом на слуховій основі можна виділити 2-3 хвилини, в залежності від типу слова. Виходячи з цих розрахунків, недоцільно вводити більше 9-10 слів на одному уроці, тому що крім роботи над лексикою, на уроці вирішуються й інші завдання.
2. Робота на графічній основі. Вправи на графічній основі готують учнів до вживання слова в писемному мовленні (читання, письмо). Вони закріплюють звуковий образ слова. Крім того, ці вправи розширюють діапазон сполучуваності слова й тим самим створюють додаткові зв'язки, що забезпечують більшу його активність.
1) Запис слова. Мета цього етапу полягає в тому, щоб показати графічний образ слова і, відповідно, забезпечити учням можливість самостійного виконання вправ, які містяться в підручнику. Доцільно записувати слова не окремо, а одразу блоком наприкінці уроку. Це сприяє економії часу й активізації процесів пам'яті. Нарешті, запис з таким запізненням дає додаткові можливості реалізувати принцип усного випередження.
Однак існують і інші форми організації словника: а) за значенням: зошит ділиться на велике число секцій - слова для називання почуттів, місцевості, руху і т.п. Таким чином, можна скласти цілий список слів, пов'язаних за значенням; б) різноманітні типи діаграм: слова можна об'єднати під загальною назвою або узагальнюючим словом у єдину діаграму; в) відповідно до частин мови: різні частини мови можна записувати різним кольором: іменник - червоним, прикметник - синім і т.п.; г) синоніми й антоніми: якщо це синонім або антонім уже знайомого слова, їх слід записати разом із коментарем.
2) Вправи з читання. На цьому етапі роботи як основний матеріал використовуються вправи підручника, такі як: "Прочитайте хором за вчителем", "Заповніть пропуски словами, що підходять за змістом" тощо. Тут уже робота ведеться не тільки з даним словом, а й з усією групою слів, вивчених на уроці. Виконання цих вправ розширює діапазон зв'язків слова.
3) Письмові вправи даються учням додому. Матеріалом для них служать також відповідні вправи параграфу підручника. До них слід додати завдання на написання вивчених слів і на складання речень або ситуацій із ними. На наступних уроках бажано проводити диктанти.
Таким чином, можна зробити висновки. Презентація лексики - це процес, що складається з декількох етапів, кожний з яких є однаково важливим для наступної роботи з лексикою. На етапі презентації необхідно використовувати різноманітні види роботи зі словом: на слуховій і графічній основі; ізольовано і в контексті; індивідуально, фронтально й колективно.
Важливу роль для наступної роботи над лексикою має запис слова до словника. Слова доцільно вводити й записувати тематично, що сприяє активізації процесів пам'яті.
Основні способи семантизації. Семантизація, як було зазначено, є частиною презентації. Під семантизацією розуміємо розкриття значення слова. Існує два основних види семантизації - безперекладні й перекладні способи семантизації, кожний з яких має свої особливості, переваги й недоліки.
1. Безперекладні способи семантизації. Наочні способи.
2. Візуальний спосіб. При презентації слів можна скористатися таким методом: а) учитель пояснює учням, що вони повинні зобразити на малюнку значення нового слова. Учні мають працювати самостійно; б) учитель називає перше слово, пояснює його значення іноземною мовою або перекладає його. Діти малюють. Потім учитель називає друге слово. Учні продовжують малювати, зображуючи значення слова. Таким чином, вони зображують усі слова на одному малюнку; в) учитель повільно повторює всі слова й просить учнів підписати зображення; г) учитель просить учнів порівняти свої малюнки.
В.Кувшинов, підкреслюючи важливість використання кольорових слайдів на початковому етапі презентації лексики, пропонує наступну форму роботи зі словами. На великому екрані школярі бачать зображення дерева, ялинки, лісу, а також яблуні в саду в різні пори року. Демонстрація того, що зображено на слайдах, як правило, не потребує витрат часу на семантизацію лексики [5, с.25-26].
Після аудіювання й відтворення за учителем хором та індивідуально слів учні

 
 

Цікаве

Загрузка...