WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Функціональна транспозиція частин мови в творах Уласа Самчука - Курсова робота

Функціональна транспозиція частин мови в творах Уласа Самчука - Курсова робота


Курсова робота
Функціональна транспозиція частин мови в творах Уласа Самчука
ВСТУП
В українській мові наявні переходи слів однієї частини мови в іншу. Відповідно, ці слова змінюють своє лексичне значення, граматичні властивості. Такий перехід частин мови називається транспозицією. Термін "транспозиція" у загальнішому значенні позначає явища використання однієї мовної форми чи одиниці функції іншої. Як лінгвістичний процес транспозицію вчені здавна розглядали. Вперше теорію транспозиції розробив Шарль Баллі. Пізніше цією проблемою. Займалися О.Єсперсен, А.Селе. Вони досліджували окремі аспекти транспозиції під назвою "трансляція".
На сучасному етапі проблемою переходу однієї частини мови в іншу займаються такі вчені: О.Безполско, К.Городенська, В.Русанівський, І.Вихованець. Ці вчені у своїх працях виокремлюють такі типи транспозиції: субстантивація, ад'єктивація, адвербіалізація, вербалізація, прономіналізція. І. Вихованець та К.Городенська у "Теоретичній граматиці української мови" детально описують ці типи та характеризують їх за семантичними, синтаксичними та морфологічними ознаками.
Проблеми транспозиції торкаються також й О.Земська, О.Жарких, О.Кубрянова, які зазначали, що всередині одного деривата переплітаються два різні категоріальні значення. Окремі аспекти проблем "Функціональної транспозиції" ва системі частин мови розгляне ні в наукових статтях В.Грещута та Джочки.
Актуальність цієї теми полягає в тому, що в нашій мові слова постійно переходять з однієї частини мови в іншу змінюючи своє лексичне, семантичне, морфологічне, синтаксичне значення і є недокінця вивченими.
Щодо практичного значення, то роботи можуть бути використані у сучасній школі, на уроках, які присвячені переходу слів однієї частини мови в іншу, також у вищих навчальних закладах, зокрема на філологічних факультетах. Вперше частиномовна функціональна транспозиція розглядається в творах Уласа Самоука, в чому і проявляється новизна роботи.
Предметом вивчення дипломної роботи є такі частиномовні переходи як субстантивація, ад'єктивація, адвербіалізація. Вербалізація, нумералізація, прономіналізація.
Об'єктом вивчення є твори Уласа Самчука "Марія".
Мета дипломної роботи простежити та проаналізувати явища функціональної транспозиції частин мови в творах Уласа Самоука.
Для здіснення мети поставлено такі завдання:
1) розкрити зміст терміна "транспозиція";
2) розглянути теоретичні аспекти функціональної транспозиції частин мови, зокрема: субманишвації, ад'єктивації, адвербіалізації, вербалізації, нумералізації, прономіналізації;
3) визначити похідні лексеми, спосіб творення і їх значення в контексті;
4) проаналізувати частиномовну транспозицією на різних рівнях: синтактичному, морфологічному, семантичному. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів. У першому розділі розглянемо загальні відомості про транспозицію. У другому - проаналізовано види транспозиції: субстантивацію, адвербіалізацію, ад'єктивацію, вербалізацію, нумералізацію, пронаміналізацію. У третьому - характеристика лексем, які перейшли з однієї частини мови в іншу, висновків, списку використаної літератури, картотеки, яка налічує___ одиниць.
РОЗДІЛ І.
Частини мови не є замкнутими розрядами слів. У живому мовленню постійно наявні явища переходу слів з однієї частини мови в іншу. При такому переході слово змінює властиве йому лексичне значення, морфологічні властивості синтаксичні характеристики - все, що характеризувало слово, коли воно належало до однієї частини мови, зникає, слово набуває нового лексичного значення граматичних властивостей, що приводить до появи нового слова.
Найпоширенішими переходами у системі частин мови є такі: перехід іменників у прислівники. Прийменники, вигуки; прикметників у іменники; дієслівної форми - дієприкметників у щайцменники; прийменників у вигуки, сполучників у вигуки, - вигуків у частини.
У мовознавстві перехід частин мови називають транспозицією. Теорію транспозиції вперше опрацював Ш.Баллі, а Л.Теньєр описав різновиди транспозиції, під назвою трансляція.
"Транспозиція - використання одної мовної форми у функції іншої [енц.] термін транспозиція вживають у вузькому і широкому розумінні. У вузькому розумінні транспозиція або функціональна транспозиція, стосується переходу слова з однієї частини мови до іншої або її вживають у функції інших частин мови.
Розрізняють два системи цієї транспозиції.
1) неповна або синтаксична транспозиція, коли змінюється лише синтаксична, функція вихідної одиниці без зміни її морфологічної належності до відповідної частини мови;
2) повна або морфологічна, транспозиція, коли утворюється слово іншої частини мови.
Засобами вираження морфологічної транспозиції є афіксація і конверсія. Залежно від частини мови, в яку переходить слово, розрізняють субсінативацію, ад'єктивацію, вербалізацію, адвербіалізацію, про номінацію. За морфологічною транспозицією лексичне значення вхідних слів або зберігаються, або змінюються.
У широкому розумінні транспозиції будь-яке переносне вживання мовної форми. Термін транспозиція поширюють і на позначення метафоричного та інших перенесення значень слів.
Транспозиція однієї частини мови в іншу здійснюється під впливом функціональних потреб. У структурі мови перехід частини мови вибуває повним і неповним. Перехід частин мови реалізовується синтаксично, морфологічно, семантично. Це різні ступені переходу, початком якого слід вважати переміщення симента в нетипову для нього синтаксичну позицію. Змішувана синтаксична позицію може набувати морфологічного закріплення або семантичного завершення. Синтаксичний ступінь переходу частин мови характеризується великою позиційною рухливістю слів, що спричиняє їхнє семантично-синтаксичне варіювання. За переміщення частин мови з властивої їм синтаксичної позиції в синтаксичну позицію властиву іншій частині мови, пері одно відбуваються зміни в морфологічному або синтаксично пов'язаного з нею компонента... Зміни, які за переходу відповідної частини мови в іншу морфологічну не відображаються, можна немофрологізованим синтаксичними змінами. Зміни, що за переходу одної частини мови в іншу морфологічного відображаються. Вихованець такі зміни називаю морфологізованими синтаксичними змінами [Тер.морф.]
На морфологічному рівні функціональної транспозиції більш розповсюдженим продуктивним є афіксальний спосіб переходу в іншу частину мови. Крім того, більшість слів у нашій мові є похідними, тобто таким, які утворилися, від твірного у приєднанням певних афіксів. Менш, продуктивною є конверсія. Така низька продуктивність конверсії зумовлена тим, що єдиним засобом словотворення тут є система закінчень похідного слова, яке й відрізняє його від твірного.
Афіксальний спосіб має більше компонентів словотворення. Це і суфіксація: ліс - лісний ; префіксація: бити - добити; та інші загальновідомі частини мови спостерігається переважно конфіксальний спосіб творенняпохідної лексеми: відмова - безвідмовний.
Конверсія - спосіб словотворення, при якому єдиним словотворчим засобом є система закінчень похідного слова, що відрізняє його, від

 
 

Цікаве

Загрузка...