WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Найголовніші правила пунктуації - Реферат

Найголовніші правила пунктуації - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Найголовніші правила пунктуації
?
Пунктуація (від лат. punktuatio- punktum, що означає крапка) - це розділ мовознавства про використання та вживання на письмі розділових знаків.
РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ
Розділові знаки сучасної української мови становлять цілу систему.
До цієї системи входять:
розділовий знак його графічне позначення приклади уживання
одиничні розділові знаки
крапка . Я добре попрацював.
двокрапка : Дівчинка відповіла: "А я знаю, як тебе звати"
три крапки … А ти все та ж…
кома , У Калини та Горпини як не свадьба, то родини
крапка з комою ; 1) звук; 2) буква; 3) слово
тире -- Сила та розум - краса людини
знак питання ? Хто вони? А хто ми?
знак оклику ! Привіт тобі, море!
знак виноски … кн. Володимир1
парні розділові знаки
дві коми ,, Михайло, син Марії, був ще хлопчиськом
два тире -- -- Мати плаче- лихо тяжке- і цілує сина
лапки " " "Яка ж ти вереда"- сказала мати
дужки ( ) Троянду треба рвати, поки вона цвіте (Л.Костенко)
Призначення розділових знаків- полегшити читачеві сприйняття смислу написаного.
СИСТЕМА РОЗДІЛОВИХ ЗНАКІВ
Знаки пунктуаційної системи називають пунктограмами. Кожна з пунктограм виконує свою функцію.
Крапка ділить текст на речення.
Двокрапка відділяє одну частину від другою, вказуючи на те, що в цій другій частині міститься пояснення, розкриття причини того, про що йшлося у першій.
Три крапки (багато крапок) вказує на те, що в реченні не всі його компоненті наявні, а речення не закінчене, обірване.
Кома розділяє граматично рівноправні частини простого чи складного речення.
Крапка з комою функціонально подібна до коми, але розділяє складні (або ускладнені) за будовою граматично рівноправні частини.
Тире розділяє головні частини речння (якщо вони виражені подібними лексично- граматичними категоріями), порівнювані мовні одиниці, частини складного безсполучникового речення, які перебувають в умовно- часових, протиставних та причиново-наслідкових зв'язках.
Знак питання ділить текст на речення, але разом з тим вказує на те, що речення містить у собі питання.
Знак оклику ділить текст на речення та вказує на експресивність мовлення, вигук.
Знак виноски- видільний. Він вказує, що за словом, біля якого цей значок поставлений, має йти частина тексту, яка подається у порядковій частині сторінки або в кінці тексту.
Парні розділові знаки- дві коми, двоє тире, дужки, лапки виділяють якийсь відрізок тексту (другорядні члени речння), коли є потреба його відокремити, вставні і вставлені слова, словосполучення, звертання).
У текстах часто збігаються різні розділові знаки. Напр.: Привіт тобі, зелена Буковино, Твоїм хорошим горам і гаям; Твоїм одважним, дорогим синам! (В.Самійленко).
ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ПУНКТУАЦІЇ
Українська пунктуація побудована на структурному, смисловому та інтонаційному принципах.
Згідно з цими принципами і відбувається вживання розділових знаків:
розділові знаки
уживані, тому що: приклади
структурний
вони грунтовно обумовлені у даному реченні Минають дні, минає літо, настала осінь (Т.Шевченко)
смисловий
згіно смислу даного речення В мене рука бистра,
В мене шабля гостра -
Тобі допоможу! (П.Усенко)
інтонаційний
згідно інтонації А ви, оті невідомі герої, де Ви?
Усі три принципи пунктуації- структурний, смисловий та інтонаційний- в українській мові діють одночасно, один якийсь принцип виділити можна тільки умовно.
ЗАГАЛЬНІ ПУНКТУАЦІЙНІ ПРАВИЛА
Загальні пунктуаційні правила- це правила системи вживання пунктограм.
Загальні пунктуаційні правила розповідають про те, як вживаються:
" крапка;
" кома;
" крапка з комою;
" двокрапка;
" три крапки;
" тире;
" дужки;
" лапки;
" знак питання;
" знак оклику;
" знак виноски.
ВИДІЛЕННЯ РЕЧЕННЯ НА ПИСЬМІ
Речення - це осмислене сполучення слів або окреме слово, граматично та інтонаційно оформлена як відносно закінчена цілість.
В усній мові на початок і кінець речення вказує відповідна інтонація. На письмі на початок речення вказує велика буква, на кінець- крапка, знак питання, знак оклику або три крапки.
У кінці розповідного і спонукального речень звичайно ставиться крапка (Ольга посміхнулася.).
Якщо ж розповідне чи спонукальне речення вимовляється з особливою, піднесеною інтонацією, то в кінці такого речення ставиться знак оклику: Фантазіє! Ти- сило чарівна! (Л.Українка).
У кінці питального речення ставиться знак питання (Сьогодні я такий щасливий!).
Якщо ж питальне речення вимовляється з особливим почуттям, то ставиться ще й знак оклику (Наскільки ж тоді я був не правий?!).
Три крапки в кінці речення ставляться тоді, коли хочуть показати, що думка ще не закінчена або що треба зробити велику паузу ("Охо-хо…"- зітхнув старий).
КРАПКА
Крапка вживається:
" у кінці розповідного двоскладного чи односкладного речення (Ніч. Спека.);
" у кінці спонукального речення, якщо в ньому відсутня інтонація оклику або питання (Вирішить завдання. Зробіть коротенький аналіз речення.);
" у кінці графічно скороченого слова (напр.; і т.д.);
" для виділення приєднувальних конструкцій: Будуть козаки подорожні проїжджати, твій голос зачувати, до могили будуть завертати. Бандуро моя (М.Пригара);
" після назв дійових осіб перед їх репліками в драматичних творах:
? Василь. І довго це ти будеш чухатися?
Конюх. Вибачте, пане. Винен.
КОМА
Розставляючи у реченні коми, слід перш за все орієнтуватися не на інтонацію, а на будову речення, тому що не завжди там, де пауза, ставиться кома, і не завжди там, де кома, робиться пауза.
Одиночні коми ставляться між однорідними членами речення і між частинами складного речення (Я підвівся, поглянув їй у очі).
Якщо вжита одиночна кома, завжди робиться пауза.
Парні коми виділяють з обох боків деякі підрядні речення, відокремлені члени речення і внесення (звертання, вставні і вставлені слова та речення, слова-речення).
Парні коми тому й називаються парними, що вживаються парами: одна ставиться перед відокремленою групою

 
 

Цікаве

Загрузка...