WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом - Урок

Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом - Урок

включати лише один головний член - підмет або присудок. Наприклад:
Ліс. Ніч. Мертва тиша. Дивуєшся лісною тишею восени.
VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми
Моделювання уривку поетичного твору
> Відновити ритм уривка з вірша Богдана Лепкого "І в мене був свій рідний край", переставивши слова в належному порядку. (Спочатку з кожного рядка поезії виберіть слова, що римуються, зіставте їх, і ви почуєте ритм).
Рідний край і в мене був свій,
Цвіли там у діброві квіти,
Шумів гай таємну пісню,
Збіжжя чудові стелилися
На пасіку і на коровай...
в мене свій рідний край був.
> Прочитати й записати. Підкреслити граматичні основи. Визначите, якою частиною мови виражені підмет і присудок.
> Користуючись тлумачним словником, з'ясувати значення слів гай, діброва. Скласти й записати з цими словами речення.
Дослідження-реконструювання
> Перебудувати речення з одним головним членом на речення з пов-ною граматичною основою (з підметом іприсудком).
Зразок. На галявині пахло свіжою травою. - На галявині пахла свіжо трава.
1) У лісі мені дихалося вільно. 2) Вітром нанесло гори піску. 3) На луках батьком скошено отаву. 4) Сьогодні чогось не спалось хлопцеві.
ў Лексична робота (Отава - трава, що відростає на місці скошеної).
ў Зіставити речення й визначити, чи змінюється їх зміст у процесі пе-ребудови.
Прочитати текст
> З'ясувати стиль і тип мовлення. Визначити основну думку вислов-лювання. Дібрати до тексту заголовок
"Що це є Батьківщина?" - раз питалась Оля, а батько радо відповів На це питання: "Знай, батьківщина - це ріка, що серед поля, поза селом, ген, попід лісом, тихо плине. Це в саді нашому дерева, зілля, квіти. Це на ланах пшениця златокоса. Це той, що віє з піль, пахучий, теплий вітер. Це на левадах скошена трава в покосах. Це наші всі пісні і молитви щоденні. Це рідна мова - скарб, якого ти не згубиш. Це небо, синє вдень, а серед ночі темне. Це, моя Олю, все, що ти так щиро любиш" (Б.-І. Антонич).
> Дати відповідь на запитання "Що є для нас батьківщина?", викорис-товуючи матеріал тексту. Доповнити речення, виділити граматичні основи.
Батьківщина - це ріка серед поля.
___...
___...
___...
___...
___...
Коментар учителя. Іноді між підметом і присудком може ставитися тире, якщо вони виражені формами називного відмінка іменника. В усному мовленні між підметом і присудком, вираженим іменником, робиться середня пауза, підмет виділяється інтонаційно, а друга частина речення вимовляється більш швидким темпом. Наприклад:
Батьківщина - це дерева в нашому саду.
> Користуючись тлумачним словником, довести, в якому значенні слово батьківщина пишеться з великої літери, а в якому - з маленької. Тлумачення слів записати в зошит. Скласти з ними речення.
Навчальне аудіювання
> Прослухати прислів'я. Записати під диктовку спочатку ті, в яких між підметом і присудком ставиться тире, потім ті, в яких тире відсутнє. Підкреслити головні члени речення. Визначити, якими частинами мови виражені підмет і присудок.
1) Батьківщина всім матерям мати. 2) Кожному мила своя сторона 3) За рідний край життя віддай. 4) Рідна сторона мати, чужа мачуха 5) Навіть пташка має рідну землю. 6) За рідною землею і в раю скучно 7) Свій край як рай, а чужина як домовина. 8) Чужа хата гірше ката (Нар. творчість).
VII. Систематизація й узагальнення знань
Подумати і дати відповіді на питання:
1. Яку роль відіграє логічний наголос у реченні?
2. З чого складається граматична основа речення?
3. Який член речення називається підметом? Що він означає? На які питання відповідає? Якими частинами мови виражається?
4. Який член речення називається присудком? Що він означає? На які питання відповідає? Якими частинами мови виражається?
5. Коли між підметом і присудком ставиться тире?
VIII. Підсумок уроку
Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього став-лення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час вивчення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.
IX. Домашнє завдання
1. Заповнити таблицю, використовуючи поданий вище теоретичний матеріал. Проілюструвати теорію власними прикладами. Розказати за таблицею про головні члени речення.
Головні члени речення Що означають На які питання відповідають Якими частинами мови вира-жаються Приклади речень
2. Прочитати. З'ясувати, про яке дерево розповідається. Знайти в тексті слова-підказки. До кожного абзацу дібрати заголовок. Скласти план висловлювання. Усно переказати текст.
За будь-якої пори року ці дерева милують зір густою темно-зеленою барвою. Але особливо взимку, на тлі яскраво-білого снігу.
Можливо, саме цією неповторною барвою, що серед зими милує та звеселяє зір, і уславилося дерево в народі. Воно стало супутником одного із зимових свят, яке завжди очікуємо з новими надіями та сподіваннями. Про цю врочисту подію і в загадках мовиться. Наприклад:
І літом і зимою
Одне вбрання у нас,
А можна нас побачить,
Як рік почався в вас.
Темно-зелена красуня і біля людських осель росте. Існував звичай на цвинтарях її висаджувати. Узимку, коли всі дерева в саду голі, а навколо білі сніги, це дерево й справді звеселяє обійстя, нагадуючи про (весняні дні пишного квітування (А. Кондратюк).
> У другому абзаці виділити слова, на які падає логічний наголос. Скласти й записати з ними словосполучення.
> Із речень третього абзацу виписати граматичні основи. Визначити частини мови, якими виражені підмет і присудок. Знайти в тексті речення з одним головним членом.
> Скласти невелику розповідь з елементами опису про дерево, що рос-те біля вашого будинку або школи.
?

 
 

Цікаве

Загрузка...